TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Özlü, G. (2012). Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Gamze Özlü


Yıl
2012


Kaynak Adı
Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiBvUbVPAiq-JvBZ5dev6gwY1VK-GJr0Fi2gAratHIeta


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Gamze Özlü


Ölçülen Özellikler
Çevre eğitimi öz yeterliliği


Alt Boyutlar
Alan Bilgisi, Öğretim stratejileri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

2 alt boyut ve 24 madde
Alan bilgisi:Çevre ile ilgili kavramları bilirim.
Öğretim stratejileri:Çevre konularını öğretmede farklı öğretim stratejilerini
kullanabilirim.


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Uygulamaya katılan öğretmenlerden ölçekte bulunan kişisel bilgiler kısmını doldurduktan sonra ölçekte yer alan 35 maddeye 0–100 arasında bir değer vererek kendilerini ne kadar yeterli hissettiklerini belirtmeleri istenmiştir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Ölçekteki maddelerin faktör yükleri 0,55 ile 0,78 arasında değişmektedir.Madde analizi sonuçları madde-toplam puan korelasyonlarının 0,63 ile 0,88 arasında değiştiğini göstermektedir.


Güvenirlik

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0,97 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı alan bilgisi boyutu için 0.93, öğretim stratejileri boyutu için 0.96 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi