TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.406 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçüm Aracı

Keleş, S. (2008). Erken çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçüm Aracı’nın uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği

Gözütok, F. D., Toraman, Ç. ve Acar-Erdol, T. (2017). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği'nin (TCEÖ) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1036-1048

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği

Kandemir, A., & Sezgin-Nartgün, Ş. (2022). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin geliştirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), 1683-1702. https://doi.org/10.24315/tred.1064697

Toplumsal Cinsiyet Kaynaklı Kariyer Engelleri Ölçeği

Şimşek, Ş., İğdeli, S. ve Çelikkaleli, Ö. (2021). Toplumsal Cinsiyet Kaynaklı Kariyer Engelleri Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 56-68.

Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeği

Akgun, Z. ve Uysal, Y. (2019).Toplumsal cinsiyet motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması  . Dünya İnsan Bilimleri Dergisi ,  (2) , 1-13 .

Toplumsal Cinsiyet Oluşumu Ölçeği

Arıcı, F. (2011). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılar ve psikolojik iyi oluş. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği

Bayer, N., Gölbaşı, Z. ve Esenkaya, E. (2021). Hemşirelerde içsel motivasyon ve içsel motivasyonun toplumsal cinsiyet rolleri tutumu ile ilişkisi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 5(1), 22-31. doi: 10.38108/ouhcd.930986

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği

Bakioğlu, F. ve Türküm, A. S. (2019). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 717-725. doi: 10.24106/kefdergi.2697

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği

Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara'da hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği

Zeyneloğlu, S., ve Terzioğlu, F. (2011). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 409-420.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çetin-Gündüz, H., Tarhan, S. ve Kılıç, Z. (2015). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 21-33. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD. 2015111012

Toplumsal Değerleri Algılama Ölçeği

Bakaç, E. (2013). Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 303-309.

Toplumsal Entegrasyon Ölçeği

Bekiroğlu, S. ve Yılmaz, B. (2021). Toplumsal Entegrasyon Ölçeğinin Türkçe formunun ağır ruhsal hastalığa sahip bireylerde ve ailelerinde geçerliği ve güvenirliği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(3), 923-937. doi: 10.33417/tsh.898977

Toplumsal İlgi Ölçeği

Sarıcı Bulut, S. (2021). Toplumsal İlgi Ölçeği’nin geliştirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 285-303.

Toplumsal İlgi Ölçeği

Soyer, M. (2001). Üniversite öğrencilerinin toplumsal ilgi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Toplumsal İlgi Ölçeği

Soyer, M. (2004). Toplumsal İlgi Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21), 29-34.

Toplumsal Pazarlama Ölçeği

Üner, T., & Baş, M. (2021). Carroll’ın kurumsal sosyal sorumluluk modeli kullanılarak geliştirilen toplumsal pazarlama ölçeği çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 304–332. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/682

Toplumun Epilepsiye Yönelik Tutumları Ölçeği

Aktürk, T., Tanık, N., Saçmacı, H., Chia, Z.-J., & Lim, K.-S. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of Public Attitudes Toward Epilepsy Scale. Epilepsy & Behavior, 111, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107245

Toronto Aleksitimi Ölçeği

Bolat, N., Yavuz, M., Eliacik, K., Zorlu, A., Evren, C., & Kose, S. (2017). Psychometric properties of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale in a Turkish adolescent sample. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(4), 362-368. doi: 10.5455/apd.239284

Toronto Bilgece Farkındalık Ölçekleri

Toronto Empati Anketi

Totan, T., Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46: 179-198.

Toronto Empati Ölçeği (TEÖ)

Totan, T., Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46: 179-198.

Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

Aslan A. E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Türkçe versiyonu. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40.

Trans Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği

Akdemir, S. ve  Gölge, Z. B. (2019) Trans bireylere yönelik tutum ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11, 261-275. https://doi.org/10.18863/pgy.621350  

Transaksiyonel Uzaklık Algısı Ölçeği

Horzum, M. B. (2011). Transaksiyonel uzaklık algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve karma öğrenme öğrencilerinin transaksiyonel uzaklık algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1571-1587.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi