TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Dikkat

21 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

3 Boyutlu Sanal Ortamda Kış Sporları Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ölçeği

Reisoğlu, İ., Yılmaz, R., Çoban, M., Topu, F. T., Karakuş, T.,& Göktaş, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 257-272

4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği (Öğretmen Formu)

İvrendi, A. ve Erol, A. (2018). 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi (Öğretmen Formu). 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Akademik Öz Disiplin Ölçeği

Erduran Tekin, Ö., & Şal, F. (2023). Akademik Öz Disiplin Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(4), 942-953.

Alarm Yorgunluğu Değerlendirme Ölçeği

Erbay Dallı, Ö., & Bağcı Derinpınar, K. (2023). Adaptation and validation of the Turkish version of the alarm fatigue assessment questionnaire. Enfermería Intensiva (English Edition). doi: 10.1016/j.enfie.2023.09.001

ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Öğretim Ölçeği

Karataş, K., Ardıç, T. & Kaya, İ. (2016). ARCS Motivasyon Modeli’ne Dayalı Öğretim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 1821-1838

ARCS Motivasyon Ölçeği

Karataş, K., Ardıç, T. ve Kaya, İ. (2016). ARCS Motivasyon Modeli’ne dayalı öğretim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1821-1838.

Bilişsel ve Duygusal Bilinçli Farkındalık Ölçeği-Revize

Catak, P. D. (2012). The Turkish version of the Cognitive and Affective Mindfulness Scale-revised. Europe’s Journal of Psychology, 8(4), 603-619.

Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)

Diken, Ö., Topbaş, S. ve Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ile Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(2), 41-60.

Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Rating Scale)

Diken, Ö. (2009).Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği

Şişman, F. N., Ergün, A. & Sezer Balcı, A. (2021). Psychometric properties of the Turkish version of the behavior assessment for children (BAC) scale. Current Psychology 40: 5678–5690. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02098-4

Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği

Okur, A. ve Azizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 113-124.

Duygusal Stil Ölçeği

Ekinci, N. (2023). Duygusal stil ölçeğinin türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. EKEV Akademi Dergisi , (94) , 263-277 .

Ergenlikte Mizah Ölçeği (EMÖ)

Oral, G. (2004). Ergenlikte Mizah Ölçeği. Eğitim ve Bilim, 29(133), 20-27.

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Model Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Harman, G., ve Alat, K. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Model Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 30-54. http://dx.doi.org/10.17556/jef.18249

Görsel Kısa Süreli Bellek ve Dikkat Fonksiyonlarını Ölçmeye Yönelik Bir Bellek Bataryası

Er, N. ve Dinç, L. (2001). Görsel Kısa Süreli Bellek ve Dikkat Fonksiyonlarını Ölçmeye Yönelik Bir Bellek Bataryası Geliştirme Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 16(47), 35-52.

Hiperakuzi Ölçeği

Erinç, M. (2017). Khalfa Hiperakuzi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Mini Mental Durum Testi

Kaya, D., Isik, A. T., Usarel, C., Soysal, P., Ellidokuz, H., & Grossberg, G. T. (2016). The Saint Louis University Mental Status Examination is better than the Mini-Mental State Examination to determine the cognitive impairment in Turkish elderly people. Journal of the American Medical Directors Association, 17(4), 370-e11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2015.12.093

Mini Mental Test (MMSE-E)

Babacan-Yıldız, G., Emel, U. R., Kolukısa M., Işık, A. T., Gürsoy, E., Kocaman, G. ve Çelebi̇, A. (2016). Eğitimsizler için modifiye edilen Mini Mental Testin (MMSE-E) Türk toplumunda Alzheimer hastalığı tanısında geçerlik ve güvenilirlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(1), 41-46.

Öğretim Materyali’ne İlişkin Motivasyon Ölçeği

Dinçer, S. ve Doğanay, A. (2016). Öğretim Materyali’ne İlişkin Motivasyon Ölçeği (ÖMMÖ) Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1131-1148.

Sosyal Beğenirlik Ölçeği

Erzen, E., Yurtçu, M., Ulu Kalın, Ö., ve Koçoğlu, E. (2021). Sosyal Beğenirlik Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(78), 879 – 891. DOI:10.17755/esosder.774947

Sporda Kendi Kendine Konuşma Ölçeği

Temel, V. (2022). Sporda kendi kendine konuşma ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Anatolia Sport Science, 7(1), 11-24. Doi: 10.5505/jiasscience.2022.63835

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi