TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

277 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ)

Yurttaş, S., ve Sarıkoca,E. (2018). Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(Özel Sayı 2), 1977-1991.

Problem Alanı Ölçeği (Üniversite öğrencileri için)

Çıkrıkçı, Ö.,ve Düzgün, Ş. (2013). A new scale to investigate university students’ problems: The development and psychometric properties of the Problem Field Scale for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 2 (4), 12-25.

Problem Tarama Envanteri

Ültanır, E . (1998). Üniversite Öğrencileri İçin Geiştirilen Problem Tarama Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 23-32.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (PDYÖ) Anne Formu

    Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (Pdyö) Anneler İçin Form

Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Keçeci, Ş. ve Uğur, O. (2021). Psikolojik sermaye ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 2009 – 2018. https://doi.org/10.17755/esosder.869961 

Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği

Arslan, E. ve Arı, R. (2008). Erikson'un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama, güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 53-60.

Risk Alma Motivasyonları Ölçeği

Kloep, M., Güney, N., Cok, F., & Simsek, Ö. F. (2009). Motives for risk-taking in adolescence: A cross-cultural study. Journal of Adolescence, 32(1), 135-151. doi:10.1016/j.adolescence.2007.10.010

Risk Alma Ölçeği

Bayar, N. (1999). Ergenlerde risk alma davranışı: İçtepisellik, aile yapısı ve demografik değişkenler açısından gelişimsel bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Riskli Davranışlar Ölçeği

Gençtanırım-Kuru, D., (2010). Ergenlerde riskli davranışların yordanması(Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.

Riskli Davranışlar Ölçeği

Gençtanırım, D., ve Ergene, T.(2014). Riskli Davranışlar Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. The Journal of Academic Social Science Studies , 25-I, 125-138. Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2304

Riskli Oyunlara İzin Verme Ölçeği

Ünüvar, P.& Kanyılmaz, E. S.(2017). 4-6 yaş çocukları için Riskli Oyunlara İzin Verme Ölçeği’nin geliştirilmesi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Blimler Dergisi, 9(22),510-523.

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Ölçeği

Cavlak, U., Yagci, N., Aslan, U. B., & Ekici, G. (2009). A new tool measuring Health-related Quality of Life (HRQOL): The effects of musculoskeletal pain in a group of older Turkish people. Archives of gerontology and geriatrics, 49(2), 298-303. doi:10.1016/j.archger.2008.11.002

Scale in Evaluation of Vascular Cognitive Impairment in Elderly Han Population(Yaşlı Han Popülasyonunda Vasküler Bilişsel Bozukluğun Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Durum Ölçeği)

Zhang, C. Y., Deng, Y. M., Li, D. M., Shi, Q. Y., Yang, X. P., Zhao, Y. H., … & Li, X. (2022). Reliability and Validity of the Repeatable Battery for Assessment of Neuropsychological Status Scale in Evaluation of Vascular Cognitive Impairment in Elderly Han Population. Archives of Neuropsychiatry, 59(2), 147.

Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri

Köroğlu, A. Y., & Tepeli, K. (2023). Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri (48-72 Ay)’nin geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 37(1), 118-144. https://doi.org/10.33308/26674874.2023371465

Sembolik Oyun Testi

Aydın, A. (2012). Sembolik Oyun Testi'nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 905-925.

Siberkondri Ciddiyet Ölçeği

Tuğtekin, U. & Barut Tuğtekin, E. (2021). Siberkondri Ciddiyet Ölçeği’nin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlanması ve Öğretmen Adaylarının Aşırı Çevrim İçi Bilgi Arama Davranışları . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (6) , 1747-1762 . DOI: 10.18506/anemon.963253

Sivil Okuryazarlık Ölçeği

Çakmak, Z., Taşkıran, C. (2020). Development of Civil Literacy Scale: A study of validity and reliability. Review of International Geographical Education, 10 (3), 431 – 444. https://doi.org/10.33403rigeo.713522

Sosyal – Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Arslan Çiftçi, H. (2015). Sosyal - Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48 - 66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması. Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Arslan Çiftçi, H. ve Uyanık Balat, G. (2018). Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48-66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 74 – 87. https://doi.org/10.17679/inuefd.310000

Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeği

Bozgün, K.,Baytemir, K. (2019). Sosyal Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin (SDAGO) Türkçeye uyarlaması: geçerlik ve güvenlik çalışması. Turkish Studies,14 (1), 139-156. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14754

Spor Lisesi Öğrencilerinde Özgüven Ölçeği

Arı, A.E., Yıldız, S. (2023, 07-09 Ekim). Spor Lisesi Öğrencilerinde Özgüven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması [Bildiri sunumu]. 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Türkiye.

Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikâyeleri Ölçeği

Seven, S., ve Aytar, A. G. (2010). Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikâyeleri Ölçegi'nin Türk çocuklarına uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 489-501.

Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyi Ölçeği; Anne Baba Formu

Kefi, S. (2018). Scale for Level of Using Basic Scientific Process Skills: Validity and reliability of parent form. Kastamonu Education Journal, 26(3), 613-628. Doi:10.24106/kefdergi.379210 Kefi, S. (2018). Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 613-628. Doi: 10.24106/kefdergi.379210

Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Eşici, H. (2021). Beliren yetişkinlik dönemindeki bireyler için Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(2), 443-454.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi