TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yanık, M. ve Çamlıyer, H. (2013). Ortaöğretimde Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 691-705.


Geliştiren/Uyarlayan
Hatice Çamlıyer, Mehmet Yanık


Yıl
2013


Kaynak Adı
Ortaöğretimde Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi


Dergi
International Journal of Human Sciences


Cilt
10


Sayı
2


Sayfa Aralığı
691-705


Link:
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2644/1211


Dosyalar

Makale
PDF


Kimlere Uygulanabilir
11. Sınıf öğrencilerine


Derecelendirme
5'li Likert


Ölçek Puanlaması

25 maddeden oluşmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

1. Verilerin faktör analizi için uygunluğunun değerlendirilmesi
2. Taslak ölçeğin yapı geçerliliğinin incelenmesi
3. Taslak ölçeğin güvenilirliğinin incelenmesi


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla ölçek formunda yer alan 25 madde maddetoplam test puanı korelâsyon hesaplamasından sonra korelasyon katsayıları .20' nin altında kalan maddeler çıkarılmıştır. Kalan 18 madde için faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; Anti-İmage Correlasyon matrisi çıktısı incelendiğinde soruların aldığı değerin 0,50' nin altına inmediği görülmüştür


Güvenirlik

Eğitim araştırmalarında kullanılan ölçeklerin temel problemlerinin başında güvenilirliğinin sağlanıp sağlanmadığı gelmektedir (Reid, 2006). Nitekim ölçek geçerliliğinin ilk şartı güvenilirliğin sağlanmasıdır. Bu aşamada, ölçek güvenilirliğini test etmek amacıyla maddelerin madde-toplam test puanı korelâsyonu ve Cronbach-Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri hesaplanarak incelenmiştir. Cronbach-Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri, ölçeğin test puanları arasındaki iç tutarlılığının bir ölçüsüdür ve 0,70 üzeri değerler test güvenilirliği için yeterli kabul edilmektedir. Madde-toplam test puanı korelâsyonu ise madde puanı ile test maddeleri toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanılır. Madde-toplam test puanı korelâsyonunun yüksek ve pozitif çıkması ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu gösterir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi