TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

415 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yetişkin Motivasyon Ölçeği

Tulunay, A., Ö. ve İhtiyaroğlu, N. (2019). Yetişkin motivasyon ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(2), 611-620. doi:10.24106/kefdergi.2612

Yetişkin Yaşamında Erteleme Ölçeği

Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldırma Sonucu Tutum Ölçeği (YSTÖ)

Bozyiğit, E. ve Gülel, F.E. (2017). Yıldırma Sonucu Tutum Ölçeği (YSTÖ): Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7 (2), 167-174.

Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeği

Küçüközkan, D. Y. (2018). Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması: Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (5), 324-334.

Yönetici Karar Zamanı Ölçeği

Bostan, S. & Durmuş, Ü. (2017). An Attempt to Develop A Scale on the Decision Process: The Manager Decision Time Scale. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(2), 125-141. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/287812/an-attempt-to-develop-a-scale-on-the-decision-process-the-manager-decision-time-scale

Yöneticiler İçin Liderlik Özellikleri Ölçeği

Türetgen, İ. Ö., Ünsal, P., & Telman, N. (2004). Yöneticiler için liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirme. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 24, 25-44.

Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği

Gerçek, M. (2018). Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), 193-212.

Yöneticilerin Lider Davranışlarını Betimleme Ölçeği

Erceylan, N. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri ve bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği

Akyol, B. ve Akçay, R. C. (2013). Yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 147-164. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1328

YS Presenteeism Ölçeği

Yılmaz, S., & Söyük, S. (2024). A theory of presenteeism beyond being sick and a measurement tool. RAE – Revista de Administração de Empresas, 64(2), 1-26. https://doi.org/10.1590/S0034-759020240205

Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeği

Ekici Z, Türkmen, E. (2020). Yüksek performanslı çalışma sistemleri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 7(1), 1 – 16. https://doi.org/10.5222/SHYD.2020.50490

Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Örgütsel Öğrenme Ölçeği

Ayduğ, D. & Ağaoğlu, E. (2022). Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Örgütsel Öğrenme Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-25. doi: 10.17860/mersinefd.1000312

Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterlilikleri Akademik Personel Ölçeği (YBYAPÖ)

Fayda-Kınık, F. Ş., & Çetin, M. (2021). Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterliliği Öğrenci ve Akademik Personel Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Yükseköğretim  Dergisi, 11(3), 682–704. doi:10.2399/yod.20.592325

Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterlilikleri Öğrenci Ölçeği (YBYÖÖ)

Fayda-Kınık, F. Ş., & Çetin, M. (2021). Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterliliği Öğrenci ve Akademik Personel Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Yükseköğretim  Dergisi, 11(3), 682–704. doi:10.2399/yod.20.592325

Yükseköğretimde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (YÖMÖ-Ü)

Erduran-Tekin, Ö. (2023). Adaptation of Motivation for Learning in Higher Education Scale (EMAPRE-U) to Turkish, E-International Journal of Educational Research, 14(3), 34-51. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1252283

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi