TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.466 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Rekreasyon Farkındalık Ölçeği (RFÖ)

Ekinci, N. E., & Ozdilek, C. (2019). Investigation of university students’ awareness of recreational activities. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 53-66.

Rekreasyon Fayda Ölçeği

Akgula, B. M., & Ertuzunb, E. (2016). Leisure benefit scale: A study of validity and reliability. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 23 (1), 25-34.

Rekreasyon Öğrencilerinin İşletme Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Kılıçman, İ., Güzel, E. ve Saydam, M. (2022). Rekreasyon Öğrencilerinin İşletme Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Anatolia Social Research Journal, 1(1), 7-21.

Rekreasyon Ürünlerini Satın Alma Tarzı Ölçeği

Şimşek, K. Y., & Hastürk, G. (2019). Rekreasyon Ürünlerini Satın Alma Tarzı Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci, 11(3), 125-37, DOI: DOI: 10.5336/sportsci.2019-65939.

Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktıları Ölçeği

Yerlisu Lapa, T., Serdar, E., Tercan Kaas, E., Çakır, V. O. ve Köse, E. (2020). Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktıları Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 31(2), 83-95.  https://doi.org/10.17644/sbd.684205

Rekreasyonel Liderlik Davranışı Ölçeği

Durhan-Ayyıldız, T., Kayhalak, F., Kurtipek, S. ve Yenel, F. (2022). Rekreasyonel Liderlik Davranışı Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 27(2), 127-142. https://doi.org/10.53434/gbesbd.1082314

Rekreasyonel Liderlik Davranışı Ölçeği

Ayyıldız Durhan, T. , Kayhalak, F. , Kurtipek, S. & Yenel, F. (2022). Rekreasyonel Liderlik Davranışı Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 27 (2) , 127-142 . DOI: 10.53434/gbesbd.1082314

Rekreasyonel Sosyal Sağlık Ölçeği

M. A. Öztürk, (2019). Rekreasyonel sosyal sağlık ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması, Researcher, 7(1), 200-210.

Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği

Köşker-Demir, E. (2010). Rekreasyonel spor hizmeti veren işletmelerde kalite ölçeği; geçerlik güvenirlik çalışması (Türkçe uyarlaması) (Yüksek Lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği

Demir-Köşker, E. ve Çimen, Z. (2012). Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği-38’in Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 271-279.

Rekreasyonel Spor İyi Oluş Ölçeği (RSİOÖ)

Koç, M. C. (2022). Rekreasyonel Spor İyi Oluş Ölçeği (RSİOÖ) Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(4), 86-97. https://doi.org/10.5281/zenodo.7494871

Rekreatif Alışveriş Ölçeği

Kaya, İ. (2014). Alışveriş merkezi tüketicilerine yönelik rekreatif alışveriş ölçeği’nin geliştirilmesi: İstanbul örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11 (1). 58-59.

Rekreatif Balıkçı Motivasyon Ölçeği

Ardahan, F. (2012). Reliability and Validity of Recreational Fishing Motivation Scale inTurkish Population . Turkish Journal of Sport and Exercise , 14 (3) , 59-65 .

Resimli Hikâye Kitabı Seçme Kriteri Ölçeği

Uludağ, G., Alver, M., & Çevik, G. (2023). Selection and reading of picture storybook for young children: A scale development study. Bartın University Journal of Faculty of Education, 12(2), 233-251. https://doi.org/10.14686/buefad.1113030

Revize Edilmiş Manevi Yetkinlik Ölçeği (REMYÖ)

Akarçay Ulutaş, D. ve Kırlıoğlu, M. (2021). Adaptation of spiritual competency scale (scs-r-ıı) to Turkish: Validity and reliability study. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(4), 1371-1387. doi:10.33417/tsh.866378

Romantik Yakınlık Ölçeği

Akbay, S.E., & Gündoğdu, H.G. (2021). The relation between parental bonding with ıntimacy and authentic self ın mediated by attachment style. Kastamonu Education Journal, 29(1), 84-102. doi: 10.24106/kefdergi.727091

Romatoid Artrit ve Osteoartritli Hastalar İçin Uygun Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ataoğlu, S. , Ankaralı, H. , Ankaralı, S. & Pasin, Ö. (2018). Determination of the Appropriate Quality of Life Scale for Patients with Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis . Ankara Medical Journal , 18 (4) , 612-627 . DOI: 10.17098/amj.497345

Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği

Tanrıöğen, A., ve Türker, Y. (2019). Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 348-369.doi: 10.9779/pauefd.514377

Rüzgar Enerjisi Ölçeği

Sarı, E., Arlı, N. B. ve Aydemir, M. (2019). Rüzgar enerjisi ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik analizi. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 382-392

Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği

Güldü, Ö. (2017). Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği: Uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 27-51.

Sağlık Arama Davranışı

Kalanlar, B., Öner, M. (2023). Psychometric properties of the Arabic Version Of The Health-Seeking Behavior Scale: The example of Syrian migrants. J Public Health, 1-8. 

Sağlık Arama Davranışı Ölçeği

Kıraç, R. (2019). Sağlık arama davranışını etkileyen faktörler: Yapısal eşitlik modellemesine dayalı bir çalışma (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sağlık Çalışanları Açısından Palyatif Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek

Sarıhan, M. , Öztürk, D. & Yurdakoş, K. (2022). Sağlık Çalışanları Açısından Palyatif Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Sağlık Bilimleri Dergisi, 31 (2) , 219-228 . DOI: 10.34108/eujhs.944146

Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Global Liderlik Ölçeği

Erçetin, Ş. Ş. , Açıkalın, Ş. N. , Gökbayrak, M. , Çevik, M. S. & Maya, İ. (2021). Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Glokal Liderlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 17 (36) , 2471-2489 . DOI: 10.26466/opus.841283

Sağlık Çalışanları İçin Dijital Bağımlılık Ölçeği

Karaşin, Y., Karagöz, Y. ve Aşçı, S. (2023). Sağlık Çalışanları İçin Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 838-865.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi