TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 110 Gelişim Psikolojisi -Genel

184 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

The UCLA Geriatrik Tutumlar Ölçeği

Sahin, S., Mandiracioglu, A., Tekin, N., Senuzun, F., & Akcicek, F. (2012). Attitudes toward the elderly among the health care providers: Reliability and validity of Turkish version of the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55(1), 205-209.

Thunder Bay Ölçeği

Yıldırım, F., Hablemitoğlu, Ş., & Abukan, B. (2014). Bir grup yaşlı birey üzerinde Thunder Bay Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 25(2), 21-36.

UCLA Geriatrik Tutumlar Ölçeği

Sahin, S., Mandiracioglu, A., Tekin, N., Senuzun, F., & Akcicek, F. (2012). Attitudes toward the elderly among the health care providers: Reliability and validity of Turkish version of the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55, 205-209. doi:10.1016/j.archger.2011.08.015

Üniversite Öğrencileri Bilişsel Gelişim Ölçeği

Şenocak, E. (2006). Üniversite Öğrencileri Bilişsel Gelişim Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 523-551.

Üniversite Öğrencilerinin Sağlık (Ruhsal Ve Fiziksel) Sorunları Ölçeği

Eryılmaz, A., ve Deniz, M. E. (2018, 23-27 Ekim). Üniversite Öğrencilerinin Sağlık (Ruhsal Ve Fiziksel) Sorunları Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

Uyku Değişkenleri Anketi

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uyku Kalitesi Ölçeği

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Alpas, B. (2002). Vineland Uyum Davranış Ölçeği -araştırma formu- (VUDÖ-AF)' nun doğumdan 3 yaş 11 aylığa kadar olan Türk bebekleri için uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Alpas, B. ve Akçakın, M. (2003).Vineland Uyum Davranış Ölçeği- Araştırma Formu'nun doğumdan 47 aylığa kadar olan Türk bebekleri için uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (52), 57-71.

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri- İlişki Yapıları (YİYE-İY)

Deveci Şirin, H., & Şen Doğan, R. (2021). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Experiences in Close Relationships–Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS). SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211006056

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri- İlişki Yapısı (YİYE-İY)

Deveci Şirin, H., & Şen Doğan, R. (2021). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Experiences in Close Relationships–Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS). SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211006056

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II–Orta Çocukluk Dönemi Ölçeği

Kırımer, F., Sümer, N. ve Akça, E. (2014). Orta çocuklukta anneye kaygılı ve kaçınan bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II–Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 17(33), 45-57.

Yaş Ayrımcılığı Anketi

Erol, S., Ergun, A., Kadıoglu, H., Gur, K., Albayrak, S., Şişman, F. N., ... & Kolac, N. (2016). The Psychometric Features of the Turkish Version of the Ageism Survey and the Frequency of Ageism. International Journal of Gerontology, 10(3), 170-174. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijge.2015.12.002

Yaşlanan Erkek Semptom Sorgulama Formu

Cangüven, Ö., Gürkan, L., Horuz, R., Albayrak, S. ve Kadıoğlu, A. (2005). Yaşlanan Erkek Semptom Sorgulama Formu Türkçe geçerlilik çalışması. Androloji Bülteni, 21, 93-98.

Yaşlar ve Çağlar Ölçekleri

Kapci, E. G., Kucuker, S., & Uslu, R. I. (2010). How applicable are ages and stages questionnaires for use with Turkish children?. Topics in Early Childhood Special Education, 30(3), 176-188.

Yaşlı Bireyler İçin Çok Boyutlu Gözlem Ölçeği

Soygür, H., Duyan, V., Hasgül, E., & Adıbatmaz, M. (2017). Turkish adaptation study of Multidimensional Observation Scale for elderly subjects. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(3), 171-185.

Yaşlı Bireylerde Düşme Korkusuna Bağlı Kaçınma Davranışı Anketi

Acaröz-Candan, S., Demircioğlu, A., & Şahin, Ü. K. (2020). Cross-cultural adaptation and psychometric properties of The Fear of Falling Avoidance Behavior Questionnaire in Turkish community-dwelling Older Adults. Disability and Rehabilitation, 1–8. https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1734674

Yaşlı Bireylerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Ölçeği

Demirdis, E., & Celik, S. B. (2013). Older People's Pyshological Counseling and Guidance Needs Scale: Validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 652-657.

Yaşlı Bireylerle Çalışma İstekliliği Ölçeği

Akpınar-Söylemez, B., Akyol, M. A., Özgül, E., Küçükgüçlü, Ö., Tan, S. G., & Soysal, P. (2022). Willingness to Work With Elderly People Scale for medical and nursing students: Cross cultural adaptation and psychometric validation. Educational Gerontology, 48(12), 610-622. https://doi.org/10.1080/03601277.2022.2063624

Yaşlı Dostu Şehir ve Toplumlar Anketi (AFCCQ-TR)

Özer, Z., Bahçecioğlu-Turan, G., & Teke, N. (2022). Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire: A research on Turkish validity and reliability.  Archives of Environmental & Occupational Health, 1–10. https://doi.org/10.1080/19338244.2022.2061397

Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği

Ayvat, E., Kılınç, M., & Kırdı, N. (2017). The Turkish version of the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): its cultural adaptation, validation, and reliability. Turkish Journal of Medical Sciences, 47, 908-915. doi:10.3906/sag-1605-7

Yaşlılar için Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Pehlivanoğlu, E. F. Ö., Özkan, M. U., Balcıoğlu, H., Bilge, U., ve Ünlüoğlu, İ. (2018). Yaşlılar için Yaşlılar için Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirliği. Ankara Medical Journal, 18(2), 219-223.

Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği

Akgül, H. ve Yeşilyaprak, B. (2015). Yaşlılar için Yalnızlık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8(1), 34-45.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi