TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Afet Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çalışkan, C., Üner, S. (2022). Measurement of disaster literacy in Turkish society: Disaster Literacy Scale (DLS) design and development process. Disaster Med Public Health Prep, 17 (e211), 1–7. https://doi.org/10.1017/dmp.2022.147.


Geliştiren/Uyarlayan
Cüneyt Çalışkan, Sarp Üner


Yıl
2022


Kaynak Adı
Measurement Of Disaster Literacy In Turkish Society: Disaster Literacy Scale (DLS) Design And Development Process


Dergi
Disaster Medicine and Public Health Preparedness


Cilt
17


Sayı
e211


Sayfa Aralığı
1-7


Link:
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/measurement-of-disaster-literacy-in-turkish-society-disaster-literacy-scale-dls-design-and-development-process/F4CF7AB9B9C2A335667C3E1FCC2607F5


Dosyalar
Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


DOI
doi.org/10.1017/dmp.2022.147.


Sorumlu Yazar
Cüneyt Çalışkan


İletişim
caliskan007@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Afet Okuryazarlığı


Alt Boyutlar
Hazırlık, İyileştirme, Müdahale, Zarar azaltma


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
18-60 Yaş Arası Yetişkinlere


Derecelendirme
5'li Likert (1-Çok zor, 2-Zor, 3-Kararsızım, 4-Kolay ve 5-Çok kolay)


Ölçek Puanlaması
Ölçekte ters madde yer almamaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 61-305 arasındadır. Ölçekte puanlar arttıkça katılımcının afet okuryazarlık düzeyi artmaktadır. Hesaplama kolaylığı açısından toplam puan 0-50 arası değer alacak şekilde aşağıdaki formül yardımıyla standardize edilmiştir.
Formül=İndeks= (aritmetik ortalama-1) x (50/4)
İndeks= Hesaplanan kişiye özgün indeks
Aritmetik ortalama= Her maddeye verilen tepkilerin ortalaması
1= Ortalamanın en düşük olası değeri (indeksin en düşük 0 olmasına neden olur)
4= Ortalamanın aralığı
50= Yeni ölçüt için seçilen en yüksek değer
Ölçekte 0 en düşük AFOY’u, 50 en yüksek AFOY’u göstermektedir.


Hesaplanan formül yardımıyla dört boyut (zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme) için kesme noktaları ortalamaya ait SS değerleri ile belirlenmiştir. Ölçek 0-<30 puan yetersiz AFOY, 30-<36 puan sınırlı AFOY, 36-<42 puan yeterli AFOY ve 42-50 puan mükemmel AFOY olarak metriklere ayrılmıştır:
Puanlar
(0-<30) : yetersiz AFOY
(30-<36) : sınırlı AFOY
(36-<42) : yeterli AFOY
(42-50) : mükemmel AFOY


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi