TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Korku Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
, 60 Sağlık Bilimleri » 640 Hemşirelik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Nuraliyeva Z, & Kaya N. (2022). Development of the Childbirth Fear Scale. Archives of Health Science and Research, 9(3), 161-168.


Geliştiren/Uyarlayan
Zulfıyya Nuraliyeva, Nurten Kaya


Yıl
2022


Kaynak Adı
Development of the childbirth fear scale


Dergi
Archives of Health Science and Research


Cilt
9


Sayı
3


Sayfa Aralığı
161-168


Link:
https://archhealthscires.org/en/development-of-the-childbirth-fear-scale-13402


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2022.21143


Sorumlu Yazar
Zulfiyya Nuraliyeva


İletişim
zulfiyyanuraliyeva@ogr.iu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Annelerin Doğum Korkusu Düzeyi, Gebelerin Doğum Korkusu Düzeyi, Genç Kadınların Doğum Korkusu (bekar, çocuksuz, gebeliği olmayan)


Alt Boyutlar
Fiziksel ve Sosyal Gereksinimlerin Karşılanamaması Korkusu, Gebelik ve Doğum Sorunları Korkusu, Gebelik, Doğum ve Annelik Rolü Korkusu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Gebelik, Doğum ve Annelik Rolü Korkusu, Fiziksel ve Sosyal Gereksinimlerin Karşılanamaması Korkusu, Gebelik ve Doğum Sorunları Korkusu şeklinde 3 alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır.


Derecelendirme
Ölçek, “1” kesinlikle katılıyorum ile “5” kesinlikle katılmıyorum arasında değerlendirilen likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte belirlenen olumlu cümlelerin yanıtları “kesinlikle katılıyorum:1”, “katılıyorum:2”, “kararsızım:3”, “katılmıyorum:4”, “kesinlikle katılmıyorum:5” olarak belirlenmiştir.


Ölçek Puanlaması
Ölçek, “1” kesinlikle katılıyorum ile “5” kesinlikle katılmıyorum arasında değerlendirilen likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte belirlenen olumlu cümlelerin yanıtları “kesinlikle katılıyorum:1”, “katılıyorum:2”, “kararsızım:3”, “katılmıyorum:4”, “kesinlikle katılmıyorum:5” olarak, olumsuz cümlelerin yanıtları ise “kesinlikle katılıyorum:5” ile “kesinlikle katılmıyorum:1” arasında ters yönde yeniden (recode) kodlanmıştır. Olumlu maddelerin numaraları 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 ve 19’dur. Ters yönde kodlanan olumsuz maddeler ise 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 ve 20’dir.
Ölçekten alınabilecek toplam puan 34 ile 170 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan azaldıkça doğurganlık çağında olan kadınların çocuk doğurma korkusu artmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
Ölçek, “1” kesinlikle katılıyorum ile “5” kesinlikle katılmıyorum arasında değerlendirilen likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte belirlenen olumlu cümlelerin yanıtları “kesinlikle katılıyorum:1”, “katılıyorum:2”, “kararsızım:3”, “katılmıyorum:4”, “kesinlikle katılmıyorum:5” olarak, olumsuz cümlelerin yanıtları ise “kesinlikle katılıyorum:5” ile “kesinlikle katılmıyorum:1” arasında ters yönde yeniden (recode) kodlanmıştır. Olumlu maddelerin numaraları 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18 ve 19’dur. Ters yönde kodlanan olumsuz maddeler ise 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 ve 20’dir.
Ölçekten alınabilecek toplam puan 34 ile 170 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan azaldıkça doğurganlık çağında olan kadınların çocuk doğurma korkusu artmaktadır.


Geçerlik
The Content Validity Index value of the scale was found to be 0.84 for 34 items. The fact that the Content Validity Index value obtained was higher than the
content validity ratio value indicated that the content validity of the draft scale was statistically significant. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined
that the scale consisted of 20 items and 3 factors. These factors were named “Fear of Pregnancy, Childbirth, and Maternal Role” (factor 1), “Fear of Inability
to Meet Physical and Social Needs” (factor 2), and “Fear of Pregnancy and Childbirth problems” (factor 3).


Güvenirlik
Cronbach's alpha coefficient of the draft Childbirth Fear Scale was found to be 0.86 for the overall scale, 0.88 for factor 1, 0.76 for factor 2, and 0.75 for factor 3.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi