TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

184 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Özel/Üstün Yetenekli Ön Ergenlik Dönemindeki Ortaokul Öğrencileri İçin Sosyal Beceri Ölçeği

Karataş, Z. ve Tagay, Ö. (2021). Özel/üstün yetenekli ortaokula devam eden ön ergenler için sosyal beceri ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 367-392. doi:10.9779/pauefd.746428.

Partner Sosyotelizmi Ölçeği

Topal, K., Güngör, R., Çoban, H., Şahintürk, S., Kırmızıkaya, E., ve Şendil, T. G. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Partner Sosyotelizmi, Bağlanma ve Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 58, 462–475. doi: 10.7816/ulakbilge-09-58-09

Peabody Motor Gelişim Ölçeği-2

Taştepe, T. ve Köksal Akyol, A. (2019). 36-47 aylık çocuklarda peabody motor gelişim ölçeği-2'nin uyarlama çalışması ve motor gelişiminin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 61-82.

Pekiştireç Duyarlılığı Ölçeği

Bahtiyar, I., Corr, P. J., & Krupić, D. (2019). The psychometric properties of the Turkish version of Reinforcement Sensitivity Theory-Personality Questionnaire–Children (RST-PQ-C). Personality and Individual Differences, 148, 73-76. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.05.019

Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği-Ebeveyn Formu

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. H. ve Aral, N. (2016). Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği ebeveyn formunun (PIPPS-P) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 11(9), 31-52.

Philadelphia Geriatri Merkezi Moral Ölçeği

Pınar, R.,& Öz, H. (2011). Validity and reliability of the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale among Turkish elderly people. Quality of Life Research, 20, 9-18.

PİKOLO Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Gözlem Formu

Bayoğlu, B., Unal, Ö., Elibol, F., Karabulut, E., & Innocenti, M. S. (2013). Turkish validation of the PICCOLO (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes). Infant Mental Health Journal, 34(4), 330-338.

Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ)

Yurttaş, S., ve Sarıkoca,E. (2018). Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(Özel Sayı 2), 1977-1991.

Problem Alanı Ölçeği (Üniversite öğrencileri için)

Çıkrıkçı, Ö.,ve Düzgün, Ş. (2013). A new scale to investigate university students’ problems: The development and psychometric properties of the Problem Field Scale for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 2 (4), 12-25.

Problem Tarama Envanteri

Ültanır, E . (1998). Üniversite Öğrencileri İçin Geiştirilen Problem Tarama Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 23-32.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (Pdyö) Anneler İçin Form

Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği

Arslan, E. ve Arı, R. (2008). Erikson'un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama, güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 53-60.

Risk Alma Motivasyonları Ölçeği

Kloep, M., Güney, N., Cok, F., & Simsek, Ö. F. (2009). Motives for risk-taking in adolescence: A cross-cultural study. Journal of Adolescence, 32(1), 135-151. doi:10.1016/j.adolescence.2007.10.010

Risk Alma Ölçeği

Bayar, N. (1999). Ergenlerde risk alma davranışı: İçtepisellik, aile yapısı ve demografik değişkenler açısından gelişimsel bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Riskli Davranışlar Ölçeği

Gençtanırım-Kuru, D., (2010). Ergenlerde riskli davranışların yordanması(Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.

Riskli Davranışlar Ölçeği

Gençtanırım, D., ve Ergene, T.(2014). Riskli Davranışlar Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. The Journal of Academic Social Science Studies , 25-I, 125-138. Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2304

Riskli Oyunlara İzin Verme Ölçeği

Ünüvar, P.& Kanyılmaz, E. S.(2017). 4-6 yaş çocukları için Riskli Oyunlara İzin Verme Ölçeği’nin geliştirilmesi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Blimler Dergisi, 9(22),510-523.

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Ölçeği

Cavlak, U., Yagci, N., Aslan, U. B., & Ekici, G. (2009). A new tool measuring Health-related Quality of Life (HRQOL): The effects of musculoskeletal pain in a group of older Turkish people. Archives of gerontology and geriatrics, 49(2), 298-303. doi:10.1016/j.archger.2008.11.002

Sembolik Oyun Testi

Aydın, A. (2012). Sembolik Oyun Testi'nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 905-925.

Sosyal – Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Arslan Çiftçi, H. (2015). Sosyal - Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48 - 66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması. Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeği

Bozgün, K.,Baytemir, K. (2019). Sosyal Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin (SDAGO) Türkçeye uyarlaması: geçerlik ve güvenlik çalışması. Turkish Studies,14 (1), 139-156. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14754

Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikâyeleri Ölçeği

Seven, S., ve Aytar, A. G. (2010). Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikâyeleri Ölçegi'nin Türk çocuklarına uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 489-501.

Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyi Ölçeği; Anne Baba Formu

Kefi, S. (2018). Scale for Level of Using Basic Scientific Process Skills: Validity and reliability of parent form. Kastamonu Education Journal, 26(3), 613-628. Doi:10.24106/kefdergi.379210 Kefi, S. (2018). Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 613-628. Doi: 10.24106/kefdergi.379210

Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Eşici, H. (2021). Beliren yetişkinlik dönemindeki bireyler için Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(2), 443-454.

The Geriatric Depression Scale

Sivrioglu, E.Y., Sivrioglu, K., Ertan, T., Ertan, F.S., Cankurtaran, E., Aki, O., Uluduz, D., Ince, B.& Kirli, S.(2009). Reliability and validity of The Geriatric Depression Scale in detection of poststroke minor depression, Journal Of Clınıcal And Experımental Neuropsychology, 31(8), 999–1006. doı: 10.1080/13803390902776878

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi