TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testi

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Mercan, Z. (2019). Erken STEAM geleceğe hazırlık programının çocukların görsel uzamsal akıl yürütme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Adalet Kandır, Zerrin Mercan


Yıl
2019


Kaynak Adı
Erken STEAM geleceğe hazırlık programının çocukların görsel uzamsal akıl yürütme becerilerine etkisi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwOsHZKYr1YGqFf0IKMfgEsUj9xXSdnTU6GVU2je1mXKs


Sorumlu Yazar
Zerrin Mercan


İletişim
zerrin.mercan@hku.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Benzetme ile akıl yürütme, Desen tamamlama, Görsel uzamsal akıl yürütme becerileri, Labirentler, Perspektif, Şekil matrisleri, Sınıflandırma


Alt Boyutlar
Dışsal beceriler, İçsel Beceriler


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

56 madde
Maddeler görsellerden oluşuyor
Örnek maddelere tezden ulaşılabilir


Kimlere Uygulanabilir
5-8 Yaş Çocuklar


Derecelendirme
Doğru ve yanlış cevap olarak değerlendirilir


Ölçek Puanlaması

1 değeri doğru cevaplar için 0 puanı yanlış cevaplar için kullanılır.Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi

Puan aralığına göre alt beceriler değerlendirilir


Geçerlik

Kapsam geçerliği ve yapı geçerliği yapılmıştır.Kapsam geçerliğinde erken çocukluk yaklaşımları, öğrenme ve gelişim kuramları, gelişimsel yapı taşları ve benzer değerlendirme araçları incelenerek aday maddeler oluşturulmuştur. 7 uzmanın görüşleri doğrultusunda kapsam geçerlik indeksi ve kapsam geçerlik oranı hesaplanmış,Lawshe tekniği kullanılarak,0.80 değeri ölçüt kabul edilmiştir. Ön uygulama 144 çocuk ile yapılmıştır.Çocukların teste başlama, sürdürme ve bitirme konusundaki gönüllüğü ve tutarlılığı dikkate alınarak, çocuklardan gelen geri bildirimler alınmıştır. Testin yapı geçerliği için Doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. DFA testin tamamı, iki boyutu ve dört boyutu için yapılmış, test modelleri sınanmıştır. P değerleri ve uyum indeksleri dikkate alınarak teste son hali verilmiştir. Bu doğrultuda testin geçerli olduğu kabul edilmiştir.


Güvenirlik

Testin puanlaması 1 ve 0 değerleri aldığından, Kuder Richardson KR 20 güvenirlik katsayısı hesaplanmış,0.81 değeri bulunmuştur.Bu bağlamda, testin güvenilir olduğu kabul edilmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi