TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Öncesi Emzirme Öz Yeterliliği Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Aydın, A. ve Pasınlıoğlu, T. (2018). Reliability and Validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Midwifery, 64, 11–16. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.05.007


Geliştiren/Uyarlayan: Ayşe Aydın, Türkan Pasinlioğlu


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Reliability and Validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale


Dergi: Midwifery


Cilt: 64


Sayfa Aralığı: 11-16


Sorumlu Yazar: Ayşe Aydın


İletişim: aysea@atauni.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Emzirme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek toplam 20 maddeden oluşmaktadır.
1. Bebeğimi emzirirken karşılaştığım sorunlarla ilgili gereksinim duyduğum bilgiyi bulabilirim.
2. Bebeğimi emzirirken bilmem gereken şeyleri öğrenebilirim.


Kimlere Uygulanabilir: Gebelere


Derecelendirme: 5'li likert


Ölçek Puanlaması:

Ölçeğin toplamından alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan 100’dür. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Toplam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Puanın yükselmesi emzirme öz-yeterlilik algısının arttığını göstermektedir.


Çeviri Süreci:

Çalışmada çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır.


Geçerlik:

Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce ölçeğin örneklem büyüklüğü ve faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek için KMO ve Barlett testleri uygulanmıştır. KMO değeri 0.799 olarak bulunmuştur. Barlett testi sonuçları da, x2=3209.492, p=0.000 olarak saptanmış, verilerin birbiri ile ilişki gösterdiği ve faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
Açıklayıcı faktör analizinde temel bileşenler analizi kullanılmış, veri varimax yöntemi ile döndürülerek incelenmiştir. En düşük faktör yükünün 0.30 olması ölçüt olarak alınmıştır.


Güvenirlik:

Ölçek iç tutarlılık bulguları Cronbach alfa kat sayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin toplam Cronbach alfa kat sayısı 0.86 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları 0.27-0.65 arasında değişmektedir. Hiçbir maddenin silinmesi Cronbach alfa katsayısını yükseltmediği için herhangi bir madde ölçekten çıkarılmamıştır. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek için test-tekrar test yapılmıştır. Ölçeğin birinci ve ikinci uygulama puanları arasındaki ilişkiye ait korelasyon değeri r=0.944 olup p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Prenatal Breast-Feeding Self-Efficacy Scale-PBSES


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Wells KJ, Thompson NJ, Kloeblen-Tarver AS. Development and psychometric testing of the prenatal breast-feeding self-efficacy scale. American Journal of Health Behavior, 2006, 30: 177-187.


Orijinal Ölçek Yıl: 2006


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Development and psychometric testing of the prenatal breast-feeding self-efficacy scale.


Orijinal Ölçek Dergi: American Journal of Health Behavior


Orijinal Ölçek Cilt: 30


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 177-187


Orijinal Ölçek Geçerlik:

KMO= 0.90 olarak bulunmuştur.


Orijinal Ölçek Güvenirlik:

Orijinal ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.89 dur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi