TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile Yaşam Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çalışkan, M., Toker, M. ve Özbay, Y. (2017). Aile Yaşam Doyumu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2, 1-9.


Geliştiren/Uyarlayan
Merih Toker, Merve Çalışkan, Yaşar Özbay


Yıl
2017


Kaynak Adı
Aile Yaşam Doyumu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi


Cilt
2


Sayfa Aralığı
1-9


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/aile-yasam-doyumu-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Merve Çalışkan


İletişim
merve.caliskan@live.com


Ölçülen Özellikler
Aile Yaşam Doyumu


Alt Boyutlar
Anksiyete, Depresyon, Hostilite, Olumsuz Benlik, Somatizasyon


Kimlere Uygulanabilir
Çocuklar, Evli Bireyler


Derecelendirme
1- tamamen, 2- oldukça, 3- biraz, 4- kısmen, 5- biraz, 6- oldukça ve 7- tamamen


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 23, en yüksek puan 161’dir. Puanın yüksek olması bireyin ailesi ile birlikte olduğunda yüksek bir yaşam doyumuna sahip olduğunu göstermektedir.Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Faktörlenme ve örneklem uygunluğu kapsamında Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değeri 0.938 ve Barlet testi anlamlı bulunmuştur (χ²=6134.525, p<.01). KMO ve Barlet testinin anlamlı çıkması sonucunda ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir ve ölçeğin madde faktör yükleri .53 ile .79 arasında bulunmuştur. Ölçüt geçerliğinin hesaplanmasında Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. AYDÖ ile Kısa Semptom Envanterinden alınan puanlar arasında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısına bakılmıştır. Kısa Semptom Envanteri KSE depresyon boyutu ile r=-.34, p< .01, anksiyete boyutu ile r=-.30, p< .01, olumsuz benlik boyutu ile r= -.30, p< .01, somatizasyon boyutu ile r= -.30, p< .01 ve hostilite boyutu ile, r= -.32, p< .01 AYDÖ orta düzeyde anlamlı ilişki göstermiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin Cronbachα güvenirliği ise .95 ve madde test korelasyonu .47 ile .73 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi