TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Bozgün, K.,Baytemir, K. (2019). Sosyal Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin (SDAGO) Türkçeye uyarlaması: geçerlik ve güvenlik çalışması. Turkish Studies,14 (1), 139-156. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14754


Geliştiren/Uyarlayan
Kemal Baytemir


Yıl
2019


Kaynak Adı
Sosyal Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin (SDAGO) Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenlik Çalışması


Dergi
Turkish Studies


Cilt
14


Sayı
1


Sayfa Aralığı
139-156


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14754


Sorumlu Yazar
Kayhan Bozgün


İletişim
kayhanbozgun@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Ahlaki Gelişim, Sosyal-Duygusal Gelişim


Alt Boyutlar
Benlik Gelişimi, Dürüstlük, Evde Saygı, Okulda Saygı, Olumlu Sosyal Davranış, Öz-Kontrol


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

6 alt boyut ve toplamda 28 madde bulunmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
İlkokul Öğrencileri, Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
4'lü Likert (1= hiç katılmıyorum - 4= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek toplam puan 28 ile 112 arasında değişmektedir. Ölçekte ters kodlanan herhangi bir madde yer
almamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçeğin DFA analizi sonucunda ortaya çıkan uyum istatistikleri verilerine göre ki - kare serbestlik derecesi oranı ( χ2
/sd= 1.76) ve diğer parametre değerlerinin uygun aralıklarda olduğu (RMSEA<.08, CFI>.90) belirlenmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin alt boyutlarında Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının olumlu sosyal davranış alt boyutu için .66; dürüstlük alt boyutu için .69; benlik gelişimi alt boyutu için .48; öz-kontrol etme alt boyutu için .55; okulda saygı alt boyutu için.68; evde saygı alt boyutu için .56 ve ölçeğin geneli için .88 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi