TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Üniversiteler: Gaziantep Üniversitesi

19 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği

Kaya, İ. (2010). Anne-babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği

Özmusul, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin incelenmesi (Kilis ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Dental Estetiğin Psikososyal Etkisi Anketi

Poyraz, C. (2017). Dental Estetiğin Psikososyal Etkisi Anketinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Dil Öğrenmede Çok Kurlu Sistemin Etkililiğine Yönelik Tutum

Demir, K. F. (2000). Yabancı dil sınıflarında uygulanan çok kurlu sistemin etkinliğine yönelik bir inceleme (Gaziantep Üniversitesi hazırlık okulunda yürütülen bir çalışma) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Endişe Kaynakları Ölçeği

Hayta, S. (2008). Ameliyat nedeniyle hastaneye yatan adolesanların ameliyat olma ve hastaneye yatma durumunda Endişe Kaynakları Ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Endişe Kaynakları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Serindağ, S. (2008). Onkolojik hastalığı olan okul yaş dönemi çocukların hastalık ve hastaneye yatma durumunda endişe kaynakları ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Enürezisi Olan Okul Yaş Dönemindeki Çocuklarda Endişe Kaynakları Ölçeği

Göv, P. (2009). Enürezisi olan okul yaş dönemindeki çocuklarda endişe kaynakları ölçeğinin geliştirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Fantastik Yapıtların Ölçütleri (Kontrol Listesi)

Baz, M. A. (2021). Aslı Der’in yapıtlarının çocuk edebiyatının temel ilkeleri ve fantastik ögeler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.

Gelecek Algısı Ölçeği

Summak- Gören, E. A. (1998). An Analysis of high school students perceptions of probable futures by the year 2020 (A case study in Gaziantep) (Doctoral dissertation). Gaziantep University Social Sciences Institute, Gaziantep.

Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği

Sapçı, E. (2017). Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaizantep.

İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyi Ölçeği

Çalışkan, S. (2003). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyinin incelenmesi (Adıyaman ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

İlköğretim Okulları için Örgütsel İklim Anketi

Gündüz, H. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Kültürel Etkileşim Ölçeği

Parlak-Bastık, F. (2020). Öğretmen adaylarının kültürlenme düzeylerinin yaşam doyumuna etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Morisky Tedavi Uyum Ölçeği (MTUÖ)

Bahar, G. (2013). İki uçlu bozukluk tanısı almış hastalarda Morisky Uyum Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması ve duygudurum düzenleyici kullanan hastaların kan düzeyi ölçümleri ile tedaviye uyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Öğretmenler için İş Doyumu Anketi

Gündüz, H. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu

Besnili Z. N. (2019). Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Psikiyatrik Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Toplum Entegrasyon Ölçeği

Açıkgöz, E. (2020). Psikiyatrik Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Toplum Entegrasyon Ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Ölçeği

Öztürk, A. T. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Durumları (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Üniversite Kurumsallaşma ölçeği

Bozbayındır, F. (2014). Türkiye’de yeni kurulan kamu üniversitelerindeki kurumsallaşmanın incelenmesi (Tez No. 357653) [Doktora tezi, Gaziantep Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi