TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuklar için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans

Gökdemir, M. E. ve Ekşi, H. (2023). Çocuklar için Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. T. Erdoğmuş ve Ş. Karabatak (Ed.), 11. Türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi bildiriler kitabı – I içinde (s. 267-280). İlem.


Geliştiren/Uyarlayan
Muhammet Erkam Gökdemir, Halil Ekşi


Yıl
2023


Kaynak Adı
Çocuklar için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması


Sayfa Aralığı
267-280


Kitap Adı
11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - I


Basım Yeri
İstanbul


Yayınevi
İLEM


Editör
Şeyda Karabatak, Talha Erdoğmuş


Link:
http://tlck.org.tr/wp-content/uploads/2023/06/TLCK_11_CILT_1.pdf


Dosyalar

Bildiri Kitabı
PDF

Ölçek Formu
Word


Sorumlu Yazar
Muhammet Erkam Gökdemir


İletişim
erkamgokdemir@gmail.com


Ölçülen Özellikler
7-12 Yaş Benlik Saygısı, Benlik Saygısı, Özsaygı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
2. Bazen tamamen değersiz olduğumu düşünüyorum.
4. Diğer birçok çocuğun yapabildiği şeyleri ben de yapabilirim.
9. Sık sık başarısız olduğumu hissediyorum.


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
7-12 Yaş Arası Çocuklar, İlkokul 1-4. Sınıf ve Ortaokul 5-7. Sınıf


Derecelendirme
4 Aralıklı Likert Tipi (1 = hiç doğru değil, 4 = tamamen doğru)


Ölçek Puanlaması
5 ters kodlanmış maddenin bulunduğu toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Negatif maddeler tersine çevrildiğinde 10 ile 40 arasında değişen puanlar alınabilmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
Toplam 10 maddenin bulunduğu ölçek değerlendirilirken; 5 ters madde dönüştürüldükten sonra 1 puan ile 4 puan arasında değer alabilen her bir maddeden elde edilen puanlar toplanır. Toplam puanın 40'a yaklaşması benlik saygısı düzeyinin yükseldiğini işaret eder. Toplam puanın 10'a yaklaşması ise düşük benlik saygısına işaret eder.


Çeviri Süreci
Ölçeğin orijinal formunu oluşturan araştırmacılardan gerekli izinler alındıktan sonra; iyi derecede İngilizce bilen ve ruh sağlığı alanında çalışan 3; diğer alanlarda çalışan 2 uzman tarafından ölçek Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden 3 uzman ile panel oluşturularak İngilizce ve Türkçe formlar anlam ve dil bilgisi açısından incelenmiş, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu aşamalar neticesinde bir Türkçe form oluşturulmuştur. Oluşturulan Türkçe form 2 uzman tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiş ve ortaya çıkan Türkçe ve İngilizce maddeler arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Oluşturulan Türkçe formun dilsel açıdan anlaşılabilirliğini değerlendirmek amacıyla 10 öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında alınan geri bildirimlerle Türkçe formun öğrenciler tarafından anlaşılabilir olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca oluşturulan Türkçe form konusunda Türkçe dil uzmanından da fikir alınmıştır.


Geçerlik
Yapı geçerliliği için DFA, ölçüt bağıntılı geçerliğini sınamak amacıyla ise "Coopersmith Öz-Saygı Envanteri genel öz saygı alt boyutu" arasındaki Pearson Korelasyonu ( (r = .468) incelenmiştir.


Güvenirlik
Madde-toplam puan korelasyonları (.835 ile .869 arasında) ve Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısı (.862) hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
CRSES - Child Rosenberg Self-esteem Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Wood, C., Griffin, M., Barton, J. and Sandercock, G. (2021). Modification of the Rosenberg Scale to Assess Self-Esteem in Children. Frontiers in Public Health, 9, Article 655892.  https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.655892


Orijinal Ölçek Yazarlar
Carly Wood, Gavin Sandercock, Jo Barton, Murray Griffen


Orijinal Ölçek Yıl
2021


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Modification of the Rosenberg Scale to Assess Self-Esteem in Children


Orijinal Ölçek Link:
https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.655892


Orijinal Ölçek Geçerlik
Uyum geçerliliği: χ(27, n = 711) = 77,22


Orijinal Ölçek Güvenirlik
İç tutarlılık (α = 0,79)


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi