TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 610 Ebelik

82 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği

Altuntuğ, K. ve Emel, E. G. E. (2012). Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15(3), 214-222.

Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği

Uludağ, E. (2013). Doğumda verilen destekleyici bakıma ilişkin kadının algısı ölçeği (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Doğurganlık Çağındaki Kadınların Çocuk Doğurma Korkusu Ölçeği (ÇDKÖ)

Nuraliyeva, Z. (2019). Doğurganlık Çağındaki Kadınların Çocuk Doğurma Korkusu Ölçeği'nin geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Doğurganlık Farkındalığı Ölçeği

Özşahin, Z., & Derya Y. A. (2022). Fertility Awareness Scale development study in Turkish women. European Journal of Integrative Medicine, 49. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2022.102101

Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Damar, E. & Bolsoy, N. (2021). Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 7(3) , 1-34 .

Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Damar, E. & Bolsoy, N. (2021). Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 7(3), 1-34.

Doğurganlık ve Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Göral, S. , Özkan, S. , Sercekus, P. & Alataş, E. (2021). Doğurganlık ve Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (AFCS) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(4), 764-774. https://doi.org/10.21449/ijate.773132

Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği

Demirbaş Meydan, Ş., ve Kaya, N. (2018). Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 129-138. doi:10.17681/hsp.350549

Ebelerin, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Algılama Ölçeği

Daşdibi-Beydilli, E. (2000). Ebelerin görev, yetki ve sorumluluklarını algılama durumlarının belirlenmesi ve geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ebelik Aidiyet Ölçeği

Başkaya, Y. (2018). Türkiye'deki ebelerin mesleki aidiyeti ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisi (Doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ebelik Mesleğinin Yetkileri İle İlgili Algı Ölçeği

Murat Öztürk, D., Sayıner, F. D. ve Bayar, A. (2018). Ebelik Mesleğinin Yetkileri ile İlgili Algı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (1), 28-34.

Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi

Özkan Kunduracı, H. K. ve  Aksoy, A. B. (2021). Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 621-639. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352313

Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği

Arslan- Özkan, H. (2015). Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1), 53-58.

Fetal Gelişimi Değerlendirme Bilgi Ölçeği (FEGBÖ)

Aydin Dogan, R., Huseyinoglu, S., & Yazici, S. (2022). Fetal Development Assessment Information Scale (FDAIS): Development and Initial Validation. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 12(4), 26-34.

Gebelerde Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği

Koç, E., & Şahin, N. H. (2022). Development of an Assessment Scale for the Risk of Falling in Pregnant Women. Global Journal on Quality and Safety in Healthcare, 5(4), 100-105. doi.org/10.36401/JQSH-22-9

Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği

Kumcağız, H., Ersanlı, E. ve Murat, N. (2017). Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 23-31. 10.14744/phd.2017.12599

Gebelerin Yenidoğanın Hijyenik Bakımına Hazır Oluş Ölçeği

Yalnızoğlu Çaka, S. ve Çınar, N. (2020). Gebelerin yenidoğanın hijyenik bakımına hazır oluş ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(1), 10-18.

Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği

Çoban, A., Arslantaş, H., Dereboy, F., ve Kamalak, H. (2020). Reliability and Validity of the Turkish Version of the Scale for Pregnancy Related Discomforts. Yeni Sempozyum, 58 (2), 2-6. DOI: 10.5455/NYS.20200104055452

Gebelik Stres Derecelendirme Ölçeği

Akın, Ö., Erbil, N. (2022). Turkish validity and reliability study of the pregnancy stress rating scale. Middle Black Sea Journal of Health Science, 8(2), 208-222. https://doi.org/10.19127/mbsjohs.1015480

Gebelik ve Dogum Korkusu Ölçeği

Kitapçıoğlu, G., Yanıkkerem, E., Sevil, Ü., & Yüksel, D. (2008). Gebelerde doğum ve postpartum döneme ilişkin endişeler; bir ölçek geliştirme ve validasyon çalısması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 47-54.

Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanteri

Ayran, G., Köse, S., & Turan-Aydın, E. (2023). Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanterinin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Karya Journal of Health Science, 4 (1), 11-18. https://doi.org/10.52831/kjhs.1171554

Gebelikte Beden Deneyimleri Ölçeği

Tosun, H., Kaptanoğlu, A., & Ebadi, H. (2023). Assessing body experiences in pregnancy: Translation, adaptation and validity of the Body Experience During Pregnancy Scale to Turkish. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 9 (1), 1-23.

Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği

Er, S. (2006). Gebelikte sağlık uygulamaları ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği

Er, S. (2006). Gebelikte sağlık uygulamaları ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlarini Belirleme Ölçeği Ve Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlari İle Başa Çikma Yöntemlerini Belirleme Ölçeği

Gokdemir, F., Yilmaz, T. (2023). Development and psychometric properties of the Sleep Problems And Coping With Sleep Problem Scales for pregnant women. Journal of Advanced Nursing, 1-15. Doi: 10.1111/jan.15592.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi