TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

315 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PVS III-R)

Durak, M. (2002). Deprem yaşamış üniversite öğrencilerinin psikolojik belirtileri yordamada psikolojik dayanıklılığın rolü. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri

Akın, A. (2008). Psikolojik İyi Olma Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 721-750.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Özmete, E. (2016). Evli kadınlar ve erkekler için Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi(78), 361-391.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Telef, B. B. (2013). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 374-384.

Psikolojik Rahatlık Ölçeği

Yener, S . (2015). Psikolojik Rahatlık Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (13), 280-305.

Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği

Tanko, Ç., Ekşi, F., Hatun, O. ve Ekşi, H. (2021). Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 16-29. https://doi.org/10.12984/egeefd.793597

Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Green, Z. A., Çiçek, İ., & Yıldırım, M. (2024). The relationship between social support and uncertainty of COVID-19: The mediating roles of resilience and academic self-efficacy. Psihologija, (00), 2-2.

Psikolojik Sağlamlık Tutum Beceri Ölçeği

Aktan, T. ve Akar, A. (2020). Psikolojik Sağlamlık Tutum Beceri Ölçeğinin (PSTBÖ) uyarlaması: Geçerlilik güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,19(74), 665-679. https://doi.org/10.17755/esosder.574101

Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği

Gizir C. A., & Aydın, G. (2006). Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 87-99.

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Erkmen, T. ve Esen, E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Öneri Dergisi, 10(39), 23-30.

Psikolojik Zengin Yaşam Ölçeği

Avşar, E. (2021). Psikolojik Zengin Yaşam Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Psychological Wellbeing and Distress Screener (PWDS)

Renshaw, T. L. & Arslan, G. (2018). Testing the Psychological Wellbeing and Distress Screener with Turkish adolescents. International Journal of School & Educational Psychology [Online]. doi: 10.1080/21683603.2017.1414007

Rekreasyonel Spor İyi Oluş Ölçeği (RSİOÖ)

Koç, M. C. (2022). Rekreasyonel Spor İyi Oluş Ölçeği (RSİOÖ) Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(4), 86-97. https://doi.org/10.5281/zenodo.7494871

Revize Edilmiş Amaç Ölçeği

Yavaş, H., & Oğuz-Duran N., (2019, June 18-19). Turkish Version of the Revised Sense of Purpose Scale -2 (SOPS-2): A preliminary study for validity and reliability [Paper presentation]. 2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences Proceedings, Istanbul, Turkey.

Riverside Yaşam Doyumu Ölçeği

Alıcı, B. & Seçim, G. (2020). The psychometric properties of the Turkish version of the Riverside life satisfaction scale–adult form. SAGE Journals, 10 (4). https://doi.org/10.1177/2158244020979823

Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu

Demirci, İ. ve Akın, A. (2015). Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 49-64.

Ruhsal Esenlik Anketi 12

Sağduyu, A., Şentürk, V., Aydın, İ., ve Özel, S. (2003). Ruhsal Esenlik Anketi 12: Türkçe formun son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(4), 273-279.

Sabır Ölçeği

Eliüşük, A. ve Arslan, C. (2016). Sabır Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 67-86.

Sabır Ölçeği

Doğan, M ve Gülmez, Ç. (2014). Sabır Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 42, 263-279. http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniilah/article/view/5000084092/5000078190

Sağlık Özyeterliği Ölçeği

Yilmaz, M., & Cakirlar-Altuntas, E. (2022). A study to develop A Health Self-Efficacy Scale. Journal of Education in Science, Environment and Health, 8(3), 242-252. https:// doi.org/10.55549/jeseh.1158503

Sağlıklı Yaşam Farkındalığı Ölçeği

Özer, E. ve Yılmaz, N. (2020). Sağlıklı yaşam farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 3(1), 47-60. doi: 10.5336/jtracom.2019-72138

San Diego Bilgelik Ölçeği

Akfırat, O. N. ve Akkaya, A. (2022). San Diego bilgelik ölçeği: uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5(2), 436-452. https://doi.org/10.33400/kuje.1131886

Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5)

Teki̇n, I., ve Yukay-Yüksel, M. (2020). Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (51), 243-259. doi: 10.15285/maruaebd.553399

Şefkatli İletişim Ölçeği

İbrahimoğlu, Ö., Mersin, S., & Çağlar, M. (2020). The Turkish adaptation of the Compassionate Communication Scale: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7. doi: https://doi.org/10.1111/ppc.12522

Şefkatli İlgi ve Eylem Ölçeği

Ari, E., Cesur-Soysal, G., Basran, J., & Gilbert, P. (2022). The Compassionate Engagement and Action Scales for Self and Others: Turkish Adaptation, Validity, and Reliability Study. Frontiers in Psychology, 13.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi