TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

968 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği

Aytaç, M. ve Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. İstatistikçiler Dergisi,5 14–22.

Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği

Koc, M., & Barut, E. (2016). Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students. Computers in human behavior, 63, 834-843.

Yenilenmiş Spor için Liderlik Ölçeği

İnce, P. (2006). Antrenör davranışları ve sporcu doyumu: ölçek geliştirme ve uyarlama çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Yenilik Stratejileri Ölçeği

Göral, M. (2002). Liderlik tarzlarının yenilik stratejilerine etkisinin otel işletmeleri açısından değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Yenilikçi Davranış Ölçeği

Çalışkan, A., Akkoç, İ. ve Turunç, Ö. (2019). Yenlikçi davranış: Bir ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 94-111. doi: 10.29131/uiibd.562196

Yenilikçi Rekabet Yaklaşımı Ölçeği

Kılıç, R., ve Oral, M. A.(2018). İşletme yöneticilerinin yenilikçi rekabet yaklaşımı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, (4), 166-187.

Yenilikçiliğin Belirleyicileri Ölçeği

Meriç, S. (2017). Turizm işletmelerinde yenilikçiliğin görünmeyen yüzü, değişime direnç ve örgütsel sessizlik: TRA1 ve TRB2 bölgesi analizi, (Yayınlanmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Erzurum.

Yer Bağlılığı Ölçeği

Ayar, H., Ayyıldız Durhan, T. ve Karaküçük, S. (2022). Yer Bağlılığı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(81), 229-241.

Yerel Halkın Aidiyet Duygusu Ölçeği

Aslan-Ayazlar, R. ve Ayazlar, G. (2016). Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1451-1470.

Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği

Özudoğru,H.Y., Kan,A., Uslu,L., ve Yaman,E. (2018). Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 40(2), 115-140.

Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algıları Ölçeği

Aslan-Ayazlar, R. ve Ayazlar, G. (2016). Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1451-1470.

Yerel Halkın Yaşam Tatmini Ölçeği

Aslan-Ayazlar, R. ve Ayazlar, G. (2016). Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1451-1470.

Yerel Katılım Ölçeği

Aldemir, C. ve Şen, E., (2020), Yerel Katılım Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4), 1473-1490. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.760978

Yerel Personel Güçlendirme Ölçeği

Altay, H. ve Ateş, C. (2019). Üç ve üstü yıldıza sahip otellerde çalışan personelin güçlendirilmesi konusunda yerel bir ölçek geliştirme çalışması: Diyarbakır örneği. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1), 93-107.

Yerel Siyasetçilere Yönelik Hükümdar Liderlik Ölçeği

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçilmişler hükümdara dönüşüyor mu?: Yerel siyasetçilere yönelik hükümdar liderlik ölçeği geliştirme çalışması. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 4 (2), 1-17.

Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği (YSSÖ)

Şentuna, B. ve Çakı, F. (2020). Balıkesir örnekleminde bir ölçek geliştirme çalışması: Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği (YSSÖ). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (3) , 2039-2061.

Yeşil Davranış Ölçeği

Erbaşı, A. (2019). Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Istanbul Management Journal, (86), 1-23. doi: 10.26650/imj.2019.86.0001

Yeşil İnsan Kaynakları Ölçeği (YİKYÖ)

Kesen, M. ve Öselmiş, M. (2021). Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği (YİKYÖ): Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(4), 1231- 1256. http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.812158

Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği

Turan, İ. ve Sundu, M. (2021). Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği'ni Türkçe'ye uyarlama çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(78), 731-744. https://doi.org/10.17755/esosder.814372

Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği

Öselmiş, M. (2020). Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları: Literatür taraması ve bir ölçek uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Ölçeği

Erbaşı, A. (2021). Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlaması. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(23), 247-262.

Yeşil Reklama Yönelik Tutum Ölçeği

Cinnioglu, H., Atay, L. ve Korkmaz, H. (2016). Önlisans öğrencilerinin yeşil reklama ilişkin algılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 11 (43), 198-210.

Yetenek Yönetimi Uygulamaları Ölçeği

Duran, C., Boz, D., Behdioğlu, S. ve Kutlu, S. (2019). Yetenek Yönetimi Uygulamaları Ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 158-189. doi:10.17494/ogusbd.672762

Yetişkin Eğlence Eğilimi Özeliği Ölçeği

Yurt, Ö., Keleş, S. ve Koğar, H. (2016). Yetişkin Eğlence Eğilimi Özeliği Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(1), 650-662.

Yetişkin Hükümlüler için Risk ve İhtiyaç Belirleme Formu (YARDEF)

Ögel, K., Başabak, A., Kamer, V. K., ve Görücü, S. (2014). Yetişkin Hükümlüler İçin Risk ve İhtiyaç Belirleme Formunun (YARDEF) geliştirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 132-140. doi: 10.5455/apd.39826

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi