TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 205 Kaygı Bozuklukları

134 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S. & Arslan, E. (2022). 8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Türkçe’ye Uyarlama Çalışması ve Ayrılık Kaygısının İncelenmesi . Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 5 (1) , 134-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opdd/issue/70744/1117798

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği

Aydoğan, A. S., Gülseren, Ş., Sarıkaya, Ö. Ö. ve Özen, Ç. (2015). Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 371-375. doi:10.5152/npa.2015.8820

Adölesanlarda Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği

Sağlan, R., Fidan, S. T., Kilit, N., Soysal, A., & Metintaş, S. (2018). Adölesanlarda Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği’nin Tanı Değerinin Belirlenmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 3(3), 47-54.

Agorafobi Şiddet Ölçeği

Yalin Sapmaz, S. ,Ozek Erkuran, H. ,Ergin, D. ,Ozturk, M., Sen Celasin, N. , Karaarslan, D. , Koroglu, E. ,ve Aydemir, O. (2017). Validity and reliability of the Turkish Version of the DSM-5 “Severity Measure for Agoraphobia-child age 11–17. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, (30), 217-223. doi: 10.5350/DAJPN2017300305

Agorafobik Bilişler Ölçeği

Kart, A. ve Türkçapar, M. H. (2013). Agorafobik Bilişler Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 167-172.

Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formu

Çöldür, E.Ö. (2018). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yayımlanmış Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa.

Algılanan Stres Ölçeği

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.

Anksiyete Duyarlılığı İndeksi 3

Mantar, A. (2008). Anksiyete Duyarlılığı İndeksi 3'ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3

Mantar, A., Yemez, B. ve Alkın, T. (2010). Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(3), 225-34.

Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği

Başol, G (2017). Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (13), 173-193.

Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S., Arslan, E. (2016). Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Çocuk/Ebeveyn Formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 48 (81), 333-344. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3481

Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri

Diriöz, P. M., Alkin, T., Yemez, B., Onur, E. ve Eminağaoğlu, P. N. (2012). Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri İle Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Turk Psikiyatri Dergisi, 23(2).

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi-Çocukluk Formu

Diriöz, M., Alkın, T., Yemez, B., Eminağaoğlu, N. ve Onur, E. (2012). Ayrılma anksiyetesi belirtileri için yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Noropsikiyatri Arşivi, 49(1), 6-13. doi: 10.4274/npa.5955

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi-Yetişkin Formu

Diriöz, M., Alkın, T., Yemez, B., Eminağaoğlu, N. ve Onur, E. (2012). Ayrılma anksiyetesi belirtileri için yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Noropsikiyatri Arşivi, 49(1), 6-13. doi: 10.4274/npa.5955

Barratt Dürtüsellik Ölçeği

Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J Clin Psychol 1995; 51:768-774.

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği

Sarı, S. ve İhsan, D. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270.

Bilgisayar Kaygı Ölçeği

Ağaoğlu, E., Ceyhan, E., Ceyhan, A. A., Şimşek, Y. (2008). The Valıdıty and reliability Studies of The Computer Anxiety Scale on educatıonal admınıstrators (Cas-Ea). Turkish Online Journal of Distance Education, 9 (3), 45 – 58.

Bilişsel Test Ankisyete Ölçeği

Bozkurt, S., Ekitli-Beycan, G., Thomas, C. L., & Cassady, J. C. (2017). Validation of the Turkish version of the Cognitive Test Anxiety Scale–Revised. SAGE Journals, 7, 1-9. doi: 10.1177/2158244016669549

Biriktirme Bilişleri Envanteri

Tarman, G. Z., Sarı-Arasıl, A. B., Yavuz-Güler, Ç. (2022). Biriktirme Bilişleri Envanteri: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi, 10(26), 573-589. Doi: 10.7816/nesne-10-26-03

Boyutlu Yale-Brown Obsesif-Kompulsif Ölçeği

Güler, A. S., do Rosário, M. C., Ayaz, A. B., Gökçe, S., Yulaf, Y., Başgül, S., ... & Yazgan, Y. (2016). Psychometric properties of the DY-BOCS in a Turkish sample of children and adolescents. Comprehensive psychiatry, 65, 15-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.09.007

Bozukluğa Özgü Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BÖBTÖ)

Başer, İ. G. (2016). Bozukluğa Özgü Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BÖBTÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği (BKBÖ)

İnözü, M. ve Eremsoy, C. E. Tiksinme Ölçeği ile Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe versiyonlarının psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 1-10.

Bütünleşik Anksiyete Stres Ölçeği

Ebadi, H. (2020). Bütünleşik Anksiyete Stres Ölçeği Ölçek geliştirme çalışması. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 89-99.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi