TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: İletişim

77 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. yy Becerileri Ölçeği

Gür, H. , Güler, Z. , Genç, C. B. , Güngör Cabbar, B. ve Karamete, A. (2023). 21. yy Becerileri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 25 (1) , 215-232 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613

Afazi Etki Ölçeği-21

Yaşar, E. (2019). Afazi Etki Ölçeği-21: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği

Atabey, D. ve Tezel-Şahin, F. (2011). Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 793-804.

Algılanan Aile Yükü Ölçeği

Arslantas, H., Adana, F., Dereboy, F., Altinyazar, V., İnal, S., Ildirli, G. S. ve Kırcı, Ç. (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği'nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(1), 53-58. doi: 10.4274/npa.y5617

Arabuluculuk Yetkinliği Ölçeği

Mert, İ. S., ve Abubakar, A. M. (2020). Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.

Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.

Bilgece Farkındalıkla Sürücülük Tutumları Ölçeği

Yasak, Y, Durak Batığın, A. , Hatipoğlu, S, ve Aşcı ,B. (2022). Bilgece farkındalıkla sürücülük tutumları ölçeği (BFSTÖ) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Dergisi, 10(24), 216 – 229.

Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği

Demir, K. (2005). Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 20, 113-121.

Bilişim Liderliği Ölçeği

Ulutaş, M., ve Arslan, H. (2017). Bilişim Liderliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 105-124. DOI: 10.15285/maruaebd.2739

Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği

Özmusul, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin incelenmesi (Kilis ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Performans Ölçeği

Yarar, B. (2010). Müzik öğretmenliği lisans programındaki "Bireysel Ses Eğitimi" Dersine Yönelik Performans Ölçeği geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği

Atıcı, M. ve Cabaroğlu, N. (2013). Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 223- 238.

Dijital Serbest Zaman Katılım Amaçları Ölçeği (DSZ-KAÖ)

Er, B. ve Cengiz, R. (2022). Dijital serbest zaman etkinliklerine katılım amaçları: Ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 11-28.

Dijital Serbest Zaman Yönelimi Ölçeği (DSZYÖ)

Turhan, F.H., & Tutar, Ö.F. (2023). Digital leisure time tendency scale: Validity and reliability study. Journal of Education and Recreation Patterns (JERP), 4 (2), 467-478. https://doi.org/10.53016/jerp.v4i2.166

Dikili Ağaç Satışı Uygulaması Tutum Ölçeği

Gültekin, Y. S. (2015). Devlet Orman İşletmelerinde dikili ağaç satışı uygulamasının yapısal eşitlik modellemesi ile analizi (Doktora tezi). Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği

Koçyiğit, M., & Karadağ, E. (2017). Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty. 18(2).

Ebeveyn Görüşlerine Göre Öğrenci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Ağlar, C. (2022) Ebeveyn görüşlerine göre öğrenci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 756708) [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu

Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N. ve Uysal, A. (2005). Ebeveyn Ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(16), 13-23.

Eğitim Yöneticisi 21. Yy. Becerileri Ölçeği

Çoban, Ö., Bozkurt, S., ve Kan, A. (2019). Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1059-1071. DOI: 10.24106/kefdergi.2572

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeği

Baysan, E. ve Çetin, Ş. (2019). Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2), 394-417.

Eğitsel Bir Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Olan Moodle DYBS'nin Değerlendirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Yıldız, E., P., Tezer, M. & Uzunboylu, H. (2018). Student Opinion Scale Related to Moodle LMS in an Online Learning Environment: Validity and reliability study. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 12(4), 97-108. https://doi.org/10.3991/ijim.v12i4.9205.

Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği

Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Muslu, G. ve Ersun, A. (2012). Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2), 131-137

Emzirmenin Değerlendirmesinde Armstrong Ölçeği

Akşit, M. A. (2017). The evaluation / Observation of Breastfeeding; by Armstrong Scale. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi, 2 (2), 110-129. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamyenidogan/issue/46692/585953

Ergenler İçin Aile Yemekleri Ölçeği

Kermen, S. (2019). Ergenler için aile yemekleri ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği

Şenler, B. (2014). Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama 10(2), 393-407.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi