TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.262 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri

Altıntaş, A., Kazak-Çetinkalp, Z. ve Aşçı, F.H. (2012). Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği (AMEİÖ)

Tuncel, S. D. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.

Antrenörlüğe Yönelik Tutumlar Ölçeği

Koçak, Ç. V. (2020). Antrenörlüğe yönelik tutumların ölçülmesi: bir ölçek geliştirme çalışması. International Sport Science Student Studies, 2(1), 36-47.

Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2017). Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15 (1), 1-10.

Arabuluculuk Yetkinliği Ölçeği

Mert, İ. S., ve Abubakar, A. M. (2020). Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.

Araç Kalite Ölçeği

Yıldız, B. & Çavdar, E. (2020). Dimensions of Vehicle Quality: Scale Development Study . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies , 2 (4) , 500-522 .https://doi.org/10.47103/bilturk.773732

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S., ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık iklimi ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 79-90.

Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Lehimler, E. (2019). Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği geliştirme çalışması. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (43), 1-8.

Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Lehimler, E. ve Cengiz, C. (2018). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 40, 42-55.

Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Bağcı, H. (2020). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 0(81), 137 – 152.

Aşı Tereddüt Ölçeği

Yalnız Dilcen, H., Dolu, İ., Turhan, Z. (2022). Validity and reliability study of the vaccine hesitancy scale inTurkish sample. ;The European Research Journal8(1), 50-58.

Aşırıcılık Ölçeği

Yeniçeri, Z. ve Us. E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile ilişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 261-287 . https://doi.org/10.28956/gbd.696043

Aşırıcılık Ölçeği ile İlişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeği

Yeniçeri, Z. ve Us. E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile ilişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 261-287 . https://doi.org/10.28956/gbd.696043

Askeri Bağlamda Liderin Etkinliği Ölçeği

Künter, N. ve Gürbüz, S. (2014). Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve AskeriLiderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 457-466, 07-08 Kasım 2014, Kayseri

Askerî Lidere Güven Ölçeği

Yeşilbaş, İ. (2014). Askeri lidere duyulan güvenin öncülleri: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Askeri Liderlik Ölçeği

Künter, N. (2014). Askeri liderlik: Kavramlaştırma ve askeri liderin etkinliğinin ölçümüne ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Assessment Scale in Patients with Multiple Sclerosis(Multipl Sklerozlu Hastalarda Değerlendirme Ölçeği)

Özkeskin M, Özden F, Yüceyar N. The reliability and validity of the turkish version of the fatigue assessment scale in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci Neurophysiol 2022;39:109-14

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Çolak, K., Başkaya, M., Aydın, Ş., Keleş, E., ve Baran, B. (2021). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 825-851. http://dx.doi.org/10.33711/yyuefd.938724

Ateşleyici Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U.(2019).Bağlanmaya hazır çalışanlar ve tutkulu örgütler için ateşleyici liderlik – Ateşleyici Liderlik Ölçeği (alö) geliştirme çalışması.27. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri.Antalya,Türkiye

Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ)

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U. (2020). Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ) geliştirme çalışması. Akdeniz İİBF Dergisi, 20(1), 18-34.

Atletizme Yönelik Tutum Ölçeği

Türksever-Güngör, S. (2018). Atletizme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Avcı Ölçeği

Büyükarıkan, U. (2018). Avcı Ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi. Turkish Journal of Forestry, 19(2), 163-169. DOI: 10.18182/tjf.386961

Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği

Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine verdikleri önemin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması: Avrasya Mağaza Atmosferi Ölçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,30, 444-473. doi: 10.16992/ASOS.1326

Avrupa Birliği Algı Ölçeği

Dikmenli, Y.(2022). Teacher Candidates’ Perceptions of the European Union (EU): A Scale development study and perceptions levels. Participatory Educational Research (PER), 9(4), 213-230.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi