TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 180 Siber Psikoloji

131 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ak-Tek Sağlıkta Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği

Tekayak, H. V. (2017). Ak-Tek Sağlıkta Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği'nin geliştirilmesi ve aile hekimlerinin sosyal medya kullanımlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine etkilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana.

Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği

Keser, H. ve Güldüren, C. (2015). Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1167-1184.

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği

Hazar, E. ve Özkurt, B. (2021). Information, media and technology skills of sport sciences students. International Journal of Social Inquiry, 14(1), 231-254. https://doi.org/10.37093/ijsi.950584

Bilgisayar Kaygı Ölçeği (BKÖ)

Çavuş, H. ve Günbatar, M.S. (2008). Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 147-163.

Bilgisayar Kaygısı Ölçeği

Ceyhan, E. ve Namlu, A. G. (2000). Bilgisayar Kaygısı Ölçeği (BKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 77-93.

Bilgisayar Kullanımının 48-60 Aylık Çocuklar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Ölçeği

Cömert, S. (2014). Bilgisayar kullanımının 48-60 aylık çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Cep Telefonu Problemli Kullanım (PU) Ölçeği

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Cep Telefonu Problemli Kullanım Ölçeği

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çevrimiçi Etik Dışı Davranış Belirleme Ölçeği (ÇEDDÖ)

Genç, Z., Kazez, H. ve Fidan, A. (2013). Çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesi için bir ölçek uyarlama çalışması. M. Akgül, U. Çağlayan, E. Derman, A. Özgit, M. Topakcı.... ve U. Ercan (Eds). XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri,kitabı içinde (ss.197-200). İnternet Teknolojileri Derneği

Çevrimiçi Güvenlik Ölçeği

Mıhçı, P. ve Kılıç Çakmak, E. (2017). Öğrenci Siber Sağlık Ölçekleri geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 457-491.

Çevrimiçi Mahremiyet Kaygısı Ölçeği

Alakurt, T. (2017). Adaptation of Online Privacy Concern Scale into Turkish culture. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(4), 611-636, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2017.022

Çevrimiçi Mahremiyet Ölçeği

Mıhçı, P. ve Kılıç Çakmak, E. (2017). Öğrenci siber sağlık ölçekleri geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 457-491.

Çevrimiçi Nezaket Ölçeği

Mıhçı, P. ve Kılıç Çakmak, E. (2017). Öğrenci siber sağlık ölçekleri geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 457-491.

Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeği

Bardakcı, S. (2010). Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43, 17-39.

Çevrimiçi Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği

Anlı, G. (2019). Çevrimiçi Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2641-2649. doi:10.24106/ kefdergi.3491

Çevrimiçi Ortamlarda Kendini Koruma Bilinci Kazandırma Ölçeği

Eren, S., & Erdem, M. (2013). The examination of online kids’ sites with the purpose of raising kids’ self-protection awareness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 611-614. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.116

Çevrimiçi Ortamlarda Topluluk Hissi Ölçeği

Yıldız, E. (2018). Çevrimiçi Ortamlarda Topluluk Hissi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 24-38. doi: 10.17943/etku.292340

Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği

Kaya, A. B. (2013). Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Çevrimiçi Oyun Oynama Hakkında Üstbilişler Ölçeği

Denizci Nazlıgül, M. & Süsen, Y. (2021). Psychometric characteristics of Turkish version of Metacognitions About Online Gaming Scale. Bağımlılık Dergisi, 22(3), 314-326. https://doi.org/10.51982/bagimli.896088

Çevrimiçi Oyun Oynama Motivasyonları Ölçeği

Dindar, M., & Akbulut, Y. (2014). Motivational characteristics of Turkish MMORPG players. Computers in Human Behavior, 33, 119-125. DOI: 10.1016/j.chb.2014.01.016

Çevrimiçi Tetikte Olma Ölçeği

Karakoyun, F. (2021). Çevrimiçi Tetikte Olma Ölçeği Türkçe'ye uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (2), 358-374. doi: 10.17943/etku.883239

Çevrimiçi Uygunsuz İçerik Ölçeği

Mıhçı, P. ve Kılıç Çakmak, E. (2017). Öğrenci siber sağlık ölçekleri geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 457-491.

Çocuklar İçin Problemli Teknoloji Kullanımı Ölçeği

Konca, A.S., Baltacı, Ö., & Akbulut, Ö.F. (2022). Problematic Technology Use Scale for Young Children (PTUS-YC): Validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 267-289.https://doi.org/10.21449/ijate.888936

Çocukların İnternet Kullanımlarını Kabul Ölçeği

Dönmez, O., & Akbulut, Y. (2019). Modelling teachers' acceptance of children's internet use: A risk-focused inquiry. The Social Science Journal. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.08.014

Değiştirilmiş Oyunlaştırma Kullanıcı Türleri Ölçeği

Taşkın, N., & Kılıç Çakmak, E. (2020). Adaptation of Modified Gamification User Types Scale into Turkish. Contemporary Educational Technology, 12(2), ep268. https://doi.org/10.30935/cedtech/7942

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi