TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğretmenler için İş Doyumu Anketi

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-Zlf3acLrJaO3g18POrnzVDVjgd1EUOLdby1aja2PUfY


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 310 Eğitim Yönetimi


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Gündüz, H. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Hülya Gündüz


Yıl: 2008


Kaynak Adı: İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki(Gaziantep ili örneği)


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gaziantep Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Hülya GÜNDÜZ


Alt Boyutlar: Bireysel Faktörler, çalışma koşulları ve sosyal görünüm, Örgütsel İletişim


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenlere


Derecelendirme: 5'li Likert(1= çok yetersiz- 5= çok iyi)


Ölçek Puanlaması:

ölçekten alınabilecek puan 19 ile 95 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

derece seçenek sınırlar
1 Çok Yetersiz 1.00 - 1.79
2 Yetersiz 1.80 - 2.59
3 Normal 2.60 - 3.39
4 İyi 3.40 - 4.19
5 Çok İyi 4.20 - 5.00


Geçerlik:

Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO katsayısı ve BS testi değerleri incelenmiştir. Buna göre ölçeğin KMO katsayısı .77 ve BS testi ise .00 anlamlı çıkmıştır. Yapılan faktör analizinde 19 maddenin faktör yükleri incelenmiş ve faktör yükleri .40’dan büyük olanların 3 faktör altında toplandığı görülmüştür.


Güvenirlik:

aracın güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha değeri .93 olarak bulunmuştur. Bu değer anketin güvenirlik düzeyinin (0.80≤ α < 1.00) oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi