TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Orijinal Ölçek Yıl Yıllar: 2021

23 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Alan Bağımsız Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Karalar, H., & Alpaslan, M. M. (2021). Assessment of eighth grade students’ domain-general computational thinking skills. International Journal of Computer Science Education in Schools, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.21585/ijcses.v5i1.126

Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar- Revizyon (BADO-R) / Revised Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS-R)

Özcan, Ö., Erol E., & İvrendi A. (2023). Behavioral self-regulation skills and the teacher-child relationship in early childhood. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(2), 382-394. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.268

Çocuklar için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Gökdemir, M. E. ve Ekşi, H. (2023). Çocuklar için Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. T. Erdoğmuş ve Ş. Karabatak (Ed.), 11. Türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi bildiriler kitabı – I içinde (s. 267-280). İlem.

Çok Boyutlu Dijital Stres Ölçeği

Erinç, Z Ö. (2023) Çok Boyutlu Dijital Stres Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması (Tez No. 10543772) [Tıpta Uzmanlık tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Dijital Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E., Yozgat, U. (2023). The Validity and reliability of the Measure for Digital Leadership: Turkish Form. P. Vardarlıer, P. (Ed.), Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation. Contributions to Management Science içinde (53-67). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_5

Eko-Anksiyete Ölçeği

Uzun, K., Öztürk, A. F., Karaman, M., et al. (2022). Adaptation of the eco-anxiety scale to Turkish: A validity and reliability study. Arch Health Sci Res, 9(2), 110-115.

Finansal Sömürü Ölçeği

Soydaş, Ş. S. (2023). Finansal sömürü: Ölçek uyarlama çalışması. Asya Studies-Academic Social Studies /Akademik Sosyal Araştırmalar, 7 (23), 269-274. https://doi.org/10.31455/asya.1190751

Hogg-Eko Kaygı Ölçeği

Türkarslan, K. K., Kozak, E. D., & Yıldırım, J. C. (2023). Psychometric properties of the Hogg Eco-Anxiety Scale (HEAS-13) and the prediction of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, 92, 102147.

İkincil Mağdur Deneyimi Destek Ölçeği Revize (T-SVEST-R)

Demiray, G. (2023) İkincil Mağdur Deneyimi Destek Ölçeği Revize’nin (SVEST-R) Türkçe geçerlik ve güvenirliği (Tez No. 777200) [Tıpta uzmanlık tezi, Trakya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İş Akışı Envanteri

Mavi, D., Ayyıldız, P., Topaloğlu, H. ve Özdemir, M. (2021). İş Akışı Envanteri'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(3), 1141-1154. hptts://doi.org/10.30783/nevsosbilen.947178

Kısa Duygusal Deneyim Ölçeği

Çağlar, A. (2021). Adaptation of the brief emotional experience scale to turkish: a study of validity and reliability. Psychology and Education, 58(5), 7170-7180.

Mobil Sağlık ve Kişisel Sağlık Kayıtlarına İlişkin Görüş Ölçeği

Koç, A., ve Bilgehan, T. (2021). Mobil Sağlık ve Kişisel Sağlık Kayıtlarına İlişkin Görüş Ölçeğinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İçin Yeniden Uyarlanması. Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 2(2), 1-13.

Okul Çağı Çocuklarının Ebeveynleri için Medya Ebeveynlik Ölçeği

Aksoy, B., Cırık, V. A., & Bektaş, M. (2023). Media Parenting Scale for School-Aged Children (MEPA-20): Psychometric Properties of the Turkish Version. Journal of Pediatric Nursing, 73, 91-101.

Ortoreksiya Nervoza Envanteri

Kaya, S., Uzdil, Z., & Çakıroğlu, F. P. (2021). Validation of the Turkish version of the Orthorexia Nervosa Inventory (ONI) in an adult population: its association with psychometric properties. Eat Weight Disord,26 (5), https://doi.org/10.1007/s40519-021-01199-0

Pedagojik Liderlik Ölçeği (PLÖ)

Akkaya, R., ve Özalp, U. (2023). Pedagojik liderlik: Bir ölçek uyarlama çalışması. Millî Eğitim, 52 (240), 2643-2662. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1179932”

Pozitif Yalnızlık Ölçeği

Kaşıkcı, F., & Zaferoğlu-Kaşıkcı, M. (2021, 7-10 Ekim). Psychometric properties and measurement invariance of the Positive Solitude Scale in Turkish samples [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Türkiye.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yas Ölçeği

Eryüksel, E., & Özbaş, A. A. (2023). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yas Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 4(1), 39-54.

Siber Stalklama Ölçeği

Koçak, L, Özgöl, M. ve Demir, M. (2023). Siber Stalklama Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(ÖS), 256-263. doi:10.33206/mjss.1344604

Sosyal Medya Kullanım Motivasyonu Ölçeği

Kışlak-Sancak, T. ve Ekşi, H. (2022, 19-20 Kasım). Ergenler için geliştirilen sosyal medya kullanım motivasyonu ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması [Bildiri]. Akdeniz 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Kıbrıs.

Sosyal Sağlık Ölçeği

Erkoç, B. (2021). Sosyal Sağlık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), 1455-1466.

Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu (TİDÖ-Hemşire)

Duran, S., & Polat, S. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the therapeutic relationship assessment scale for nurses. Journal of Research in Nursing, 28(8), 630-641.  

Varoluşsal Şükür Ölçeği

Çanakçı, H., & Ekşi, H.(2022). Adapting the Existential Gratitude Scale to Turkish: A Measure of Gratitude in Painful Times. Spiritual Psychology and Counseling, 7(1), 23-36.

Zoom Yorgunluğu Ölçeği

Akduman, G. (2021). Zoom Yorgunluğu Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Behavior at Work (JB@W), 6(1), 16-28. https://doi.org/10.25203/idd..

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi