TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.233 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Spor Taraftarı Ölçeği

Baş, M. (2008). Futbolda taraftar ve takım özdeşleşmesi (Trabzonspor örneği) (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği

Günay, N. ve Tiryaki, Ş . (2015). Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeğinin (STÖÖ) geçerlik Ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 14-26.

Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği (STÖÖ)

Günay, N. ve Tiryaki, Ş. (2003). Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği'nin (STÖÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 14-26.

Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Ölçeği

Çetin, A. ve Karaçam, A. (2020). Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek geliştirme çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 299-309. https://doi.org/10.31680/gaunjss.765385

Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği

Yıldırm, M., (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması,21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.

Spor Tüketicisi Tatmin Ölçeği

Yıldırım Şimşek, K. ve Mercanoğlu, A. O. (2014). Spor Tüketicisi Tatmin Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Rekreatif spor tüketicisi örneği. Spor Bilimleri Dergisi, 24 (5), 159–171.

Spor Tüketim Davranışı Niyeti Ölçeği

Kiremitci, O., Demiray, E., Gençer, R. T., Aycan, A.(2014). Assessing the validity and reliability of the Sport Consumption Behavior Scale on Turkish football spectators. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5(2), 11-20.

Spor Tüketim Güdüsü Ölçeği

Şimşek, K. Y. (2010). Türk ekstrem sporcuları için Spor Tüketim Güdüsü Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 97-106.

Spor Tüketimi Motivasyon Ölçeği

Tok, S. (2004). Spor tüketimi davranışını etkileyen motivasyonel faktörler ve Spor Tüketimi Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması (İzmir ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği

Osmanoğlu, H. ,Üzüm, H. , Karlı, Ü.ve Aycan, A. (2018). Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1),121-134.

Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği

Tezcan Kardaş, N. ve Sadık, R. (2018). Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Spor Eğitim Dergisi, 2(2), 29-36.

Spor Yapma ve Yapmama Nedenleri Ölçeği

Gülbahçe, Ö. (2011). Üniversite öğrencilerinin sportif aktivitelerde bulunma tercihlerinin bazı psiko-sosyal değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Spor Yaralanmalarından Korunma Farkındalığı Ölçeği

Ercan, S. & Önal, Ö. (2021). Development, validity and reliabilty of the Sports Injury Prevention Awareness Scale. Spor Hekimliği Dergisi, 56(3), 138-145. https://doi.org/10.47447/tjsm.0546

Spor Yöneticilerinin Etik Kod Ölçeği

Duğan, Ö. (2006). Spor yöneticilerinin etik kod analizi: ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Spor Yöneticilerinin Etik Kodları Ölçeği

Duğan, Ö. (2006). Spor yöneticilerinin etik kod analizi: Ölçek geliştirme çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Spora Bağlılık Ölçeği

Çakır R, Semiz K (2023). Sporcu öğrenciler için “Spora Bağlılık Ölçeği”nin Türkçeye uyarlanması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 96 – 104. https://doi.org/10.5336/sportsci.2022-88997

Spora Katılım Güdüsü Ölçeği

Oyar, Z. B., Aşçı, F. H., Çelebi, M. ve Mülazımoğlu, Ö. (2001). Spora katılım güdüsü ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. HÜ Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 21-23.

Spora Katılım Güdüsü Ölçeği

Oyar, Z. B., Aşçı, F. H., Çelebi, M. ve Mülazımoğlu, Ö. (2001). Spora Katılım Güdüsü Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 21 - 32.

Spora Özel Merak Ölçeği

Korur, E. N. ve Dever, A. (2018). Spora Özel Merak Ölçeği (SÖMO)'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6,(73).219-227

Spora Yönelik Tutum Ölçeği

Yapıcı, E. C., Alpullu, A. (2022). Z kuşağında yer alan öğrencilerin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Sportive, 5(1), 22-35. doi: 10.53025/sportive.1041576

Sporcu Bağlılık Ölçeği

Gökalp, H. A., Tepeköylü Öztürk, Ö. ve Soytürk, M. (2022). Sporcu Bağlılık Ölçeği’nin 14-18 Yaş Arası Sporcularda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 33(4), 190-203. https://doi.org/10.17644/sbd.1060151

Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeği

Çırak, O. ve Çakıroğlu, F. P. (2019). Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 35-49.

Sporcu Doyum Ölçeği

İnce, P. (2006). Antrenör davranışları ve sporcu doyumu: ölçek geliştirme ve uyarlama çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Sporcu Kimliği Ölçeği

Öztürk, P., ve Koca, C. (2013). Sporcu Kimliği Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Hacettepe Journal Of Sport Sciences, 24(1), 1-10.

Sporcu Kimliği Ölçeği

Öztürk, P. ve Koca, C. (2013). Sporcu Kimliği Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 1-10.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi