TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 610 Ebelik

48 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Geçkil, E., Koçak, V., Altuntuğ, K., ve Ege, E. (2016). Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4), 233-242.

Bakıma Katılımı Değerlendirme Ölçeği

Çakmak, E. ve Karaçam, Z. (2018). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan anneler için Bakıma Katılım Değerlendirme Ölçeği: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21, 69-78.

Brazelton Yenidoğan Davranışsal Değerlendirme Ölçeği

Başdaş, Ö., Erdem, E., Elmalı, F., & Kurtoğlu, S. (2018). The Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale: A validity and reliability study in a Turkish sample. Turkish Journal of Medical Sciences, 48, 399-404. doi: 10.3906/sag-1711-111

Bristol Emzirme Değerlendirme Aracı

Dolgun, G., İnal, S., Erdim, L., & Korkut, S. (2018). Reliability and validity of the Bristol Breastfeeding Assessment Tool in the Turkish population. Midwifery, 57, 47-53. DOI: 10.1016/j.midw.2017.10.007

Cambridge Kaygı Ölçeği

Yiğit Günay, E. (2013).Gebelerde kaygı düzeyi: "Cambridge Kaygı Ölçeği"nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.

Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutum Ölçeği

Türk, R., Terzioğlu, F.,ve Gelbal, S. (2016). Çiftlerin geri çekme yöntemine ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, 18 (Winter term issue), 45-61.

Çocuk Beslenme Ölçeği

Polat, S. & Erci, B. (2010). Psychometric properties of the Child Feeding Scale in Turkish mothers. Asian Nursing Research 4, 111–121.

Doğum Eylemi Değerlendirme Bilgi Ölçeği

Huseyinoglu, S., Aydin Dogan, R., & Yazici, S. (2022). Labor Evaluation Information Scale (LEIS): Development, Validity and Reliability. International Journal of Caring Sciences, 15(2), 1342-1352.

Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ersoy, Y. (2011). Doğum eyleminde öz-yeterlilik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği (Childbirth Self-Efficacy Scale)

Ersoy, Y. (2011). Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği

Topkara, F. N., & Çağan, Ö. (2021). Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 245-253.

Doğum Korku Ölçeği

Nuraliyeva Z, & Kaya N. (2022). Development of the Childbirth Fear Scale. Archives of Health Science and Research, 9(3), 161-168.

Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği

Benli, T.E. (2019). Doğum öncesi baba bağlanma ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Doğum Öncesi Emzirme Öz Yeterliliği Ölçeği

Aydın, A. ve Pasınlıoğlu, T. (2018). Reliability and Validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Midwifery, 64, 11–16. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.05.007

Doğum Sonu Konfor Ölçeği

Karakaplan, S. ve Yıldız, H. (2010). Doğum Sonu Konfor Ölçeği geliştirme çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(1),55-65.

Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği

Altuntuğ, K. ve Emel, E. G. E. (2012). Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15(3), 214-222.

Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği

Uludağ, E. (2013). Doğumda verilen destekleyici bakıma ilişkin kadının algısı ölçeği (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Doğurganlık Çağındaki Kadınların Çocuk Doğurma Korkusu Ölçeği (ÇDKÖ)

Nuraliyeva, Z. (2019). Doğurganlık Çağındaki Kadınların Çocuk Doğurma Korkusu Ölçeği'nin geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Doğurganlık Farkındalığı Ölçeği

Özşahin, Z., & Derya Y. A. (2022). Fertility Awareness Scale development study in Turkish women. European Journal of Integrative Medicine, 49. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2022.102101

Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği

Demirbaş Meydan, Ş., ve Kaya, N. (2018). Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 129-138. doi:10.17681/hsp.350549

Ebelerin, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Algılama Ölçeği

Daşdibi-Beydilli, E. (2000). Ebelerin görev, yetki ve sorumluluklarını algılama durumlarının belirlenmesi ve geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ebelik Aidiyet Ölçeği

Başkaya, Y. (2018). Türkiye'deki ebelerin mesleki aidiyeti ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisi (Doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ebelik Mesleğinin Yetkileri İle İlgili Algı Ölçeği

Murat Öztürk, D., Sayıner, F. D. ve Bayar, A. (2018). Ebelik Mesleğinin Yetkileri ile İlgili Algı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (1), 28-34.

Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi

Özkan Kunduracı, H. K. ve  Aksoy, A. B. (2021). Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 621-639. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352313

Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği

Arslan- Özkan, H. (2015). Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1), 53-58.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi