TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 640 Hemşirelik


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Sapçı, E. (2017). Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaizantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Esin Sapçı


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gaziantep Üniversitesi


Enstitü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Esin Sapçı


Ölçülen Özellikler: Halk sağlığı hemşireliği


Alt Boyutlar: Halk sağlığı hemşireliği teorik dersi, Halk sağlığı hemşireliği uygulama dersi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

34 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: Hemşirelik öğrencileri


Derecelendirme: 5'li likert (0= kesinlikle katılmıyorum, 4= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

0 ile 136 puan arası alınabilir.


Geçerlik:

Ölçekteki maddelerin Kapsam Geçerlik İndeksleri (KGI-CVI) .87-1.00 arasında değişmiş, tüm ölçek maddeleri için KGI’i .93 olarak uyumun olduğu saptanmıştır. Ölçeğin geçerliği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri istendik düzeyde yeterli bulunmuştur (CMIN/DF: 1.698,
RMSEA 0.048, CFI:0.927, NNFI: 0.900, GFI:0.853, AGFI:0.829, PCLOSE:0.723).


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenilirliği için yapılan iç tutarlılık analizi cronbach alfa katsayısı; teorik alt boyutunda 0.883, uygulama alt boyutunda 0.891 ve genel toplam için 0.941 olarak belirlenmiştir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi