TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 330 Ölçme ve Değerlendirme

173 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Etik Pozisyon Ölçeği

Burucuoğlu, M. & Erdoğan, E. (2016). A Study About The Validity and Reliability of Ethical Position Scale. The Journal of International Scientific Researches, 1(3), 7-15.  https://doi.org/10.23834/isrjournal.270696

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Karaca, M. , Bektaş, O. & Saraçoğlu, S. (2022). Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 1-21.

Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlarini Belirleme Ölçeği Ve Gebelikte Yaşanan Uyku Sorunlari İle Başa Çikma Yöntemlerini Belirleme Ölçeği

Gokdemir, F., Yilmaz, T. (2023). Development and psychometric properties of the Sleep Problems And Coping With Sleep Problem Scales for pregnant women. Journal of Advanced Nursing, 1-15. Doi: 10.1111/jan.15592.

Geleneksel Kağıt-Kalem Testleri İçin Tercih Nedenleri Envanteri

Eser, M. T. & Dogan, N. (2017). Inventory of motive of preference for conventional paper-and-pencil tests: A study of validity and reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 69, 135-158

Gençlere Yönelik İnovasyon Becerileri Ölçme Aracı

Altınışık, H. Z., Adıgüzel, T., & Gençer, Y. G. (2023). Adaptation of Youth Innovational Skills Measurement tool for Turkish usage. Kastamonu Eğitim Dergisi, 31 (1), 155-164. Doi: 10.24106/kefdergi.1246467    

Geometri ile İlgili Öz-Yeterlik Ölçeği

Baş, F. F. ve Katrancı, Y. (2020). Geometri ile İlgili Öz-yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, Year: 4, Number: 14, Winter, p. 19-29.

Geride Kalanlar Sendromu Ölçeği

Öztürk Başpınar, N. & Çakıroğlu, D. & Altınöz, M. (2022). Geride Kalanlar Sendromu Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik  Çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 15(56), 322 – 348.  10.29228/Joh.53683.

Grasha Öğretim Stili Ölçeği

Kulaç E. , Gürpınar E. (2013). Tıp Eğitiminde Öğretim Stilleri ve Grasha Öğretim Stili Ölçeği. Tıp Eğitimi Dünyası. 37(37), 22-32.

Harmanlanmış Öğretime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Mıhçı Türker, P. ve Öztürk, M. (2022). Harmanlanmış öğretime hazırbulunuşluk ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(2), 460 – 479. http://doi.org/10.17943/etku.1084982

Hizmet İçi Eğitim Değerlendirmesi Ölçeğiı

Deniz, M. & Kumru, S. (2022). Hizmet İçi Eğitim Değerlendirmesi Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13 (33) , 325-339 . https://doi.org/10.21076/vizyoner.890257

İnmeli Hastalar için Postüral Değerlendirme Ölçeği

Zöngür, S., Aksoy, C. C., Taşpınar, F., Taşpınar, B. ve Kenar, B. (2018). İnmeli Hastalar İçin Postüral Değerlendirme Ölçeği (Postural Assessment Scale for Stroke Patients) Türkçe Versiyonu geçerlik ve güvenirlik. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 1( 2), 23-35.

İnternet Kullanım Motivasyonu Ölçeği

Kuşci, İ. & Arpacı, İ. (2023). Validation of the Turkish version of the questionnaire of Internet use motives (MUI) . Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8 (2), 284-290. https://doi.org/10.53850/joltida.1221877

İşbirlikli Öğretim Yönteminde Değerlendirmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Sünbül, A. M. (1995). İşbirliğine dayalı öğretim yönteminde kullanılan değerlendirme biçiminin öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İşitme Kayıplı Çocuklarda İAÜ İşitme, Denge, Dil Ve Konuşma Becerileri İçin Ebeveyn Farkındalık Tarama Ölçeği (İDKEFÖ)

Türk, Ç. (2021) İşitme kayıplı çocuklarda İAÜ işitme, denge, dil ve konuşma becerileri için ebeveyn farkındalık tarama ölçeği (İDKEFÖ)’nin geliştirilmesi: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tez No. 700382) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İstatistiğe Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Mercimek, O. ve Pektaş, M. (2013). İstatistiğe Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 759-776.

İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 36, 59-75.

İstatistik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Salihova, S. ve Memmedova, V. (2017). Öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 59, 116-127.

İstatistik Kaygı Ölçeği

Durak, İ., ve Karagöz, Y. (2021). Adaptation of Statistics Anxiety Scale to Turkish: Validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 8 (3), 667-683.

İstatistik Kaygı Ölçeği

Durak, İ., & Karagöz, Y. (2021). Adaptation of Statistics Anxiety Scale to Turkish: Validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(3), 667-683. https://doi.org/10.21449/ijate.863225

İstatistik Kaygısı Ölçeği

Güler N., Taşdelen Teker G. ve İlhan M., (2019). Lisansüstü eğitim öğrencilerine yönelik İstatistik Kaygısı Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 10(4), 435-450. http://dx.doi.org/10.21031/epod.550765

İstatistik Kaygısı Ölçeği

Güler, N., Taşdelen-Teker, G., ve İlhan, M. (2019). Lisansüstü eğitim öğrencilerine yönelik İstatistik Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 10(4), 435-450. doi:10.21031/epod.550765

İstatistik Kaygısı Ölçeği

Durak, İ. & Karagöz, Y. (2021). Adaptation of Statistics Anxiety Scale to Turkish: Validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 8 (3), 667-683.  https://doi.org/10.21449/ijate.863225

İstatistik Öz Yeterlilik İnanç Ölçeği

Sevimli, N. E., ve Aydın, E. (2017). İstatistik Öz Yeterlilik İnanç Ölçeğinin Türkiye örneklemine uyarlanması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 8(16), 44 - 57.

İstatistik Tutum Ölçeği

Köklü, N. (1994). Bir İstatistik Tutum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. Eğitim ve Bilim, 18(93), 42-47.

İstatistik Tutum Ölçeği

Doğan, N. ve Başokçu, T. O. (2010). İstatistik Tutum Ölçeği için uygulanan faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 65-71.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi