TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Meliha Diriöz


Yıl
2010


Kaynak Adı
Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYj29cO1U7BQezfXC6zFv_865pGkGYWHWCEIHx7OTzhHc


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Meliha Diriöz


İletişim
meliha.dirioz@deu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri


Alt Boyutlar
Kaybetme Korkusu, Okul Fobisi, Yalnız Kalamama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

8 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Kaybetme Korkusu: Hiç, bu kişiye kötü bir şey olacağından ve onu kaybedebileceğinizden endişe duydunuz mu? Örneğin; onunla tartışsaydınız, o kişi hastalansaydı, bir kazada ya da bir başka şekilde yaralansa ya da incinseydi çok fazla endişelenir miydiniz? Hiç, onun sizi terk edebileceğinden ya da ölebileceğinden dolayı çok fazla endişelendiniz mi?
Okul Fobisi: Evden ayrılmaktan korktuğunuz için ya da evde kalmak istediğiniz için dışarıya çıkmakla ilgili güçlük yaşadınız mı? Hiç evde kalabilmek için dışarı çıkmadığınız oldu mu? Ev dışı işlerinizi yapması için başka birine ihtiyaç duydunuz mu? Dışarı çıktığınızda yanınızda birinin olması gerekli midir?
Yalnız Kalamama: Sizin için yalnız kalmak, hatta bir odada tek başınıza kalmak bile çok zor mudur? Yalnız kalmamak için, hiç etraftaki birilerinin peşine takıldığınız oldu mu? Hiç, birileri çok “yapışkan”, “bağımlı” olduğunuzdan ya da sizin onu “boğduğunuzdan” şikâyet etti mi?


Kimlere Uygulanabilir
Yetişkinler


Derecelendirme
4'lü likert (0=hiç - ?= hatırlamıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Çalışmaya ilk önce iyi derecede İngilizce bilen üç akademik personel tarafından AAB-YKG; Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme, YAA; Yetişkin Ayrılm Anksiyetesi Anketi ve AABE; Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri Envanteri adları ile Türkçe’ye çevrilerek başlanmıştır. Türkçe metinler başka bir akademik personel tarafından tekrar İngilizce’ye çevrilerek özgün metinlerle karşılaştırılmıştır. Anlamları tam olarak karşılanmadığı düşünülen maddeler gözden geçirilerek Türkçe son biçimleri oluşturulmuştur.


Geçerlik

Çalışmada tüm grup dahil edilerek hesaplanan AAB-YKG çocukluk KMO değeri 0.68, AAB-YKG yetişkinlik KMO değeri 0.70 olarak bulunmuştur. Barlett testi uygulanarak değişkenler arası korelasyon test edilir ve farklılık bulunursa veri setinin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilir. Bu çalışmada da iki alt ölçek için p<0.001 olarak saptanmış ve istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Sonuçta veriler istatistiksel açıdan faktör analizine uygundur. AAB-YKG ölçeklerinin faktör yapısını belirlemek üzere, verilere “Kaiser normalizasyonu’’ ve "varimax dönüştürmesine’’ göre Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) yapılmıştır. Faktörlerin elde edilmesinde özdeğer istatistiği (eigen value) 1’den büyük olan faktörler anlamlı kabul edilmiştir.


Güvenirlik

AAB-YKG’nin iç tutarlılığı Cronbach Alfa güvenirlik analizi tekniğiyle hesaplanmıştır. Toplam 410 denekten elde edilen verilerle AAB-YKG’nin çocukluk alt bölümü için Cronbach Alfa değeri 0.57, yetişkinlik alt bölümü için Cronbach Alfa değeri 0.59 olarak saptanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi