TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuklarda Umut Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Atik, G., ve Kemer, G . (2009). Çocuklarda Umut Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 8(2), 379-390.


Geliştiren/Uyarlayan
Gökhan Atik, Gülşah Kemer


Yıl
2009


Kaynak Adı
Çocuklarda Umut Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
İlköğretim Online


Cilt
8


Sayı
2


Sayfa Aralığı
379-390


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/cocuklarda-umut-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Gökhan Atik


İletişim
atik@education.ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Çocuklarda Umut


Alt Boyutlar
Amaca Güdülenme, Amaca Ulaşma Yolları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 6 maddeli iki faktörlü yapıdadır.
Amaca Güdülenme (3m): Benimle aynı yaştaki çocuklar kadar iyiyim.
Amaca Ulaşma Yolları (6m): Diğerleri vazgeçmek istese bile, problemi çözmek için yöntemler veya yollar bulabileceğimi biliyorum.


Kimlere Uygulanabilir
8-16 Yaş Arası, İlköğretim 2. Kademe Öğrencileri


Derecelendirme
6'lı Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=bazen, 4=sık sık, 5=çoğu zaman ve 6=her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 6 ile 36 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular orijinal çalışmadaki iki faktörlü yapıyı destekler niteliktedir.


Güvenirlik

Tüm ölçek için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .74 olarak bulunurken, test-tekrar test korelasyon katsayısı ise .57'dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Children's Hope Scale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi