TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.385 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği-2 (YSVQ-2)

Gürpınar, B., Toprak, S., Ayvallı, M., ve Whitehead, J. (2019). Altyapı sporlarında değerler ölçeği-2’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1395-1402. doi:10.24106/kefdergi.2547

Amaca Yönelik Pazarlama Ölçeği

Akgül, Y. (2017). Amaca yönelik pazarlama değerlendirmesi ve bir ölçek geliştirme denemesi (Doktora tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Amatör Balıkçı Motivasyon Ölçeği

Ardahan, F. (2012). Amatör Balıkçı Motivasyon Ölçeğinin geçerlilik güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Sport and Exercise, 14(3), 59-65.

Anlamlandıran Liderlik Ölçeği

Taş, M. A. (2022). Sivil toplum kuruluşlarında anlamlandıran liderlik modeli (Tez No. 743672) [Doktora tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Annelik Rolü Ölçeği

Yiğit, F., Arpacı-Kızıldağ, İ. (2023). Primipar gebelere son trimesterde farklı iki yöntem (Yüzyüze/ Web Tabanli) ile verilen eğitimin annelik rolünü kazanmalarına etkisi (Tez No. 785426)  [Doktora tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Antrenör – Oyuncu Etkileşim Ölçeği

Akyüz, U. (1998). 1. lig bayan ve erkek takımlarında antrenör-oyuncu etkileşimi ve performansa etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Antrenör- Sporcu İlişkisi Ölçeği

Ekenci, M.T., Yücel, M.G. ve Ekenci, G. (2017). Antrenör-Sporcu İlişkisi ölçeğinin Türkiye için güvenirlik ve geçerlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5,(40),1-13.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri

Altıntaş, A., Kazak-Çetinkalp, Z. ve Aşçı, F.H. (2012). Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği (AMEİÖ)

Tuncel, S. D. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.

Antrenörlüğe Yönelik Tutumlar Ölçeği

Koçak, Ç. V. (2020). Antrenörlüğe yönelik tutumların ölçülmesi: bir ölçek geliştirme çalışması. International Sport Science Student Studies, 2(1), 36-47.

Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2017). Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15 (1), 1-10.

Arabuluculuk Yetkinliği Ölçeği

Mert, İ. S., ve Abubakar, A. M. (2020). Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.

Araç Kalite Ölçeği

Yıldız, B. & Çavdar, E. (2020). Dimensions of Vehicle Quality: Scale Development Study . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies , 2 (4) , 500-522 .https://doi.org/10.47103/bilturk.773732

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S., ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık iklimi ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 79-90.

Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Lehimler, E. (2019). Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği geliştirme çalışması. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (43), 1-8.

Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Lehimler, E. ve Cengiz, C. (2018). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 40, 42-55.

Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Bağcı, H. (2020). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 0(81), 137 – 152.

Aşı Tereddüt Ölçeği

Yalnız Dilcen, H., Dolu, İ., Turhan, Z. (2022). Validity and reliability study of the vaccine hesitancy scale inTurkish sample. ;The European Research Journal8(1), 50-58.

Aşırıcılık Ölçeği

Yeniçeri, Z. ve Us. E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile ilişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 261-287 . https://doi.org/10.28956/gbd.696043

Aşırıcılık Ölçeği ile İlişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeği

Yeniçeri, Z. ve Us. E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile ilişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 261-287 . https://doi.org/10.28956/gbd.696043

Askeri Bağlamda Liderin Etkinliği Ölçeği

Künter, N. ve Gürbüz, S. (2014). Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve AskeriLiderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 457-466, 07-08 Kasım 2014, Kayseri

Askerî Lidere Güven Ölçeği

Yeşilbaş, İ. (2014). Askeri lidere duyulan güvenin öncülleri: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi