TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Meliha Diriöz


Yıl
2010


Kaynak Adı
Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYj29cO1U7BQezfXC6zFv_865pGkGYWHWCEIHx7OTzhHc


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Meliha Diriöz


İletişim
meliha.dirioz@deu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Ayrılma Anksiyetesi Belirtisi


Alt Boyutlar
Aile Üyelerinden Uzak Kalamama, Ayrılma Anksiyetesi, Okul Fobisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

15 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Ayrılma Anksiyetesi(7m): Yalnız olduğumda, kaçırılacağımdan ya da zarar göreceğimden korkardım.
Aile Üyelerinden Uzak Kalamama(5m): Ailemden ayrılmışsam çok mutsuz olurdum.
Okul Fobisi(3m): Okula gitmek istemezdim.


Kimlere Uygulanabilir
Yetişkinler


Derecelendirme
4'lü Likert (1=çok sık hissettim - 4=hiç hissetmedim)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Çalışmaya ilk önce iyi derecede İngilizce bilen üç akademik personel tarafından AAB-YKG; Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme, YAA; Yetişkin Ayrılm Anksiyetesi Anketi ve AABE; Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri Envanteri adları ile Türkçe’ye çevrilerek başlanmıştır. Türkçe metinler başka bir akademik personel tarafından tekrar İngilizce’ye çevrilerek özgün metinlerle karşılaştırılmıştır. Anlamları tam olarak karşılanmadığı düşünülen maddeler gözden geçirilerek Türkçe son biçimleri oluşturulmuştur.


Geçerlik

AABE’nin yapı geçerliliğini sınamak için Açıklayıcı Faktör Analizi tekniği kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmıştır. Çalışmada tüm grup dahil edilerek hesaplanan KMO değeri AABE için 0.88 olarak bulunmuştur. Barlett testi uygulanarak değişkenler arası korelasyon test edilmesi ve farklılık bulunması sonucu veri setinin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu çalışmada ölçek için p<0.001 olarak saptanmış ve istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Veriler istatistiksel açıdan faktör analizine uygundur. AABE’nin faktör yapısını belirlemek üzere, verilere “kaiser normalizasyonu” ve ”varimax dönüştürmesine” göre Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Faktörlerin elde edilmesinde özdeğer istatistiği (eigen value) 1’den büyük olan faktörler anlamlı kabul edilmiştir.


Güvenirlik

AABE’nin iç tutarlılığı Cronbach Alfa güvenirlik analizi tekniğiyle hesaplanmıştır. Toplam 410 denekten elde edilen verilerle AABE’nin Cronbach Alfa değeri 0,89 olarak saptanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi