TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Makale

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: http://www.jasstudies.com/Makaleler/1789884917_28-Ar%C5%9F.%20G%C3%B6r.%20Duygu%20D%C4%B0N%C3%87ER.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Dinçer, D., Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-421. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965


Geliştiren/Uyarlayan: İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Selami Kardaş, Duygu Dinçer


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Journal of Academic Social Science Studies


Sayı: 39


Sayfa Aralığı: 409-421


DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965


Sorumlu Yazar: Duygu Dinçer


İletişim: ddinceracademic@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Acının Dönüştürücü Gücü


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Tek boyut ve 5 madde

Mutluluğa ulaşmak için üzüntülere, güçlüklere ve talihsizliklere katlanmak gerekir.Kimlere Uygulanabilir: Yetişkinlere


Derecelendirme: 7’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum 7= Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 35 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınan yüksek puanlar, acı verici yaşantıların olumlu kişisel dönüşüme (kişinin kendisini geliştirmesine ve olgunlaştırmasına) hizmet ettiği yönündeki inançların yüksekliğine işaret etmektedir.Çeviri Süreci:

Ölçeğin Türkçe’ye çevrilmesinde standart çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal formu İngilizce ve Türkçe’yi iyi düzeyde bilen psikoloji ve eğitim bilimleri alanlarından 10 uzmana çevirtilmiştir. Psikolojik danışma ve rehberlik ve İngilizce öğretmenliği alanından 4 uzman bu Türkçe formu geri çeviri yöntemi yoluyla yeniden İngilizce’ye çevirmiştir. Bu formlar araştırmacılar tarafından gözden geçirilip karşılaştırılmış ve ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirme sırasında her bir maddenin Türkçe’deki en iyi karşılığı esas alınmıştır. Maddelerin anlaşılabilir ve kolay okunabilir olmasına dikkat edilmiştir.

Ölçeğin İngilizce ve Türkçe formu, öğretim elemanları tarafından belirlenen ve iyi düzeyde İngilizce bildikleri varsayılan 36 üçüncü ve dördüncü sınıf İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisine iki hafta ara ile uygulanmıştır. Öğrenciler ölçek maddelerini yanıtlarken kendileri için bir rumuz belirlemiş ve her iki uygulamada da bu rumuzları kullanmışlardır. Türkçe ve orijinal formundaki maddelerin puanları arasındaki korelasyonlar .70 ile .83 (p < 0.01) arasında sıralanmaktadır. Türkçe ve İngilizce formların toplam puanları ara-sındaki korelasyon ise .92’dir.Geçerlik:

Doğrulayıcı faktör analizleri uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ortaya koymuştur (x²/sd=2.522, CFI=.990, NNFI=.984, GFI=.985, AGFI=.945, IFI=.990, RFI=.959, RMR=.072, RMSEA=.073).Güvenirlik:

Güvenirliği test etmek üzere Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test katsayıları hesaplanmıştır. Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısının .84, test-tekrar test korelasyon katsayının .75 olduğu saptanmıştır.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Transformatıve Power Of Sufferıng Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Joshanloo, M. (2014). Differences in the endorsement of various conceptions of well-being between two Iranian groups. Psychology of Religion and Spirituality, 6(2), 138-149


Orijinal Ölçek Geçerlik:

Ölçeğin beş maddeden oluşan tek boyutlu bir yapı sergilediği görülmüştür. Ayrıca dönüştürücü acı ile mutluluk/saadet (eudaimonism) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.Orijinal Ölçek Güvenirlik:

Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .69 ve .73 olduğu görülmüştür. Joshanloo tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .66 ve .75 olduğu, madde-toplam korelasyonlarının .42 ile 62 arasında değiştiği görülmüştür.Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi