TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuklarda Umut Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/cocuklarda-umut-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Atik, G., ve Kemer, G . (2009). Çocuklarda Umut Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 8(2), 379-390.


Geliştiren/Uyarlayan: Gökhan Atik, Gülşah Kemer


Yıl: 2009


Kaynak Adı: Çocuklarda Umut Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: İlköğretim Online


Cilt: 8


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 379-390


Sorumlu Yazar: Gökhan Atik


İletişim: atik@education.ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Çocuklarda Umut


Alt Boyutlar: Amaca Güdülenme, Amaca Ulaşma Yolları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 6 maddeli iki faktörlü yapıdadır.
Amaca Güdülenme (3m): Benimle aynı yaştaki çocuklar kadar iyiyim.
Amaca Ulaşma Yolları (6m): Diğerleri vazgeçmek istese bile, problemi çözmek için yöntemler veya yollar bulabileceğimi biliyorum.


Kimlere Uygulanabilir: 8-16 Yaş Arası, İlköğretim 2. Kademe Öğrencileri


Derecelendirme: 6'lı Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=bazen, 4=sık sık, 5=çoğu zaman ve 6=her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 6 ile 36 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular orijinal çalışmadaki iki faktörlü yapıyı destekler niteliktedir.


Güvenirlik:

Tüm ölçek için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .74 olarak bulunurken, test-tekrar test korelasyon katsayısı ise .57'dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Children's Hope Scale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi