TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Yatkın, Arzu Çakınberk, Erkan T. DEMİREL, Mehmet Güven, Muhammet DÜŞÜKCAN, Neslihan DERİN


Yıl
2012


Kaynak Adı
Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması


Dergi
Çağdaş Yerel Yönetimler


Cilt
22


Sayı
3


Sayfa Aralığı
31-52


Link:
http://www.todaie.edu.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1132&dergi=2


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Erkan T. Demirel


Ölçülen Özellikler
Belediye Hizmetleri, Hizmet Kalitesi


Alt Boyutlar
Fiziksel unsurlar, Güvenilirlik, Güvenlik, İletişim, Nezaket, Ulaşılabilirlik, Vatandaşı anlama, Yeterlilik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

8 alt boyut ve 73 madde
Fiziksel unsurlar (26 madde)
Güvenilirlik (9 madde)
Vatandaşı anlama (7 madde)
Nezaket (5 madde)
Ulaşılabilirlik (6 madde)
Yeterlilik (7 madde)
Güvenlik (5 madde)
İletişim (8 madde)


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş üstü erişkin


Derecelendirme
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 73 ile 365 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.)


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Söz konusu analizin sonuçları aşağıdaki Tablo 3’de yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde hem tüm faktörlerin hem de ölçeğin genelinin model uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar (Çokluk vd., 2010: 266-275; Şimşek, 2007: 44-49; Yılmaz ve Çelik, 2009: 37-47) içerisinde olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile ölçeğin faktör yapısının doğrulandığı söylenebilmektedir.


Güvenirlik

Katılımcıların ölçekten aldıkları puanlarla ilgili olarak SERVQUAL skorları ve güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır ve alt boyutların her biri ve ölçeğin geneli güvenilirlik açısından kabul edilebilir sınırın üzerinde değerler almışlardır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi