TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

279 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği

Gizir C. A., & Aydın, G. (2006). Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 87-99.

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Erkmen, T. ve Esen, E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Öneri Dergisi, 10(39), 23-30.

Psikolojik Zengin Yaşam Ölçeği

Avşar, E. (2021). Psikolojik Zengin Yaşam Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Psychological Wellbeing and Distress Screener (PWDS)

Renshaw, T. L. & Arslan, G. (2018). Testing the Psychological Wellbeing and Distress Screener with Turkish adolescents. International Journal of School & Educational Psychology [Online]. doi: 10.1080/21683603.2017.1414007

Rekreasyonel Spor İyi Oluş Ölçeği (RSİOÖ)

Koç, M. C. (2022). Rekreasyonel Spor İyi Oluş Ölçeği (RSİOÖ) Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(4), 86-97. https://doi.org/10.5281/zenodo.7494871

Revize Edilmiş Amaç Ölçeği

Yavaş, H., & Oğuz-Duran N., (2019, June 18-19). Turkish Version of the Revised Sense of Purpose Scale -2 (SOPS-2): A preliminary study for validity and reliability [Paper presentation]. 2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences Proceedings, Istanbul, Turkey.

Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu

Demirci, İ. ve Akın, A. (2015). Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 49-64.

Ruhsal Esenlik Anketi 12

Sağduyu, A., Şentürk, V., Aydın, İ., ve Özel, S. (2003). Ruhsal Esenlik Anketi 12: Türkçe formun son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(4), 273-279.

Sabır Ölçeği

Eliüşük, A. ve Arslan, C. (2016). Sabır Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 67-86.

Sabır Ölçeği

Doğan, M ve Gülmez, Ç. (2014). Sabır Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 42, 263-279. http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniilah/article/view/5000084092/5000078190

Sağlık Özyeterliği Ölçeği

Yilmaz, M., & Cakirlar-Altuntas, E. (2022). A study to develop A Health Self-Efficacy Scale. Journal of Education in Science, Environment and Health, 8(3), 242-252. https:// doi.org/10.55549/jeseh.1158503

Sağlıklı Yaşam Farkındalığı Ölçeği

Özer, E. ve Yılmaz, N. (2020). Sağlıklı yaşam farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 3(1), 47-60. doi: 10.5336/jtracom.2019-72138

San Diego Bilgelik Ölçeği

Akfırat, O. N. ve Akkaya, A. (2022). San Diego bilgelik ölçeği: uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5(2), 436-452. https://doi.org/10.33400/kuje.1131886

Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5)

Teki̇n, I., ve Yukay-Yüksel, M. (2020). Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (51), 243-259. doi: 10.15285/maruaebd.553399

Şefkatli İletişim Ölçeği

İbrahimoğlu, Ö., Mersin, S., & Çağlar, M. (2020). The Turkish adaptation of the Compassionate Communication Scale: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7. doi: https://doi.org/10.1111/ppc.12522

Şefkatli İlgi ve Eylem Ölçeği

Ari, E., Cesur-Soysal, G., Basran, J., & Gilbert, P. (2022). The Compassionate Engagement and Action Scales for Self and Others: Turkish Adaptation, Validity, and Reliability Study. Frontiers in Psychology, 13.

SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği

Pınar, R. (1996). SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve kullanımı: sağlık araştırmalarında yaşam kalitesi kavramı. Sendrom, 8, 109-114.

Şizofreni Umut Ölçeği

Şahin-Altun, Ö., Özer, D., Okanlı, A., Karakaş, A.S., Öztürk, Z., & Kayaoğlu, K. (2022). Şizofreni Umut Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 14(Ek-1), 183-191. Doi: 10.18863/pgy.1168790

Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanteri

Yerin Güneri, O., Skovholt, T. M., Ünlü Kaynakçı, F. Z., & Aydın, G. (2017). Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yıldız Journal of Educational Research, 2(2), 1-18.

Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği- Sağlık Çalışanları Versiyonu

Turğut ,N. (2017). Hastanede çalışan hemşire ve sağlık personeli örnekleminde “Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği” ve “Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği” geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

Sosyal ve Duygusal Sağlık Anketi

Telef, B. B. & Furlong, M. J. (2016). Adaptation and validation of the Social and Emotional Health Survey–Secondary into Turkish culture, International Journal of School & Educational Psychology, 1-11.

Spiritüel İyilik Ölçeği

Serbest, E., & Şahin, Z. A. (2021) Turkish Validity And Reliability Study of Spirituality Index of Well-Being. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(4), 872-878.

Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Tingaz, E. O. (2020). Sporcu Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 71-80.

Sporcu Ruh Sağlığı Sürekliliği- Kısa Formu

Tingaz, E. O. (2022). Sporcu Ruh Sağlığı Sürekliliği-Kısa Formu: Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 33(1), 43-52. https://doi.org/10.17644/sbd.948200

Sporcularda İyimserlik ve Karamsarlık Ölçeği (SİVKÖ)

Tekkurşun-Demir, G. (2022). Sporcularda İyimserlik ve Karamsarlık Ölçeği’nin (SİVKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(49), 875-887. Doi: http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3124

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi