TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 311 Eğitim Politikaları Teftişi ve Planlaması

9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Dijital İyi Oluş Hali Ölçeği

Arslankara, V. B., Demir, A., Öztaş, Ö., & Usta, E. (2022). Digital Well-Being Scale validity and reliability study. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 263-274. Doi: 10.51535/tell.1206193

Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği

Avcı, S (2017). Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 617 – 626.

Harmanlanmış Öğretime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Mıhçı Türker, P. ve Öztürk, M. (2022). Harmanlanmış öğretime hazırbulunuşluk ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(2), 460 – 479. http://doi.org/10.17943/etku.1084982

Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve Öğrenci Düşüncesi İnançları Ölçeği

Katrancı, Y., Şengül, S (2020). Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve Öğrenci Düşüncesi İnançları Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(1), 114 – 125.

Öğretmen Mesleki Gelişimi Öğrenci Değerlendirmesi Formu

Bozkuş, K. (2019). The Teacher Professional Development Student Assessment Scale: A tool for principals. Research in Educational Administration & Leadership (REAL), 4(2), 375-405. Doi: 10.30828/real/2019.2.6

Okul Gelişim Ölçeği

Mafratoğlu, R., Altinay, F., Koç, A., Dagli, G., & Altinay, Z. (2023). Developing a School Improvement Scale to transform education into being sustainable and quality driven. SAGE Open, 13(1), 1-14. https://doi.org/10.1177/21582440231157584

Okul Şeffaflık Ölçeği

Tosun, A., ve Çelik, K. (2022) Okul şeffaflık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (64), 102-126. https://doi.org/10.21764/maeuefd.1058406

Okullarda Örgütsel Demokrasi Ölçeği

Bozkurt, S. (2021). Okullarda Örgütsel Demokrasi Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19 (2), 1344-1365. Doi: 10.37217/tebd.941089

Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Sınavlara Yönelik Tutumlarına İlişkin Ölçek

Ocak, G., Karakuş, G. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Sınavlara Yönelik Tutumlarına İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 66 – 86. 10.32709/akusosbil.887141

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi