TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Öncesi Emzirme Öz Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Aydın, A. ve Pasınlıoğlu, T. (2018). Reliability and Validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Midwifery, 64, 11–16. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.05.007


Geliştiren/Uyarlayan
Ayşe Aydın, Türkan Pasinlioğlu


Yıl
2018


Kaynak Adı
Reliability and Validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale


Dergi
Midwifery


Cilt
64


Sayfa Aralığı
11-16


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Ayşe Aydın


İletişim
aysea@atauni.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Emzirme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek toplam 20 maddeden oluşmaktadır.
1. Bebeğimi emzirirken karşılaştığım sorunlarla ilgili gereksinim duyduğum bilgiyi bulabilirim.
2. Bebeğimi emzirirken bilmem gereken şeyleri öğrenebilirim.


Kimlere Uygulanabilir
Gebelere


Derecelendirme
5'li likert


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin toplamından alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan 100’dür. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Toplam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Puanın yükselmesi emzirme öz-yeterlilik algısının arttığını göstermektedir.


Çeviri Süreci

Çalışmada çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce ölçeğin örneklem büyüklüğü ve faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek için KMO ve Barlett testleri uygulanmıştır. KMO değeri 0.799 olarak bulunmuştur. Barlett testi sonuçları da, x2=3209.492, p=0.000 olarak saptanmış, verilerin birbiri ile ilişki gösterdiği ve faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
Açıklayıcı faktör analizinde temel bileşenler analizi kullanılmış, veri varimax yöntemi ile döndürülerek incelenmiştir. En düşük faktör yükünün 0.30 olması ölçüt olarak alınmıştır.


Güvenirlik

Ölçek iç tutarlılık bulguları Cronbach alfa kat sayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin toplam Cronbach alfa kat sayısı 0.86 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları 0.27-0.65 arasında değişmektedir. Hiçbir maddenin silinmesi Cronbach alfa katsayısını yükseltmediği için herhangi bir madde ölçekten çıkarılmamıştır. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek için test-tekrar test yapılmıştır. Ölçeğin birinci ve ikinci uygulama puanları arasındaki ilişkiye ait korelasyon değeri r=0.944 olup p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Prenatal Breast-Feeding Self-Efficacy Scale-PBSES


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Wells KJ, Thompson NJ, Kloeblen-Tarver AS. Development and psychometric testing of the prenatal breast-feeding self-efficacy scale. American Journal of Health Behavior, 2006, 30: 177-187.


Orijinal Ölçek Yıl
2006


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Development and psychometric testing of the prenatal breast-feeding self-efficacy scale.


Orijinal Ölçek Dergi
American Journal of Health Behavior


Orijinal Ölçek Cilt
30


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
177-187


Orijinal Ölçek Geçerlik

KMO= 0.90 olarak bulunmuştur.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Orijinal ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.89 dur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi