TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 311 Eğitim Politikaları Teftişi ve Planlaması

51 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A Scale Development Study to Measure Secondary School Teachers’ Opinions On Coaching Behaviours

Ozmen, O. (2019). A Scale Development Study to Measure Secondary School Teachers’ Opinions On Coaching Behaviours . Eurasian Journal of Educational Research , 19 (79) , 133-166.

AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirme Ölçeği

Kesik, F. & Balcı, E. (2016). AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 1621-1640 .

Argümantasyona Dayalı Sorgulamaya Yönelik Ders Planları ve Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Derecelendirme Ölçeği

Hasançebi, F. , Tuncay Yüksel, B. & Mesci, G. (2022). Argümantasyona Dayalı Sorgulamaya Yönelik Ders Planları ve Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Derecelendirme Ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 964-997. https://doi.org/10.21449/ijate.948489

Başarılı Okul Liderliği Ölçeği (Başol)

Yılmaz, S., Börü, N. (2022). Başarılı Okul Liderliği Ölçeği (Başol): Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi , 51 (235) , 2447-2464 . DOI: 10.37669/milliegitim.909081

Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği

Sayan, S. , Akay, B. , Ceylan, M. & Orhan, R. (2022). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği: Geliştirme ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8(2) , 624-635.

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği

Kavrat, B. & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde öğretmen rollerini ve yeterliliklerini belirleme ölçeği geliştirme . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 2(2) , – . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25081/264699

Dijital İyi Oluş Hali Ölçeği

Arslankara, V. B., Demir, A., Öztaş, Ö., & Usta, E. (2022). Digital Well-Being Scale validity and reliability study. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 263-274. Doi: 10.51535/tell.1206193

EBA Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği

Tartuk, M. & Turan, İ. (2023). EBA Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 359-377 . DOI: 10.17679/inuefd.1138848

Eğitim Memnuniyeti Ölçeği

Ünsal Özberk, E. B. (2017). Adalet bakanlığı ceza infaz kurumları personeli eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere bir ölçek geliştirme çalışması: Eğitim memnuniyeti ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18(1) , 71-82 . DOI: 10.17679/inuefd.295719

Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ)

Yalçınalp, S. ve Cabı, E. (2015). Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması . İlköğretim Online , 14 (3) , 1005-1016. https://doi.org/10.17051/io.2015.50515

Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği

Avcı, S (2017). Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 617 – 626.

Harmanlanmış Öğretime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Mıhçı Türker, P. ve Öztürk, M. (2022). Harmanlanmış öğretime hazırbulunuşluk ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(2), 460 – 479. http://doi.org/10.17943/etku.1084982

Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerini Belirmeye Yönelik Bir Ölçek

Gökmenoğlu, T. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitim gereksinimlerini belirmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması . Journal of Teacher Education and Educators , 2 (1) , 31-52

İlkokul Düzeyinde Zaman Yönetimi Ölçeği

Kesebir, G. & Sakız, G. (2021). İlkokul düzeyinde zaman yönetimi ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1(2) , 148-162 . DOI: 10.29228/tead.10

Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve Öğrenci Düşüncesi İnançları Ölçeği

Katrancı, Y., Şengül, S (2020). Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve Öğrenci Düşüncesi İnançları Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(1), 114 – 125.

Matematiksel Yaratıcılık Teşvik Etme Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Sağlar, B. ve Tortop, HS. (2018). Matematiksel yaratıcılık teşvik etme öz yeterlilik algısı ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(1), 59-69 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38678/440019 adresinden alınmıştır.

Mesleki Etik İlkeler Ölçeği

Manolova, O. (2011). Mesleki etik ilkelere ilişkin Türkiye ve Moldova’daki ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri (Tez No.  302869)  [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Mesleki Etik İlkeler Ölçeği

Manolova, O. (2011). Mesleki etik ilkelerine ilişkin Türkiye ve Moldova’daki ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri (Tez No: 302869)  [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Müfredat Entegrasyonunu Değerlendirme Ölçeği

Zengin, N. , Yazıcı, S. & Karanisoğlu, H. (2012). Müfredat Entegrasyonunu Değerlendirme Skalasının geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelemesi . Electronic Journal of Vocational Colleges , 2 (2) , 151-159 .

Öğretim Elemanları için Aktif Öğrenme Uygulamaları Ölçeği

İlhan, E. & Çam, Ş. S. (2023). Öğretim Elemanları için Aktif Öğrenme Uygulamaları Ölçeğinin Geliştirilmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 91-107.

Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Güç Türleri Ölçeği

Aslanargun, E. & Eriş, H. M. (2013). Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türleri ölçeğinin geliştirhlmesi / The scale development of power sources that lecturers’ applied in class management at higher education . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17(2) , 0- . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/2833/38554

Öğretmen Akademik İyimserlik Ölçeği

Karataş, E., & Özdemir, M. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the teacher academic optimism scale. Journal of Psychoeducational Assessment, https://doi.org/10.1177/07342829231197460

Öğretmen Mesleki Gelişimi Öğrenci Değerlendirmesi Formu

Bozkuş, K. (2019). The Teacher Professional Development Student Assessment Scale: A tool for principals. Research in Educational Administration & Leadership (REAL), 4(2), 375-405. Doi: 10.30828/real/2019.2.6

Öğretmenler İçin Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya Yönelik Öz yeterlik Ölçeği

Tortop, HS. ve Uzbilir, G. (2018). Öğretmenler için bilimsel alan gezisi yapmaya yönelik öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(1), 99-106 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38678/441514 adresinden alınmıştır.

Öğretmenler için Otantik Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği

Horzum, M. B. , Bektaş, M. , Ayvaz Can, A. , Üngören, Y. & Sellüm, F. S. (2019). Öğretmenler için Otantik Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Field Education, 5(2), 94-106. https://doi.org/10.32570/ijofe.645859.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi