TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., Üneri, Ö.Ş. ve Karakaya, I. (2007). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363.


Geliştiren/Uyarlayan
Ayşen Coşkun, Belma Ağaoğlu, Işık Karakaya, Nursu Çakin Memik, Özden Ş. Üneri


Yıl
2007


Kaynak Adı
Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenilirliği


Dergi
Türk Psikiyatri Dergisi


Cilt
18


Sayı
4


Sayfa Aralığı
353-363


Link:
http://www.turkpsikiyatri.com/C18S4/07cocuklarIcin.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Nursu Çakın Memik


İletişim
omurnursu@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi


Alt Boyutlar
Duygusal işlevsellik, Fiziksel sağlık, Okul işlevselliği, Sosyal işlevsellik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 23 madde
fiziksel sağlık (8 m):
duygusal işlevsellik (5 m):
sosyal işlevsellik (5 m):
Okul işlevselliği (5 m):


Kimlere Uygulanabilir
Ergenler, ivegen hastalığı bulunan ergen, süregen hastalığı bulunan ergen


Derecelendirme
5'li Likert (hiçbir zaman-hemen her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 100 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Toplam puanı ne kadar yüksek ise, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi de o kadar iyi algılanmaktadır.


Geçerlik

Çalışmada ölçeğin iç tutarlığı (Cronbach alfa katsayısı) ergen formunda 0.82, ebeveyn formunda 0.87
olarak saptanmıştır.


Güvenirlik

Ebeveyn ve ergen formunda kronik hastalık grubunun ölçek puan ortalamaları genel olarak
sağlıklı ve akut hastalık gruplarından daha düşük bulunmuştur. Hastalanma ile hastalık yükü belirteçleriyle ÇİYKÖ
puanlarının ilişkisi değerlendirildiğinde hem ergen, hem de ebeveyn formlarında genel olarak ölçek puanları ile
birçok hastalanma ve hastalık yükü belirteci arasında düşük-orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı, ters orantılı
korelasyon saptanmıştır. Ergen ve ebeveyn formları arasındaki korelasyonlar değerlendirildiğinde ise istatistiksel
olarak anlamlı ve doğru orantılı korelasyonlar elde edilmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
PedsQL: The Pediatric Quality of Life Inventory


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Varni JW, Seid M, Rode CA (1999) The PedsQL: Measurement model for the Pediatric Quality of Life Inventory. Med Care, 37, 126-139.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi