TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Türk, R., Terzioğlu, F.,ve Gelbal, S. (2016). Çiftlerin geri çekme yöntemine ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, 18 (Winter term issue), 45-61.


Geliştiren/Uyarlayan
Füsun Terzioğlu, Rukiye Türk, Selahattin Gelbal


Yıl
2016


Kaynak Adı
Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması


Dergi
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Dergisi


Sayı
18


Sayfa Aralığı
45-61


Link:
https://toad.halileksi.net/10.17363/SSTB.20161816494


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.17363/SSTB.20161816494


Sorumlu Yazar
Füsun Terzioğlu


İletişim
fusunterzioglu@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutumları


Alt Boyutlar
Cinsel Eylemin Niteliği, Dini ve Sosyal Etkenler, Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Sağlığa Etki


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

5 alt boyut 36 madde
Güvenirlik ( 5 m ) : Kesinlikle hamileliği önler.
Cinsel Eylemin Niteliği ( 11 m ) : Cinsel ilişkiyi keser.
Kullanılabilirlik ( 10 m ) : Deneyimli erkekler tarafından kullanılır.
Sağlığa Etki ( 5 m ) : Erkeklerin bacaklarında ağrı ile sonuçlanır.
Dini ve Sosyal Etki ( 5 m ) :Kadınların değerlenmediğini gösterir.


Kimlere Uygulanabilir
Çiftler


Derecelendirme
5'li likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum - 4=katılıyorum - 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin doğal tutarlılığını belirlemek için Pearson Momentler Çarpma Korelasyon Katsayısı kullanıldı. Bir madde
analiz, alt süper grup ortalamalarının farklarına dayanarak gerçekleştirildi. Bu, değerlendirme aracına katkının kapsamını ve bununla olan ilişkisini belirlemek için yapıldı. Ölçeğin yapısal geçerliliğinin uygunluğunu belirlemek için Varimax faktör analizi kullanıldı.


Geçerlik

Bu analiz sonucunda üç madde toplam test korelasyonu 0.20'den az olduğu için skaladan çıkarıldı. Diğer maddeler ölçekle yüksek korelasyon gösterdi.Ölçek maddeleri arasındaki anlamlı korelasyon katsayıları gösterge veya tutarlılık olarak kabul edilmektedir. Gerçek öğelerin toplam test korelasyon katsayısının pozitif ve yüksek olduğunu, ilgili öğenin yapıyı ve ölçeğin doğal tutarlılığının da yüksek olduğunu ölçer.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliği Cronbach c güvenirlik katsayısı ile yapılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi