TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

18 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bilgisayar Programcılığı Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Avcı,M., ve Ersoy,H. (2018). The Adaptation of Learning Motivation in Computer Programming Courses Scale into Turkish: The study of validity and reliability. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 8(1). 73-81.

Bireysel Performans Ölçeği

Altun E., ve Özgenel M., (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.454

Covid-19 Salgını ile Acil ve Zorunlu Uzaktan Öğretime Geçişe Yönelik Akademisyen Tutum Ölçeği

Makale: Çengel M., Yıldız EP. ve Alkan A., (2022). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan öğretime geçişe yönelik akademisyen tutum ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(2), 305-312. DOI: 10.5961/higheredusci.1049411.

Halk Sağlığı Hemşirelerinin Deneyimsel Öğrenme Eğitimi Ölçeği

Sümen, A., & Adıbelli, D. (2022). Adaptation of the Public Health Nurse-Precepting Experiential Learning Scale to Turkish culture. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(1), 51-59. http://dx.doi.org/10.5961/higheredusci.940312

Karakter Aşınması Ölçeği

Akpolat, T. ve Çetin, M. (2019). Karakter Aşınması Ölçeği'nin geliştirilmesi:Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim, 9 (3),492-501.

Klinisyenlerin Akademisyenliğe ve Akademik Üretkenlik Sürecine Dair Görüş ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi Ölçeği

Şen, C. A. ve Tekindal MA., (2021). Klinisyenlerin akademisyenliğe ve akademik üretkenlik sürecine dair görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(3), 575-580. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.476

Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeği

Katrancı, Y. (2019). Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 78-89. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.311

Matematik İle İlgili Düşünceler Ölçeği

Katrancı Y., (2019). Matematik İle İlgili Düşünceler Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,9(1), 78- 89.

Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Görüş Ölçeği

Küçük, S., Kapakin, S. ve Göktaş, Y. (2015). Tıp fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 316-323.

Öğretmenler İçin Eğitimde Kalıpyargılar Ölçeği

Avcı, S. (2017). Eğitimde Öğretmenler İçin Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 617-626. doi: 10.5961/jhes.2017.238

Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği

Köse M. F. ve Korkmaz M., (2020). Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(1), 126-133. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.374

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Altun E. ve Özgenel M. (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. doi:10.5961/jhes.2021.454

Örgütsel İmaj Ölçeği

Altun E., ve Özgenel M., (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.454

Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretime Uyum Yeterlikleri Ölçeği

Karakuş, İ., & Akay, C., (2020). Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretime Uyum Yeterlikleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 10(3), 504-515. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.410

Üniversite Öğrencileri Dijital Yeterlikler Ölçeği

Afacan Adanır, G., & Gülbahar Güven, Y., (2022). Üniversite Öğrencileri Dijital Yeterlikler Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(1), 122-132. https://doi.org/10.5961/higheredusci.990452

Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği

Kasalak, G., ve Özcan, M. (2018). Öğrenci sinizmi: Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeğini Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 127-135. doi:10.5961/jhes.2018.255

Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği

Orhan, A. ve Çeviker Ay, Ş. (2017). Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim, 7(3), 534-545.

Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ölçeği

Doğan, D., & Aypay, A. (2016). Scale of Accountability in Higher Education Institutions: A study of validity and reliability. Journal of Higher Education and Science, 6(3), 386-397. doi: 10.5961/jhes.2016.175

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi