TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 150 Kültür, Irk ve Etnik Kimlik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Karabuğa-Yakar, H.,ve Ecevit- Alpar, Ş.(2017). Kültürlerarası Farkındalık ve Kültürlerarası Etkililik Ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi. International Journal of Human Sciences , 14(3), 2748-2761. doi:10.14687/jhs.v14i3.4885


Geliştiren/Uyarlayan
Hatice Karabuğa Yakar, Şule Ecevit Alpar


Yıl
2017


Kaynak Adı
Kültürlerarası farkındalık ve kültürlerarası etkililik ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi


Dergi
International Journal of Human Sciences


Cilt
14


Sayı
3


Sayfa Aralığı
2748-2761


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
10.14687/jhs.v14i3.4885


Sorumlu Yazar
Hatice Karabuğa Yakar


İletişim
hatice.karabuga@gmail.com


Ölçülen Özellikler
kültürlerarası farkındalık


Alt Boyutlar
kültürel farkındalık, kültürel iletişim farkındalığı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

9 madde


Kimlere Uygulanabilir
farklı kültürlerden gelen hastalara bakım veren hemşireler


Derecelendirme
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Kültürlerarası farkındalık ölçeğinden alınan en düşük puan 9, en yüksek puan ise 45’tir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan puanın düşük olması bireylerin kültürlerarası farkındalığa sahip olduğunu göstermektedir (Rozaimie et al., 2011).


Çeviri Süreci

Güvenirlik-geçerlik çalışmasında ilk aşama olarak, ölçekleri geliştiren araştırmacılardan izin alındıktan sonra yurt dışında eğitim görmüş üç farklı kişi tarafından birbirinden bağımsız olarak ölçek Türkçe’ye çevrilmiştir. Çeviri yapıldıktan sonra araştırmacı ve danışmanı tarafından düzeltmeler yapılarak ölçeklerin son Türkçe hali oluşturulmuştur. Ölçek sunum formu oluşturularak 15 akademisyen hemşirenin uzman görüşüne sunulmuştur. Ölçeğin orijinal İngilizce maddeleri ile Türkçe çevirisi arasındaki uyumu öğrenmek ve ifadelerin anlaşılırlığını belirlemek amacıyla uzmanların her bir maddeyi “1-4 puan” arasında puanlamaları istenmiştir. Puanlamada 1 puan; uygun değil, 2 puan; biraz uygun (ifadenin revizyonu gerekli), 3 puan; oldukça uygun (uygun ancak ufak değişiklik gerekli), 4 puan; son derece uygun olarak tanımlanmıştır. Ölçekteki maddeler için 3 ve 4 puanını veren uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek Kapsam Geçerlik İndeks (KGİ) değeri hesaplanmıştır. Kapsam geçerlik indeks puanları Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği için 3,5; Kültürlerarası Etkililik Ölçeği için ise 2,8 bulunmuştur. Olumlu geri bildirim alınan ölçek maddeleri ile ilgili; dil eşdeğerliği yapıldıktan sonra ölçek farklı kültürlerden gelen hastalara bakım veren 13 hemşireye uygulanarak anlaşılabilirliği açısından test edilmiş, ilk güvenirlik geçerlik analizleri yapılmıştır.


Geçerlik

Geçerlik çalışmasında yapı geçerliğini test etmek için faktör analizini uygulamış ve ölçeğin 3 faktörlü yapıya sahip olduğunu belirlemiştir. Maddelerin faktör yük değerleri .55-.82 arasında değişmektedir.


Güvenirlik

Rozaimie ve ark’ları ölçeğin güvenirlik incelemesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarında; cronbach’s alpha katsayısının alt boyutlar için 0.39 ile 0.68 arasında değiştiğini bulmuş.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi