TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/10.17363/SSTB.20161816494


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Türk, R., Terzioğlu, F.,ve Gelbal, S. (2016). Çiftlerin geri çekme yöntemine ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, 18 (Winter term issue), 45-61.


Geliştiren/Uyarlayan: Füsun Terzioğlu, Rukiye Türk, Selahattin Gelbal


Yıl: 2016


Kaynak Adı: Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması


Dergi: Uluslararası Hakemli Akademik Spor Dergisi


Sayı: 18


Sayfa Aralığı: 45-61


DOI: 10.17363/SSTB.20161816494


Sorumlu Yazar: Füsun Terzioğlu


İletişim: fusunterzioglu@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutumları


Alt Boyutlar: Cinsel Eylemin Niteliği, Dini ve Sosyal Etkenler, Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Sağlığa Etki


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

5 alt boyut 36 madde
Güvenirlik ( 5 m ) : Kesinlikle hamileliği önler.
Cinsel Eylemin Niteliği ( 11 m ) : Cinsel ilişkiyi keser.
Kullanılabilirlik ( 10 m ) : Deneyimli erkekler tarafından kullanılır.
Sağlığa Etki ( 5 m ) : Erkeklerin bacaklarında ağrı ile sonuçlanır.
Dini ve Sosyal Etki ( 5 m ) :Kadınların değerlenmediğini gösterir.


Kimlere Uygulanabilir: Çiftler


Derecelendirme: 5'li likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum - 4=katılıyorum - 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin doğal tutarlılığını belirlemek için Pearson Momentler Çarpma Korelasyon Katsayısı kullanıldı. Bir madde
analiz, alt süper grup ortalamalarının farklarına dayanarak gerçekleştirildi. Bu, değerlendirme aracına katkının kapsamını ve bununla olan ilişkisini belirlemek için yapıldı. Ölçeğin yapısal geçerliliğinin uygunluğunu belirlemek için Varimax faktör analizi kullanıldı.


Geçerlik:

Bu analiz sonucunda üç madde toplam test korelasyonu 0.20'den az olduğu için skaladan çıkarıldı. Diğer maddeler ölçekle yüksek korelasyon gösterdi.Ölçek maddeleri arasındaki anlamlı korelasyon katsayıları gösterge veya tutarlılık olarak kabul edilmektedir. Gerçek öğelerin toplam test korelasyon katsayısının pozitif ve yüksek olduğunu, ilgili öğenin yapıyı ve ölçeğin doğal tutarlılığının da yüksek olduğunu ölçer.


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenirliği Cronbach c güvenirlik katsayısı ile yapılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi