TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 610 Ebelik

82 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği

Gür, E. ve Pasinlioğlu, T. (2021). Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği: Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 482 – 497. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.822370

Gebelikten Kaçınma İsteği Ölçeği

Özten, İ. (2022). Gebelikten Kaçınma İsteği Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tez No. 748595) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Geçiş Ölçeği

Alış, S. (2017). Geçiş Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia içinde (s.282-292). Barcelona, Spain.

Genital Hijyen Davranışları Ölçeği

Karahan, N. (2017). Genital Hijyen Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Istanbul Medical Journal, 18(3),157-162.

Hastaneye Yatınlan Yüksek Riskli Gebelerin Sağlık Bakım Gereksinimleri ve Karşılanma Durumu Ölçeği

Soypak- Çaltı, F. (1999). Hastaneye yatırılan yüksek riskli gebelerin sağlık bakım gereksinimlerinin saptanması ve karşılanma durumunun belirlenmesi (Yüksel lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Ölçeği

Oren, B., Zengin, N. & Yildiz, N. (2016). The Turkish adaptation of scale to measure patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services: A validity and reliability study. North Clin İstanb, 3(3), 187-193. doi: 10.14744/nci.2016.42650

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Cinsel Sağlığa Yönelik Tutumları Ölçeği

IŞIK, K., & YILDIRIM, H. (2021). Psychometric Assessment of the Nursing and Midwifery Students’ Attitudes Towards Sexual Health Scale. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 13(2).

Hung Doğum Sonrası Stres Ölçeği

Uğurlu, N., Bayar, B., Bayar, K., Göktaş, A., Çıtak-Karakaya, İ.& Polat, H.(2011).Development, validity and reliability of the Turkish version of the Hung Postpartum Stress Scale. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 38(4), 705-713.doi:10.1111/j.1447-0756.2011.01754.x

Kadınların Sağlık İnanç Modeli Ölçeği

Aygün, O. , Gökdemir, Ö. , Bulut, Ü. , Yaprak, S. & Özçakar, N. (2020). Evaluation of womens beliefs about pap smear screening using the health beliefs model scale . Journal of Istanbul Faculty of Medicine , 83(4) , 421-426 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issue/57333/812461

Kadınların Vajinal Muayene Deneyimleri Ölçeği

Afacan, M. (2018). Kadınların travayda vajinal muayene deneyimleri: Lewin'in ölçeğinin Türkçe uyarlamasının güvenirlik ve geçerlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Kırılgan Bebek Algısı Ölçeği

Yavaş-Çelik, M., & Zerrin, Ç. (2020). Vulnerable Baby Scale: Validity and reliability Study. Journal of Psychiatric Nursing, 11(3), 188-194. doi: 10.14744/phd.2020.92678

Maternal Sağlık Gereksinimleri Ölçeği

Anaç, G., & E. (2023). Gebe kadınların gebelik algıları ve sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi; metodolojik ve tanımlayıcı bir çalışma. ADYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (1), 26-38. https://doi.org/10.30569.adiyamansaglik.1207642

Normal Doğuma Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeği

Kahraman, A. (2020). Normal Doğuma Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

OXFORD Doğum Endişesi Ölçeği (OWLS)

Erkal, Y. (2014). OXFORD doğum endişesi ölçeği (OWLS) Türkçe geçerlik güvenirlik (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Pelvic Pain Impact Questıonnaire

Kurt, T. K., Taşpınar, B., & Taspinar, F. (2023). Validity and reliability of the Turkish version of The Pelvic Pain Impact Questionnaire. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 7 (2), 705-712. https://doi.org/10.30621/jbachs.1178880

Perinatal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği

Akik, B. K., & Batigun, A. D. (2020). Perinatal Post Traumatic Stress Disorder Questionnaire-II (PPQ-II): Adaptation, validity, and reliability study. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 33(4), 340-350. Doi: 10.14744/DAJPNS.2020.00102

Prenatal Bağlanma Ölçeği

Türkmen-Çevik, F. ve Kurnaz, F. B. (2019). Prenatal Bağlanma Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(2), 112-138. doi: 10.21020/husbfd.453796

Prenatal Bakım Memnuniyet Ölçeği

Aslantekin, F. (2006). Prenatal bakım memnuniyet ölçeği metodolojik incelenmesi ve uygulanması. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeği

Beydağ, K. D. T., & Mete, S. (2008). Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1), 16-24.

Sağlık Çalışanları Kültürel Yeterlilik Ölçeği

Korkmaz, M., Yıldırım, Ö. Ö., Eren, D. Ç., & Avci, İ. A. (2022). Turkish validity and reliability study of the healthcare professionals Cultural Competence Scale. Journal of Nursology, 25(4), 217-223. Doi: 10.5152/JANHS.2022.999534.

Sağlık Çalışanlarının Kronik Ağrılı Hastalara Yönelik Tutumu Ölçeği

Sucu-Çakmak, N. C., Çalışkan, N., & Kan, A. (2023). Health Care Professionals’ Attitudes Toward Patients with Chronic Pain: Scale Development Study. Pain Management Nursing, 24 (2), 188–195. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2022.08.004

Servikal Displazi Distres Anketi

Yılmaz, B., Pek, E., Alan, H., Oskay, Ü. (2023). Cervical Dysplasia Distress Questionnaire: Turkish validity and reliability study. Women & Health, 1 (1), 1-10.

Sigarayı Bırakma Niyeti Ölçeği

Söyler, S. (2022). Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık İnancı ve Sağlık Arama Davranışının Sigarayı Bırakma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Tez No. 771426) [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Susuzluk Rahatsızlığı Ölçeği

Çiftçi, B., Yıldız, G. N., Avşar, G., Köse, S., Aydın, E., Doğan, S., & Çelik, Ş. (2023). Development of the Thirst Discomfort Scale: A validity and reliability study. American Journal of Critical Care, 32(3), 176-183. https://doi.org/10.4037/ajcc2023954

Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği

Çapık, A. (2013). Tılburg gebelikte distres ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi