TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Topkara, F. N., & Çağan, Ö. (2021). Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 245-253.


Geliştiren/Uyarlayan
FATMA NİLÜFER TOPKARA, Özlem Çağan


Yıl
2021


Kaynak Adı
Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi.


Dergi
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi


Link:
https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-60234-RESEARCH_ARTICLE-TOPKARA.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Fatma Nilüfer TOPKARA


İletişim
topkaranlfr@gmail.com


Ölçülen Özellikler
hafızanın biyolojik temeli, Hatırlama aşamaları


Alt Boyutlar
Duygusal Hafıza alt boyutu, Duyusal Hafıza, Hafızanın Merkezliliği, İstemsiz Hatırlama, Tekrar Yaşama alt boyutu, Tutarlılık alt boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 21 madde 6 faktörden oluşmakta
1. Duygusal Hafıza alt boyutu : 5 maddeyi içermektedir
2. Hafızanın Merkezliliği : 4 maddeyi içermektedir
3. Tutarlılık alt boyutu : 3 maddeyi içermektedir.
4. Tekrar Yaşama alt boyutu : 4 maddeyi içermektedir
5. Duyusal Hafıza : 4 maddeyi içermektedir
6. İstemsiz Hatırlama : 3 maddeyi içermektedir


Kimlere Uygulanabilir
18-49 yaş aralığında


Derecelendirme
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 21 ile 105 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Araştırmacının ölçülen faktörlerin doğasına ilişkin bilgi edinmek amacıyla yaptığı inceleme türlerini ifade etmektedir. Bir veri grubuna açıklayıcı faktör analizi uygulanabilmesi için; likert tipi ölçek kullanılması, verilerin doğrusallık şartlarını taşıması ve değişkenler arasındaki korelasyonun en az 0.25, en fazla 0.90 olması gerekmektedir. Ölçeklerde yapı geçerliğini değerlendirmek için yapılan açıklayıcı faktör analizi 4 aşamadan oluşmaktadır


Güvenirlik

Likert tipi ölçüm sağlayan ölçeklerde, maddelerin kendi aralarındaki tutarlılık ve hipoetik bir değişkeni ölçme durumunu saptamaktır. Temel fonksiyonu iç tutarlılığı belirlemektir. Ölçek maddelerinin tutarlılık durumu ve arka planda bir hipoetik değişkeni temsil etme derecesi hakkında bilgi veren bir güvenirlik indeksidir (Çakmur, 2012). Cronbach Alfa katsayısının yüksek olması, ölçeğin tutarlı maddelerden oluştuğu anlamına gelmektedir. Literatürde bir ölçeğin kullanılabilmesi için Cronbach Alfa katsayısının 0.60-0.80 aralığında olmasının yeterli olduğu belirtilmektedir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi