TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Ersoy, Y. (2011). Doğum eyleminde öz-yeterlilik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.


Geliştiren/Uyarlayan
Yeliz Ersoy


Yıl
2011


Kaynak Adı
Doğum eyleminde öz-yeterlilik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Akdeniz Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Antalya


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGouEGqNLSHZ0qALZ-bJ05B6rcCJykcDB7jDJxirBh7YQ


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Yeliz Ersoy


Ölçülen Özellikler
Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik


Alt Boyutlar
Sonuç Beklentisi, Yeterlilik Beklentisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Sonuç Beklentisi (16 m), Yeterlilik Beklentisi (16 m).


Kimlere Uygulanabilir
Gebelere


Derecelendirme
Likert Tip


Ölçek Puanlaması

Doğum Eyleminde Öz-yeterlilik Ölçeği’nden alınabilecek toplam en düşük puan 32, toplam en yüksek puan ise 320’dir. Bu ölçekten alınacak en yüksek puan ise gebelerin doğum eyleminde özyeterlilik düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Sonuç olarak, Doğum Eyleminde Öz-yeterlilik Ölçeği'nin Türkçe formunun gebelerin doğum eyleminde öz-yeterlilik seviyesini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. bundan sonra doğum eyleminde öz-yeterlilik ile ilgili yapılacak araştırmalar için, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip gruplarda uygulanması ve bu gruplardaki geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi önerilmektedir.


Geçerlik

Bilinen grup karşılaştırmasında; araştırmacı, yapının dayandığı kurama bağlı
olarak, bir testten anlamlı olarak farklı puan alabilecek grupları belirler, ölçme
aracını her iki gruba uygular ve gruplar arası farka bakar. Ölçme sonucunda, özelliği
bilinen grup ile bilinmeyen grup arasında fark olması beklenir. İlgili kaynaklar (ya da
gözlemler) doğrultusunda, önceden aralarında ilişki olacağı varsayımını kurduğu
ilişkilerin yönünü ve düzeyini korelasyon analiziyle değerlendirerek test eder.


Güvenirlik

Testin güvenirliği konusunda test-tekrar test tekniğiyle karar verilirken, iki
uygulama arasındaki zaman aralığının çok kısa olması, yeniden anımsamayı
kolaylaştıracağından güvenirliğin yüksek çıkmasına, sürenin uzun tutulması ise, iki
ölçme için aynı koşulların sağlanamamasından ve bu zaman diliminde ölçülen
özellikte bazı değişimler oluşabileceğinden, güvenirliğin düşük çıkmasına neden
olabilir ve uygulama arasında geçen sürede, ölçülen özelliği değiştirecek koşulların
ortaya çıkıp- çıkmadığını da kontrol etmek gerekir. Bu nedenle güvenirliği hesaplarken bu tekniğe başvurulduğunda dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle, test-tekrar test tekniği fazla kullanılmamaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi