TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Enürezisi Olan Okul Yaş Dönemindeki Çocuklarda Endişe Kaynakları Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasRjhOH7G4Xkt0h0XUOe3xFTRzFkRAVp4OEgww7v0xfS_


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Göv, P. (2009). Enürezisi olan okul yaş dönemindeki çocuklarda endişe kaynakları ölçeğinin geliştirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Pınar Göv


Yıl: 2009


Kaynak Adı: Enürezisi olan okul yaş dönemindeki çocuklarda endişe kaynakları ölçeğinin geliştirilmesi.


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gaziantep Üniversitesi


Enstitü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Pınar Göv


İletişim: pinargov@gantep.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Endişe Kaynakları, Enürezis


Alt Boyutlar: Aile ve Çevresiyle İlgili Endişe Kaynakları, Çocuğun Hastalığıyla İlgili Endişe Kaynakları, Çocuğun Okul, Çocuğun Sosyal Aktiviteleriyle İlgili Endişe Kaynakları, Hastalığın Etkileyebileceği Fiziksel ve Ruhsal Gereksinimlere Yönelik Endişe Kaynakları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

34 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Çocuğun Hastalığıyla İlgili Endişe Kaynakları (8 madde)
Çocuğun Okul, Aile ve Çevresiyle İlgili Endişe Kaynakları (9 madde)
Çocuğun Sosyal Aktiviteleriyle İlgili Endişe Kaynakları (12 madde)
Hastalığın Etkileyebileceği Fiziksel ve Ruhsal Gereksinimlere Yönelik Endişe Kaynakları (5 madde)


Kimlere Uygulanabilir: Enürezisi Olan Çocuklar, Sağlıklı Çocuklar


Derecelendirme: 4'lü Likert (0= hiç kaygılanmam- 3= çok kaygılanırım)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puanlar 0-102 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, çocuğun yaşadığı endişenin şiddetini göstermektedir.


Geçerlik:

Uzmanların görüşlerine sunularak ölçek taslağının kapsam, dil ve anlam geçerliği sağlandı. Varimax dik dönüştürme yöntemi; taslak ölçekte yer alan birbirinden bağımsız alt faktörleri belirlemek amacıyla kullanıldı. Analiz sonucunda faktörlerin yük değerleri %25 altında bulunan sorular atılarak tekrar aynı değerlendirmeye tabi tutulur. Dik dönüştürme
sonucunda ölçekte yük değeri %25’in altında olan herhangi bir ifade bulunmadığı belirlendi.


Güvenirlik:

Ölçeğin Cronbach’s alfa katsayısının 0.96 olması ileri derecede güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçekte yer alan 4 faktörün açıkladığı varyans %69.17 olarak hesaplanmıştır. Ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve üzeri olması yeterlidir.
Açıklanan varyansın yüksek olması açıklanan kavram ve yapının iyi ölçüldüğünün göstergesidir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi