TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

21 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği I

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği II

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilimsel Tutum Ölçeği

Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-299.

Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Ölçeği

Güven, E. ve Aydoğdu, M. (2012). Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının davranış düzeylerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 573-589.

Çevresel Tutum Ölçeği

Özata-Yücel, E. ve Özkan, M. (2014). Ortaokul öğrencilerine yönelik Çevresel Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 27-48.

Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği

Başal, H.A. (2001). Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 49-64.

Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeği

Akın, A., Uysal, R. ve Çitemel, N. (2013). Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 71-80.

Duyarlı Sevgi Ölçeği

Akın, A. ve Eker, H. (2012). Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 75-85.

Ebeveynlerin Çocukların Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Türel, Y. K. ve Gür, D. (2019). Ebeveynlerin çocukların bilgi iletişim teknolojileri kullanımına yönelik tutumları üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 145-165.

Eğitsel Sosyal Ağ Kullanım Öz-yeterlik Ölçeği

Teke, A , Özkılıç, R . (2016). Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Sosyal Ağ ve İnternet Kullanma Öz-Yeterlik Algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 303-323. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/26859/282471

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar ve Öğretim Sürecine İlişkin Kaygı Ölçeği

KAHRAMAN M, POLAT D (2017). Anxiety Scale For Science Teachers’ Laboratory Work And Teaching: Validity and Reliability Analyses. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 757 – 780.

Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ)

Doğan, S., & Kavtelek, C. (2015). Hayat boyu öğrenme ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 205-222, DOI: https://doi.org/10.19171/uuefd.71784

Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği

Eylen, B. (2002). Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği'nin geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 109- 117.

Merkezi Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Oksal, A., Şanşekerci, E. ve Bilgin, A. (2006). Merkezi Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 371-381.

Öğretmen Kaygısı Ölçeği (Fen Bilimleri)

Kahraman, M., ve Polat, D. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar ve öğretim sürecine ilişkin kaygı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 757-780.

Ölçme Değerlendirme Yeterlik Algısı Ölçeği

Sever, I., ve Saban, A. İ. (2015). Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2),173-204. DOI: http://dx.doi.org/10.19171/uuefd.70673

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevresel Tutum Ölçeği

Özata Yücel, E. ve Özkan, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevresel Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 27-48. https://doi.org/10.19171/uuefd.37221

Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Kesici, A . (2019). Lise öğrencilerinin sosyal ağları kullanma sıklığına göre sosyal ağları eğitim amaçlı kullanmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 315-343. doi: 10.19171/uefad.443155

Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Çevik, C. ve Alat, K. (2012). Uygulama Öğretmenlerinin öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 359-380.

Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Çevik, C. ve Alat, K. (2012). Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2) , 359-380.

Yansıtıcı Düşünme Ölçeği

Çiğdem, H. ve Kurt, A.A. (2012). Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 475-493.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi