TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Benli, T.E. (2019). Doğum öncesi baba bağlanma ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Tuğba Enise Benli


Yıl
2019


Kaynak Adı
Doğum öncesi baba bağlanma ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması


Tez Türü
Yüksek Lisans


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbtO6Yxw4nUusFILsfBD2NF0pDwAaciWLmHZ1IGTmMjSj


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Tuğba Enise Benli


İletişim
teb_enise@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
anne babanın doğmamış bebeği tanıması, Gebelik sırasında anne babalar


Alt Boyutlar
Bebeğin Cinsiyeti, Eşinin Gebelik Haftası, Olması İstenen Cinsiyet,  Baba ve Baba Adaylarına Ait Tanıtıcı Özellikler


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

DÖBBÖ’nin 16 maddelik ölçeğin madde-toplam puan korelasyon katsayılarına bakıldığında (s=580), ölçek maddelerinin ölçek toplam puanıyla olan madde-toplam puan korelasyon katsayılarının r=0.324-0.669 arasında değiştiği ve kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldü (Tablo 4.8). Her bir madde ile toplam puan arasındaki korelasyonun istatistiksel açıdan önemli olduğu saptandı
Son iki haftadır gelişmekte olan bebeği düşünme ya da aklımın onunla meşgul olması sıklığı
Son iki haftadır gelişmekte olan bebekle ilgili konuştuğumda ya da onu düşündüğümde duygularım
Son iki haftadır gelişmekte olan bebekle ilgili duygularım
. Son iki haftadır gelişmekte olan bebekle ilgili okuma ya da bilgi edinme isteğim


Kimlere Uygulanabilir
17 Yaş Üstü Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 16 ile 80 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Doğrulayıcı faktör analizi ise geliştirilen ölçme aracından elde edilen veriler ile mevcut bulunan yapının doğrulanıp doğrulanmadığını test etmeye çalışılır (80). DFA
aynı zamanda uyarlanan ölçüm aracının uyumu ile temel modelin uyumunu karşılaştırmaktadır (83). Bu karşılaştırmada sıklıkla X2/Sd, GFI, AGFI, CFI, RMSEA ve SRMR uyum indeksleri kullanılmaktadır


Güvenirlik

Bir ölçeğin iç tutarlığını gösteren Cronbach’s alpha değeri bir güvenirlik indeks değeridir ve ölçeğin içerdiği maddelerin birbiri ile ne kadar tutarlı olduğu ve arka plandaki saklı değişkeni ne derece temsil ettiği ile ilgili bilgi verir (86). Ölçeğin güvenilir olması için Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayı değerinin sıfır ile bir aralığında ve olabildiğince 1’e yakın olması istenmektedir. Değerlendirme ölçütüne göre; 0.00≤α≤0.40 ölçek güvenilir değildir; 0.40≤α≤0.60 ölçek düşük güvenirliktedir; 0.60≤α≤0.80 ölçek oldukça güvenilirdir; 0.80≤α≤1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir şeklinde bir sınıflama yapılmaktadır


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi