TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.233 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri

Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251. Doi: 10.25307/jssr.1083533

Sporcu Psikolojik Gerilim Anketi (SPGA)

Lima, Y., Öz, N. D., Denerel, N., Özkaya, Ö., Senışık, S., & Ric, S. (2022). Validity and reliability of the Turkish version of Athlete Psychological Strain Questionnaire (APSQ). Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 57(3), 147-154. . DOI: 10.47447/tjsm.0637

Sporcu Ruh Sağlığı Sürekliliği- Kısa Formu

Tingaz, E. O. (2022). Sporcu Ruh Sağlığı Sürekliliği-Kısa Formu: Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 33(1), 43-52. https://doi.org/10.17644/sbd.948200

Sporcu Tükenmişlik Ölçeği

Kelecek, S., Kara, F. M., Çetinkalp, F. Z.K. ve Aşçı, F. H. (2016). ''Sporcu Tükenmişlik Ölçeği'' nin Türkçe uyarlaması. Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 150-161.

Sporcu Tükenmişlik Ölçeği

Gümüşdağ, H., Bastık, C., Yamaner, F., Kartal, A., & Cisem, Ü. N. L. Ü. (2013). Burnout in professional soccer players: the role of aggression and anxiety. Interrnational Refereed Academic Social Sciences Journal ,10 (4),Jel: I10-I12-I18-I19.

Sporcu Uyku Davranış Ölçeği

Darendeli, A., Diker, G., & Çınar, Z. (2019). Athlete Sleep Behavior Questionnaire - Turkish version: Study of validity and reliability. Journal of Turkish Sleep Medicine, 6,(2), 43-48. doi: 10.4274/jtsm.galenos.2019.58076

Sporcular İçin Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Yapar, A. ve İnce, M, L. (2014). Sporcular İçin Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması (SADDÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 25 (4), 203–212.

Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Yapar, A. ve İnce, M. L. (2014). Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (4), 203–212.

Sporcular İçin Örgütsel Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği

Üzüm, H., Mirzeoğlu, N., Polat, E. ve Akpınar, S. (2013). Sporcular İçin Örgütsel Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 137-150.

Sporcular İçin Profesyonelizm Ölçeği

Güngör, N. B., Kurtipek, S., & İlhan, E. L. (2022). Sporcular için Profesyonelizm Ölçeği (SPÖ)’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(1), 36-48.

Sporcularda Rol Belirsizliği Envanteri

Davarcı, S. (2008). Sporcularda rol belirsizliğinin grup bütünlüğüne etkisi (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Sporcuların Instagram Kullanma Motivasyonları Ölçeği

Gönkek, P., Köksal, A. ve Gençer, R. T. (2022). Adaptation of the Motivation Scale for Athletes’ Instagram Use to Turkish and Examination of Athletes’ Motives Regarding Demographic Characteristics. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 69-84. https://doi.org/10.33689/Spormetre.1085104

Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeğİ

Gürpınar, B. (2015). Sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği kısa formunun Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 13(1), 57-64.

Sporda Bireysel ve Takım Karakteri Ölçeği

Görgüt, İ., & Tutkun, E. (2017). Adaptation of Individual and Team Character in Sport Questionnaire to Turkish. Journal of Education and Training Studies, 5(10), 167-176.

Sporda Davranış Kuralları Anketi (Behavioral Regulations in Sports Questionnaire)

Cetinkaya, T., & Mutluer, C. (2018). Turkish adaptation of behavioral regulations in sports questionnaire and reviewing psychometry properties: Validation and reliability study. International Journal of Higher Education, 7(5), 185-193. doi: 10.5430/ijhe.v7n5p185

Sporda Ego ve Görev Yönelimleri Ölçeği

Doğan, E.K., Elçi, S. ve Asil, H.S. (2017). Sporda Ego ve Görev Yönelimi ölçeği (SEGYÖ)’nin hakemler için adaptasyon çalışması, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 68-77.

Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği

Toros, T. (2004). Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği (SGEYÖ)'nin Türk sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 15 (3), 155-166.

Sporda Güdülenme Ölçeği-II

Yıldız, A., Altıntaş, A., Elmas, S., & Aşçı, F. H. (2019). Investigating the psychometric properties of Sport Motivation Scale-II. Spor Hekimliği Dergisi, 54(1), 33-44. doi: 10.5152/tjsm.2019.114

Sporda Güdülenme Ölçeği-II

Öcal, K. ve Sakallı, D. (2018). Sporda Güdülenme Ölçeği-II'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS, 4 (1), 39-48. DOI: 10.18826/useeabd.327789

Sporda Karşıt Görüşe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği

Gülle, M. (2018). Sporda Karşıt Görüşe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29), 262-279.

Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği

Miçooğulları, B. O. ve Kirazcı, S. (2010). Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması. Spor Bilimleri Dergisi, 21 (4), 154–163.

Sporda Kibir (Hubris) Sendromu Ölçeği

Tutar, Ö. F., & Nacar, E. (2022) Sporda Kibir (Hubris) Sendromu; Ölçek geliştirme çalışması. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 51-59.

Sporda Mental Dayanıklık Ölçeği (SMDÖ)

Pehlivan, H. (2014). Sporda mental dayanıklık ölçeği uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sporda Olumlu Sosyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği

Balcikanli, G. S. (2013). The Turkish adaptation of the Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale (PABSS). International Journal of Humanities and Social Science, 3(18), 271-276.

Sporda Örgütsel Adalet Ölçeği

Sayin, A., & Şahin, M. Y. (2017). Adaptation of Organizational Justice in Sport Scale into Turkish Language: Validity and reliability study. Journal of Education and Training Studies, 5(2), 207-214.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi