TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bozukluğa Özgü Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BÖBTÖ)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB64GtwLKrht6-AkOKT97YOhLNaq4Ln3P_1FrQREZDizo0


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

20 Psikiyatri /Klinik Psikoloji » 205 Kaygı Bozuklukları


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Başer, İ. G. (2016). Bozukluğa Özgü Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BÖBTÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: İbrahim Gökşin Başer


Yıl: 2016


Kaynak Adı: Bozukluğa özgü belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği (BÖBTÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Sorumlu Yazar: İbrahim Gökşin BAŞER


İletişim: igbaser@fsm.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Belirsizliğe Tahammülsüzlük


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

8 faktörlü 24 madde
1. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Yaygın Anksiyete
Bozukluğu (BT-YAB)
Madde 1,2,3
2. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Toplumsal Kaygı
Bozukluğu (BT-TKB)
Madde 4,5,6
3. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Obsesif Kompulsif
Bozukluğu (BT-OKB)
Madde 7,8,9
4. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Sağlık Anksiyetesi
(BT-SA)
Madde 10,11,12
5. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Travma Sonrası
Stres Bozukluğu (BT-TSSB)
Madde 13,14,15
6. Belirsizliğe Tahammülsüzlük - Panik Bozukluğu
(BT-PB)
Madde 16,17,18
7. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Özgül Fobi (BTÖF)
Madde 19,20,21
8. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Majör Depresyon
Bozukluğu (BT-MDB)
Madde 22,23,24


Çeviri Süreci:

BÖBTÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılabilmesi adına,
öncelikle orijinal ölçeğin geliştirme çalışmasını yapan araştırmacıdan e-mail yoluyla,
çalışmanın yapılabileceğine ilişkin gereken izin alınmış, ardından ise ölçeğin çeviri
çalışmalarına başlanmıştır. Ölçeğin Türkçe çevirisi öncelikle, uygulamacı tarafından yapılmış,
ardından ise yapılan bu çeviri anadili İngilizce olan ve klinik psikoloji alanı hakkında bilgi
sahibi bir çevirmene gönderilerek, kendisinden Türkçe’ye çevirilmiş ölçek maddelerini tekrar
İngilizce’ye çevirmesi istenmiştir. Türkçe’den İngilizce’ye geri çevirilen maddeler, ölçek
sahibine gönderilmiş ve ölçek maddelerinin uygun olup olmadıkları sorulmuş ve ölçek
maddelerinin uygunluk onayı alınmıştır. Ölçek maddelerinin çevirilerinin uygunluk onayı
alındıktan sonra ölçek, klinik psikoloji alanında çalışan üç uzmana gönderilmiş ve ölçeğin
alanda uygulanabilirliği danışılmıştır. Ölçeğin alanda uygulanabilirliği hakkında alınan
olumlu yanıt neticesinde ise BÖBTÖ’nün Türkçe ve İngilizce formlarının eşdeğer olduğuna
karar verilmiş,


Geçerlik:

Ölçeğin sahip olduğu 24 madde için madde toplam korelasyon değerleri incelendiğinde, tüm madde korelasyon
katsayılarının istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar ise, ölçek içerisinde
yer alan 24 maddenin güvenirliklerinin yüksek ve maddelerin ölçeğin bütünlüğü ile tutarlı ve
maddelerin tamamının aynı yapı içerisinde olduğunu yani maddelerin aynı amacı ölçmeye
yönelik maddeler olduğunu ortaya koymuştur. Bir sonraki aşamada ise, Bozukluğa Özgü
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği’nin (BÖBTÖ) benzer ölçek geçerliğini belirlemek adına,
55 kişilik ikinci bir örneklem üzerinde, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği Kısa Formu
(BTÖ-12) ile Hasta Sağlık Ölçeği kullanılmıştır. BÖBTÖ’nün alt boyutları ile, BTÖ-12 ve
Hasta Sağlık Ölçeği alt boyutları arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde, BÖBTÖ’nün
BTÖ-12 ve Hasta Sağlık Ölçeği ile benzer yapıları ölçen alt boyutları arasında, pozitif yönde
ve istatistiki olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır.


Güvenirlik:

BÖBTÖ için elde edilen Cronbach Alpha sayısı yüksek derecede güvenirliği göstermektedir. Ölçeğin test-tekrar test
güvenirliğinin incelenmesi adına, aynı örnekleme 15 gün ara ile ölçek tekrar uygulanmıştır.
Elde edilen Pearson Moment Çarpım Katsayıları arasındaki ilişkiler istatistiki olarak anlamlı
ve pozitif yöndedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi