TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: International Journal of Human Sciences

44 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Baba- Bebek Bağlanma Ölçeği

Güleç, D. ve Kavlak, O. (2013). Baba- Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10( 2 ), 170-181.

Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Yanık, M. ve Çamlıyer, H. (2013). Ortaöğretimde Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 691-705.

Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeği

Varol, Y. K. (2014). Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğinin TürkçeyeuUyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 221-235.

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği

Hazar, E. (2018). Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences. 15(2), 1306-1316.

Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği

Sağlam, H. İ. (2010). Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği çalışması. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1190- 1200.

Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği

Fırat, N., & Balcı Çelik, S. (2017). Cep telefonu bağımlılığı ölçeği (CBÖ)’nin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2875-2887.

Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği

Hazar, Z. ve Hazar, M. (2017). Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği. International Journal of Human Sciences, 14 (1), 204-216.

Doğa Yürüyüşü Yapmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği

Ardahan, F. ve Mert, M. (2013). Bireyleri Doğa Yürüyüşü Yapmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği ve bu faaliyetlere katılarak elde edilen faydalar ölçeğinin Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 338-355.

Egzersizde Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği

Müftüler, M. (2016). Egzersizde algılanan özerklik desteği ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences,13(1), 2158-2169. ve güvenirlik çalışması. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3653

Espor İzleyici Talepleri Ölçeği

Kilci, A. K., & Yalçıner, S. (2020). Espor İzleyici Talepleri Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(4), 1106-1122. doi:10.14687/jhs.v17i4.6087

FeTeMM / STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Eğitimi ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452.

Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Erdem, A., ve Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 509-526.

Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ)

Tekkurşun-Demir, G., ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492. doi: 10.14687/jhs.v15i4.5585

Flow Yaşantısı Ölçeği

İşigüzel, B., & Çam, S. (2014). Flow Yaşantısı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(2), 788-801. doi: 10.14687/ijhs.v11i2.2826

Hizmet Ederek Öğrenme Ölçeği-Kısa Form

Küçükoğlu, A., & Ozan, C. (2015). The short version of service-learning involvement scale: The study of linguistic equivalence, validity and reliability. International Journal of Human Sciences, 12(1), 790- 810. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2852

Kişilerarası Çekicilik Ölçeği

Yaman, E. (2015). Kişilerarası çekicilik ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1547-1557. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.3139

Kültürlerarası Etkililik Ölçeği

Karabuğa-Yakar, H.,ve Ecevit- Alpar, Ş.(2017). Kültürlerarası Farkındalık ve Kültürlerarası Etkililik Ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi. International Journal of Human Sciences , 14(3), 2748-2761. doi:10.14687/jhs.v14i3.4885

Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği

Karabuğa-Yakar, H.,ve Ecevit- Alpar, Ş.(2017). Kültürlerarası Farkındalık ve Kültürlerarası Etkililik Ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi. International Journal of Human Sciences , 14(3), 2748-2761. doi:10.14687/jhs.v14i3.4885

Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları

Özbek,O. ve Kızılyallı, M. (2017). Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları: Ölçek geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 14(4), 4112-4122.

Materyal Tasarımı Öz Yeterlik İnancı Ölçeği

Bakaç, E. ve Özen, R. (2015). Materyal tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 461-476. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3341

Mekansal Bağlılık Ölçeği

Yaşaroğlu, C. (2017). Mekânsal Bağlılık Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2810-2817. doi: 10.14687/jhs.v14i3.4665

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği (ÖSÖ-II) (Lise Öğrencisi Formu)

Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237.

Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği

Bay, E., İlhan, M., Aydın, Z., Kinay, İ., Özyurt, M., Kuzu, S., Kahramanoğlu, R. ve Yiğit, C. (2012). Öğrenmeye yönelik inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1008-1030.

Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeği (ÖAYGÖ)

Deveci, İ. ve Çepni, S. (2015). Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3240

Öğretmenin Okulda Kalma Tutumu Ölçeği

Kaya, A., & Argon, T. (2019). Öğretmenin Okulda Kalma Tutumu Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 16(4), 1180–1196. https://doi.org/10.14687/jhs.v16i4.5801

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi