TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Rating Scale)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Diken, Ö. (2009).Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.


Geliştiren/Uyarlayan
Özlem Diken


Yıl
2009


Kaynak Adı
Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Anadolu Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Eskişehir


Ülke
Türkiye


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Özlem Diken


İletişim
odogramaci@anadolu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Ebeveyn Çocuk Etkileşimleri, Ebeveyn Çocuk Etkileşimsel Davranışları


Alt Boyutlar
Başlatma, Dikkat


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

ÇDDÖ 7 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Dikkat (4 madde)
Başlatma (3 madde)


Kimlere Uygulanabilir
12-78 Ay Arası Çocuklar, 21-65 Yaş Arası Anneler


Derecelendirme
5'li Likert (1= çok düşük - 5= çok yüksek)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

ÇDDÖ’nün Türkçe’ye çevirisi için alanda uzman olan ve İngilizce bilen 6 yargıcının görüşlerine
başvurulmuştur. ÇDDÖ’nün İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi yapılmış ve yargıcılardan kavram ve dilsel uyarlamaya ilişkin gelen görüşler incelenerek ortak bir metin oluşturulmuştur. Daha sonra bu form hem İngilizce’de yetkin hem de ilgili alanda uzman bir kişi tarafindan tekrar İngilizceye çevrilerek özgün ifadeler ile karşılaştırılmıştır. İki form arasında fark gösteren maddelerin Türkçesi yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve ölçeğin yapı, kavram ve dil açısından son hali elde edilmiştir.


Geçerlik

ÇDDÖ'nün KMO değerinin .82 ve Barlett Testi’nin de anlamlı olduğu görülmektedir (Ki-kare=660.24, df=21, p=.00, p<.05). ÇDDÖ’nün yapı geçerliğini ve faktör yapısını belirlemek amacıyla Açımlayıcı/Keşfedici Faktör Analizi, faktörleşme tekniği olarak da Temel Bileşenler Analizi seçilmiştir. Maddelere ilişkin ortak varyansların .72 ile .88 arasında değiştiği gözlenmektedir. özdeğeri 1.00 üzerinde olan ve toplam varyansın % 78.86’ını açıklayan 2 faktör elde edilmiştir. Bulgular birinci faktörün 4.42 özdeğere sahip olduğunu ve toplam varyansın % 63.10’ini açıkladığını, ikinci faktörün 1.10 özdeğere sahip olduğunu ve toplam varyansın % 15.76’sini açıkladığını göstermektedir.


Güvenirlik

ÇDDÖ’nün iki faktöründe yer alan maddelerin her faktördeki ölçmenin bütünüyle ne kadar tutarlı olduğunu yani iç tutarlılığı Cronbach Alpha katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin birinci faktörünü oluşturan “Dikkat” boyutunun .79 alfa iç tutarlılık katsayısına sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin ikinci faktörünü oluşturan “Başlatma” boyutunun ise .91 alfa iç tutarlılık katsayısına sahip olduğu
görülmüştür. Tek boyutlu bir ölçek olarak ÇDDÖ’nün iç tutarlılık katsayısı ise .90 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Child Behavior Rating Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Mahoney, G. ve Wheeden, C.A. (1999). The effect of teacher style on interactive engagement of preschool-aged children with special learning needs. Early Childhood Research Quarterly, 14 (1), s. 51-68.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Mahoney, Wheeden


Orijinal Ölçek Yıl
1999


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
The effect of teacher style on interactive engagement of preschool-aged children with special learning needs


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi