TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.163 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Vicdan Stresi Ölçeği

Aksoy, S. D., Mert, K. ve Çetin, İ. (2020). Vicdan Stresi Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenilirliği. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (1), 7-11. doi: 10.30934/kusbed.584086 .

Vicdani Liderlik Ölçeği

Boz, D., Aktı, Ü., Duran, C., & Behdioğlu, S. (2020). Vicdani Liderlik Ölçeği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (66), 1-21.

Vicdani Zeka Ölçeği

Aktı, Ü.., Giderler, C., Duran, C., Behdioğlu, S., ve Boz,D. (2017). Vicdani Zeka Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 2(3), 329-349.

Video Oyunlarındaki Akış Deneyimi Ölçeği

Erkan, M., Koçak, O.G., Nar, Ö.A., Turan, E. (2022). Turkish validity and reliability study of the flow experience scale in video games. Rol Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 303-320. Doi: 10.5281/zenodo.7741354

Video Oyunu Talep Ölçeği

Kosa, M. ve Bowman, N.D.(2023).Replication and Extension of Video Game Demand Scale with a Turkish-Speaking Gamer Population.In Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’23).Hamburg, Germany.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Alpas, B. (2002). Vineland Uyum Davranış Ölçeği -araştırma formu- (VUDÖ-AF)' nun doğumdan 3 yaş 11 aylığa kadar olan Türk bebekleri için uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Alpas, B. ve Akçakın, M. (2003).Vineland Uyum Davranış Ölçeği- Araştırma Formu'nun doğumdan 47 aylığa kadar olan Türk bebekleri için uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (52), 57-71.

Viral Salgınlara Karşı Stres ve Anksiyete-9 Madde Ölçeği

Uzun, N., Akça, Ö. F., Bilgiç, A., & Chung, S. (2022). The validity and reliability of the Stress and Anxiety to Viral Epidemics‐9 items Scale in Turkish health care professionals. Journal of Community Psychology, 50(2), 797-805.

Vitiligo Yaşam Kalite Ölçeği

Şenol,A. (2009). Vitiligo hastalarına yönelik yaşam kalite ölçeği geliştirme çalışması . (Tıpta Uzmanlık Tezi). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.

Vizüel Analog Skala

Bademci, M. Ş., Kocaaslan, C., Aldağ, M., Öztekin, A., Denli Yalvaç, E. Ş. & Aydın, E. (2018). Evaluation of early patient satisfaction with visual analogue scale in the treatment of isolated great saphenous vein insufficiency with n-butyl cyanoacrylate ablation. Medeniyet Medical Journal, 33(3), 212-217. doi:10.5222/MMJ.2018.99825

Vizyon Geliştirme Tutum Ölçeği

Demir, K. (2000). Vizyon Geliştirme Tutum Ölçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33 (1), 165-168.

Vücut Dismorfık Bozukluk Taraması- Kendini Değerlendirme Formu

Altan, A. (2001). Body image dissatisfaction, self-esteem and bady image in plastik surgery patients (Master's thesis). Boğaziçi University Institute of Social Science, İstanbul.

Vücut İmajı Ölçeği

Saylan, E. & Soyyiğit, V. (2022). Dimensions of Body Image: Body Image Scale. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 12 (65), 229-247. DOI: 10.17066/tpdrd.1138273

Walter Reed Görsel Değerlendirme Ölçeği

Çolak, İ. & Çolak, T. K. (2020). A study of the reliability and validity of the WRVAS-TR in adolescents with idiopathic scoliosis. J Turk Spinal Surg, 31 (3), 125-129. https://doi.org/10.4274/jtss.galenos.2020.213

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği

Keldal, G.(2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, , 3(1), 103-115.

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği

Çetin, M. B., Sezgin, Y., Akıncı, S. & Alptekin, N. Ö. (2021). Evaluating well-being among dental students using the warwick-edinburgh mental well-being scale and the relationship between mental wellbeing and socio-demographic findings. Meandros Medical And Dental Journal, 22(2), 125-133. doi:10.4274/meandros.galenos.2021.69783

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu

Demirtaş, A., ve Baytemir, K. (2019). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 689-70. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.432708

Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anket Formu

Şenkal, H.A. (2009). Baş ve boyun kanserli hastalar için Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anket Formu Türkçe Versiyonu'nun geçerliliği ve güvenilirliğinin araştırılması. (Uzmanlık tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Watson- Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği

Vural, A. G. R. A. ve Kutlu, Y. D. D. O. (2004). Eleştirel düşünme: ölçme araçlarının incelenmesi ve bir güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 189-200.

Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği

Çelik, T. (2020). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, doi:10.9779.pauefd.700181

Web 2.0 Araçlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Kol, S., & Çalışkan, H. (2023). Okul öncesi öğretmenleri için Web 2.0 Araçlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(37), 80- 94. https://doi.org/10.35675/befdergi.1197275

Web Kullanıcıları Öz-Yeterlik Ölçeği

Altun, T. ve Palancı, M. (2015). Web kullanıcıları öz-yeterlik ölçeğinin (wköö) Türkçe ‘ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 473-491.

Web Sitesi Kullanılabilirlik Düzeyi Ölçeği

İşbulan, O. (2008). Uzaktan eğitim web sitesinin kullanılabilirlik düzeyi (SAÜ örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi