TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 610 Ebelik

107 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Anne Mental Sağlığında Mesleki Sorunlar Ölçeği

Bülez, A. ve Özel, İ. (2021). Anne mental sağlığında mesleki sorunlar (amsms) ölçeğinin türk dili ve kültürüne uyarlanması, güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(3), 178-185. 

Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Geçkil, E., Koçak, V., Altuntuğ, K., ve Ege, E. (2016). Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4), 233-242.

Annelik Rolü Ölçeği

Yiğit, F., Arpacı-Kızıldağ, İ. (2023). Primipar gebelere son trimesterde farklı iki yöntem (Yüzyüze/ Web Tabanli) ile verilen eğitimin annelik rolünü kazanmalarına etkisi (Tez No. 785426)  [Doktora tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Babaların Emzirme Tutumu ve Katılımı Ölçeği (BETKÖ)

Hazar, H. U., & Gültekin, S. (2023). Validation of a Turkish version of the fathers’ breastfeeding attitude and participation scale. Revista da Associação Médica Brasileira, 69(9),e20230416. https://doi.org/10.1590/1806-9282.20230416

Bakıma Katılımı Değerlendirme Ölçeği

Çakmak, E. ve Karaçam, Z. (2018). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan anneler için Bakıma Katılım Değerlendirme Ölçeği: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21, 69-78.

Brazelton Yenidoğan Davranışsal Değerlendirme Ölçeği

Başdaş, Ö., Erdem, E., Elmalı, F., & Kurtoğlu, S. (2018). The Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale: A validity and reliability study in a Turkish sample. Turkish Journal of Medical Sciences, 48, 399-404. doi: 10.3906/sag-1711-111

Bristol Emzirme Değerlendirme Aracı

Dolgun, G., İnal, S., Erdim, L., & Korkut, S. (2018). Reliability and validity of the Bristol Breastfeeding Assessment Tool in the Turkish population. Midwifery, 57, 47-53. DOI: 10.1016/j.midw.2017.10.007

Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği

Balaban-Kaptan, H. (2021). Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 671953) [Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Cambridge Kaygı Ölçeği

Yiğit Günay, E. (2013).Gebelerde kaygı düzeyi: "Cambridge Kaygı Ölçeği"nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.

Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutum Ölçeği

Türk, R., Terzioğlu, F.,ve Gelbal, S. (2016). Çiftlerin geri çekme yöntemine ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, 18 (Winter term issue), 45-61.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi Ölçeği

Dilcen, H. Bulut, E. Demir Bozkurt ,F. Dolu, İ. (2023). Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bilgi ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması . Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 66 – 75.  https://doi.org/10.5336/healthsci.2022-92933

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Davranışlar Ölçeği

Kılavuz, M. & Yiğit F. (2023). What do I do to avoid sexually transmitted diseases? A scale development study: behavioral scale for protection from sexually transmitted diseases. BMC Women’s Health, 23. https://doi.org/10.1186/s12905-023-02658-9

Çocuk Beslenme Ölçeği

Polat, S. & Erci, B. (2010). Psychometric properties of the Child Feeding Scale in Turkish mothers. Asian Nursing Research 4, 111–121.

COVID-19 Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği

Deveci, S., Cevik, C., Baydur, H., Onsuz, F., Tosun, S., Ergor, A. (2023). Validity and reliability of the COVID-19 Knowledge, Attitude and Behavior Scale. Vaccines, 11(2), 1-21. https://doi.org/10.3390/ vaccines11020317

COVID-19 Perinatal Algı Ölçeği

Abay, H., Öztürk Gülmez, B., &  Kaplan, S. (2024). The Turkish adaptation of the COVID‑19 Perinatal Perception Questionnaire: Validity and reliability study. Bezmialem Science, 12(1), 15-23. https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2023.50251

Dismenore Etki Ölçeği Revize Form

Kakaşçı Gün Ç. ve Demirci N. (2023). Development of Revised Dysmenorrhea Impact Scale Short Form (DIS-R). In D. Atik (Ed.) International Research in Health Sciences (pp. 252-280). Platanus Publishing.

Doğum Eylemi Değerlendirme Bilgi Ölçeği

Huseyinoglu, S., Aydin Dogan, R., & Yazici, S. (2022). Labor Evaluation Information Scale (LEIS): Development, Validity and Reliability. International Journal of Caring Sciences, 15(2), 1342-1352.

Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ersoy, Y. (2011). Doğum eyleminde öz-yeterlilik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği (Childbirth Self-Efficacy Scale)

Ersoy, Y. (2011). Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği

Topkara, F. N., & Çağan, Ö. (2021). Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 245-253.

Doğum Korku Ölçeği

Nuraliyeva Z, & Kaya N. (2022). Development of the Childbirth Fear Scale. Archives of Health Science and Research, 9(3), 161-168.

Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği

Benli, T.E. (2019). Doğum öncesi baba bağlanma ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği

Benli, T. E., & Aksoy Derya, Y. (2021). Turkish validity and reliability study of Paternal Antenatal Attachment Scale. Perspectives in psychiatric care, 57(1), 295-303.  https://doi.org/10.1111/ppc.12563

Doğum Öncesi Emzirme Öz Yeterliliği Ölçeği

Aydın, A. ve Pasınlıoğlu, T. (2018). Reliability and Validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Midwifery, 64, 11–16. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.05.007

Doğum Sağlığı İnanç Ölçeği

Yeşildağ Çelik, B. & Gölbaşı, Z. (2023). Development and the Validity and Reliability Study of the Birth Health Belief Scale. Clinical and Experimental Health Sciences, 1-6. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.1087678

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi